08
07 2022
5107

Obligația aplicării ștampilei pe documentele contabile, exclusă din mai multe ordine ale Ministerului Finanțelor

În Monitorul Oficial de astăzi, 8 iulie, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 76 din 24 iunie 2022 cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor.

În continuare oferim varianta integrală a Ordinului nr. 76/2022.

În temeiul art.8 alin.(1) lit.b) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22), cu modificările ulterioare, şi în scopul excluderii prevederilor privind obligația aplicării ștampilei pe documentele
Detalii

02
06 2022
2269

Ștampila nu va mai fi obligatorie

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul ordinului ce are drept scop excluderea din textul unor formulare tipizate obligativitatea de aplicare a ștampilei entității. Amintim, potrivit prevederilor Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, printre elementele obligatorii ce urmează să le conțină documentele primare ștampila nu se regăsește. Și Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi stabilește că întreprinderile și întreprinzătorii nu sunt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.


Detalii

04
05 2022
3432

Aplicarea ștampilei pe documentele primare: obligatorie sau nu?

Întrebarea ce ține de faptul aplicării ștampilei întreprinderii pe documentele primare încă mai apare la unii contribuabili. Pentru a explica dacă aceasta este o obligație sau o opțiune, reiterăm prevederile legislației în vigoare.

 

Potrivit art.3 pct.5 al Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, întreprinderile şi întreprinzătorii nu sunt obligaţi să deţină şi să aplice ştampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.


Detalii

06
04 2022
531

Bonurile fiscale electronice și pe suport de hârtie vor avea aceeași valoare juridică

Bonurile emise de echipamentele de casă și control (ECC) pot avea atât formă fizică (pe hârtie), cât și electronică, în funcție de specificațiile tehnice ale echipamentului emitent. Indiferent de forma bonului, acestea au aceeași valoare juridică în raporturile civile.
 
Proiectul cu privire la modificarea unor acte legislative, înregistrat în Parlament cu titlu de inițiativă legislativă, prevede completarea pct. 40 al art. 5 din Codul fiscal (CF) cu respective norma care, în opinia autorilor, va exclude cazurile în care bonurile electronice ar putea fi desconsiderate pentru probarea operațiunilor economice atât în relațiile cu aspecte fiscale, cât în cele civile.


Detalii

02
03 2018
1789

6. (28.15.40) Se permite, în cazul pierderii de către cumpărător a exemplarului I a facturii fiscale, trecerea în cont a TVA în baza copiei de pe factura fiscală emisă de furnizor fără autentificarea notarială a ei?

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(6) al Legii contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în cazul pierderii documentelor contabile, conducătorul entității este obligat să le restabilească în termen de până la 2 luni, începând cu data constatării faptului respectiv.
Detalii
10
06 2016
5061

Anularea ştampilei pe acte, aprobată în prima lectură

Ștampilele nu vor mai fi obligatorii în Republica Moldova. Un proiect de lege a fost susținut astăzi, 10 iunie, în prima lectură de către Parlament.

În viziunea Ministerului Justiției, proiectul de Lege va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, în special pentru agenții economici mici, producători de volum mic.
Detalii
07
04 2016
1438

Premierul Pavel Filip a propus relansarea inițiativei privind eliminarea obligativității ștampilei pe contractele agenților economici

Prim-ministrul Pavel Filip a propus să fie relansată inițiativa privind eliminarea obligativității ștampilei pe contracte și alte acte ale agenților economici.

Șeful Cabinetului de miniștri a cerut ministrului Justiției, Vladimir Cebotar să finalizeze procedura de pregătire a proiectului de lege cu privire la eliminarea obligativităţii ştampilei şi să îl prezinte pentru aprobare în şedinţa Guvernului şi, ulterior, Parlamentului.
Detalii