26
06 2018
822

Veniturile din impozite și taxe. O retrospectivă analitică a anilor 2016-2017

Anul 2017 a fost un an bugetar-fiscal deosebit nu doar prin creșterea economică înregistrată de către R. Moldova, dar și prin indicatorii bugetari care au întrecut orice așteptare. Și acest fapt este unul remarcabil care denotă relansarea, evoluția și dezvoltarea continuă a economiei.

Un argument cert care vine să susțină opinia precum că R. Moldova a avansat în această direcție sunt veniturile acumulate la Bugetul Public Național (BPN) din impozite și taxe prin simplul fapt că acestea reprezintă nu doar o sursă de acoperire a cheltuielilor, dar și un indicator prin care este sugerată starea activităților economice care generează venituri impozabile și nivelul de consum al unei economii, iar odată cu extinderea activităților economice și a consumului sunt înregistrate și majorări de venituri bugetare din impozite și taxe.
Detalii
29
12 2017
1792

О некоторых особенностях уплаты подоходного налога в рассрочку в 2017 году

Сельскохозяйственное предприятие «Q» отразило в приложении 8D Декларации о подоходном налоге за 2016 год ежеквартальную уплату подоходного налога в рассрочку, хотя саму оплату производит в два этапа:
Detalii
27
07 2015
1018

Particularităţile privind elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2016 şi estimărilor pentru anii 2017-2018

În temeiul prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial nr.223-230 din 8 august 2014), Ministerul Finanţelor a elaborat, şi prin circulara nr.06/1-17/58 din 24 iulie 2015, a remis autorităţilor publice centrale Particularităţile privind elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2016 şi estimărilor pentru anii 2017-2018 (aici)


Detalii