05
11 2021
192

Înregistrarea online a statutului de șomer: aprobarea conceptului sistemului

Cererile de înregistrare cu statut de șomer vor putea fi depuse în regim online, iar evidența electronică a persoanelor înregistrate cu acest statut și a beneficiarilor de ajutor de șomaj va putea fi efectuată prin intermediul sistemului informațional „Înregistrare cu statut de șomer” (SIA ÎSȘ). Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea conceptului sistemului și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestuia a fost aprobat în ședința Executivului din 3 noiembrie curent.
 
Prin instituirea acestui sistem autoritățile urmăresc asigurarea necesităților informaționale ale actorilor implicați în procesul de înregistrare cu statut de șomer și stabilirea dreptului la ajutor de șomaj.


Detalii

10
08 2021
177

Câți șomeri au fost înregistrați în primele 7 luni

În primele șapte luni ale anului 2021 subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au oferit servicii la 53 684 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 19 822 șomeri noi sau 37% șomeri din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
 
Potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din numărul total de şomeri înregistraţi 63,9% provin din mediul rural și 36,1% din mediul urban. Totodată, conform vârstei și categoriilor șomerilor, 34,8% sunt tineri cu vârsta între 16-35 ani, 18,3% reprezintă persoanele cu vârsta între 55-63 ani, 4,8% - persoane de etnie romă, 2,6% - persoane reîntoarse de peste hotare și 1,8% sunt persoane cu dizabilități.


Detalii

06
05 2021
310

Conceptul SI „Înregistrare cu statut de șomer”

Implementarea Sistemului informațional „Înregistrare cu statut de șomer” (SI „îSȘ”) va modifica modul de depunere a cererii de înregistrare cu statut de șomer și a documentelor aferente serviciului, precum și examinarea întrunirii condițiilor necesare de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj, prevede proiectul Conceptului SI „ÎSȘ” elaborat  de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat.
 
SI va asigura ținerea evidenței în registrul persoanelor înregistrate cu statut de șomer, a beneficiarilor de ajutor de șomaj și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă doar în regim informațional, eliminând necesitatea păstrării registrelor pe suport de hârtie.
Detalii
12
03 2021
373

Forța de muncă la sfârșitul anului 2020: ocuparea, munca nedeclarată, impactul pandemiei

În trimestrul IV al anului 2020,  forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova care include atât populația ocupată, cât și șomerii, a constituit 877,4 mii persoane, fiind în descreștere cu 1,2% față de trimestrul IV din anul 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, populaţia ocupată a constituit 845,6 mii persoane, mai puțin cu 0,5% față de trimestrul IV 2019. Datele arată că în sectorul agricol au activat 165,4 mii persoane sau 19,6% din total, în timp ce numărul persoanelor ocupate în industrie a fost de 123,5 mii, în creștere comparativ cu perioada similară a anului trecut cu 1,2%,
Detalii
18
02 2021
585

ANOFM a premiat cei mai buni angajatori din țară

Astăzi, 18 februarie 2021, au fost premiați cei mai buni angajatori din țară, care pe parcursul anului 2020 s-au remarcat prin colaborarea activă cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOM) și prin implementarea practicilor pozitive în vederea angajării în câmpul muncii a șomerilor. Evenimentul a avut loc în contextul marcarii a 30 de ani ai serviciului public de ocupare.


Detalii
27
01 2021
325

Asigurarea calității serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă

Acțiunile suplimentare ce au ca scop facilitarea implementării Legii 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, precum și sporirea calității serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă prestate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea aplicării noilor prevederi adoptate prin Legea nr.137/2020 au fost examinate  în cadrul unei ședințe a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător pe lângă Ministerul Economiei și Infrastructurii.
 

Detalii
08
10 2020
330

În luna septembrie au fost înregistrați peste trei mii de șomeri

La sfârșitul lunii septembrie în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă erau înregistrați 21983 șomeri, dintre care 3141 au obținut acest statut pe parcursul lunii, comunică ANOFM. Datele mai arată că, în luna septembrie, au fost plasate în câmpul muncii 1323 persoane, dintre care 750 femei.
 
Per total, în primele nouă luni ale anului curent prin intermediul ANOFM au fost plasați în câmpul muncii 7041 șomeri. Ca urmare a subvenționării creării locurilor de muncă au fost angajate 173 de persoane, iar datorită mecanismului subvenționării creării sau adaptării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități au fost angajați 3 șomeri.

Detalii
10
08 2020
927

COVID-19: regimul fiscal al donației, efectuate în favoarea șomerilor

La solicitarea unui grup de cinci persoane fizice, care nu sunt angajate în câmpul muncii, întreprinderea „X” (plătitoare a TVA) a efectuat achitarea costului testului COVID-19 la un laborator privat. Care este regimul fiscal al plăților respective pentru întreprinderea „X” și beneficiarii persoane fizice?

 

Pentru început, e necesar de stabilit care este aspectul juridic al plăților respective.

 


Detalii
31
07 2020
539

Discrepanțele pieței muncii în semestrul I

În baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forței de Muncă la data de 30 iunie curent erau la evidență circa 8,4 mii locuri de muncă vacante şi 34,9 mii şomeri, comunică autoritatea  cu referire la cererea și oferta forței de muncă în semestrul I.
 
În aspect teritorial, cele mai multe locuri de muncă vacante au fost gestionate de către Direcţia Generală pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău, la finele perioadei fiind înregistrate 2527 locuri de muncă vacante, după care urmează subdiviziunea teritorială din Bălți cu 1089 posturi vacante și cea din Ungheni – 497. În același timp, cele mai puține locuri libere au fost înregistrate în Briceni – 29.

Detalii
16
06 2020
635

Locurile de muncă vacante, în descreștere

Conform bazei de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la data de evidență 15 iunie 2020 erau înregistrate 8442 locuri de muncă vacante, cele mai multe dintre acestea fiind în Chișinău – 2517 și Bălți – 1167, iar cele mai puține – în Basarabeasca (doar 14). Amintim că, comparativ cu datele de la începutul lunii numărul locurilor vacante a scăzut, la 1 iunie fiind înregistrate 8963 posturi libere.
Potrivit datelor, pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sunt disponibile 1937 locuri de muncă vacante, ceea ce constituie 23% din numărul total de locuri vacante.

Detalii