03
06 2021
224

ГНС: ответственность за уклонение от уплаты налогов и умышленную несостоятельность

Государственная налоговая служба обнародовала данные о констатации и составлении протоколов по правонарушениям, выявленным по итогам I квартала текущего года. Так, по 28 деяниям, составляющих преступления в соответствии с положениями Уголовного кодекса РМ (речь идет о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов) было начислено более 62,88 млн леев, включительно:
 
  • 53,429 млн – по нарушениям положений ст.244 п. (1) и п. (2) УК (21 протокол), в том числе по пяти случаям умышленной несостоятельности (ст.252 п. (2) лит. б) УК);

  • Detalii
10
02 2021
1106

Particularitățile politicii fiscale și vamale pentru anul 2021

Particularitățile anului 2020 au determinat necesitatea identificării și promovării unor măsuri ce au drept scop atenuarea efectelor crizei pandemice și relansarea economiei naționale, prin diminuarea presiunii fiscale, implementarea de noi mecanisme de subvenționare, de comun cu perfecționarea reglementărilor fiscale prin reguli clare de impozitare bazate pe echitate, simplitate și asigurarea previzibilității impunerii. În acest sens, se propune redarea concisă a modificărilor de natură fiscală și vamală pentru anul 2021, care se regăsesc în Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 257/2020) și Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificare a unor acte normative (Legea nr. 60/2020) pentru o viziune de ansamblu asupra reglementărilor ce produc efecte juridice începând cu 1 ianuarie 2021.


Detalii
05
01 2021
468

Bugetul municipal pentru anul 2021, aprobat

Consiliul municipal Chișinău a aprobat în două lecturi bugetul municipal pentru anul 2021. Acesta prevede venituri în sumă de 4,74 mld. lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat 2,64 mld. lei, și cheltuieli în sumă de 6,28 mld. lei.

Totodată, cuantumul fondului de rezervă al municipiului Chişinău se stabileşte în sumă de 10 000,0 mii de lei.Potrivit documentului, cele mai multe venituri se estimează din impozitele şi taxele de stat – 1 257 650,0 mii lei (26,9%). Totodată, veniturile generale ale bugetului municipal vor fi constituite din:
• venituri proprii – 671 209,7 mii lei (14,4%);

Detalii

22
12 2020
5009

Particularitățile politicii fiscale și vamale pentru anul 2021

Particularitățile anului 2020 au condiționat un proces al politicii fiscale complex condiționând necesitatea identificării și promovării unor măsuri axate pe relansarea economică ca urmare a crizei pandemice, perfecționarea reglementărilor fiscale prin reguli clare de impozitare bazate pe echitate, simplitate și asigurarea unei previzibilități reglementărilor fiscale.

 

În acest sens, urmează o sistematizare și descriere a celor mai importante modificări ale legislației fiscale și vamale care se regăsesc în Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative (în continuare – Legea nr.257/2020).


Detalii
22
12 2020
565

Închiderea anului fiscal 2020. Particularităţile aplicării legislaţiei contabile și fiscale în anul 2021

În perioada ianuarie-martie 2021 ACAP organizează un șir de seminare online cu tematica “Modul de întocmire a situațiilor financiare şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020. Particularităţile aplicării legislaţiei contabile și fiscale în anul 2021”.

 

În cadrul seminarelor vor fi puse în discuție cele mai importante aspecte de completare și prezentare a situațiilor financiare, a notei explicative și raportului conducerii pentru anul 2020, precum și cele mai recente  modificări în legislația contabilă și fiscală.


Detalii
30
12 2020
559

Politici contabile 2021: seminar

Politicile contabile reprezintă baza pentru ținerea evidenței contabile la o întreprindere și funcționează ca o umbrelă în raporturile contabilității cu utilizatorii externi ai Situațiilor financiare.

 

De ce sunt necesare Politicile contabile în cadrul unei companii ?

  • pentru a stabili condițiile în care se desfășoară anumite ope­rațiuni care au un impact în contabilitatea entității, deoarece informația contabilă stă la baza deciziilor luate de managementul entității;
  • în lipsa acesteia, este dificil de a aprecia dacă persoanele responsabile au ținut contabilitatea și au întocmit corect Situațiile financiare.
  • organele de control, solicită de a fi prezentate politicile contabile, pentru a aprecia corectitudinea contabilizării anumitor operațiuni economice.

Detalii
06
10 2020
755

Порядок ОГСС и ОМС работника частного предприятия до и после 1 января 2021 г.

Частное предприятие заключило с лицом, занятым разработкой программного обеспечения, только что окончившего ВУЗ, ИТД сроком на один год. Через 9 месяцев после заключения договора, он представил  к оплате листок о медицинском отпуске на 34 дня, связанный с осложнениями после пневмонии. Возникли следующие вопросы: учитывается ли учеба в ВУЗе в страховой стаж работника? Должен ли быть оплачен ему весь медицинский отпуск или как лицо, работающее по срочному ИТД, он имеет право на медицинский отпуск в размере не более 30 дней в течении календарного года? Как в 2020 г. будет исчислена основа для начисления пособия по временной нетрудоспособности из средств БГСС, если, в связи с тем, что страховой стаж данного лица составляет менее 12 месяцев, недостающие месяцы нечем заменять?  Как будет осуществляться ОГСС и ОМС данного лица после 1 января 2021 г.?

Detalii
04
09 2020
978

Юридические основания для исчисления взносов ОГСС от доходов, полученных на основании договоров об оказании услуг

Мы, еще в 2019 г., заключили с физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, договор об оказании услуг сроком на два года. Имеются ли в 2020 г. в действующем законодательстве юридические основания для удержания индивидуальных взносов ОГСС из выплат, произведенных физическому лицу на основании данного договора? Будут ли  такие основания в 2021 г.? Какие положения действующего законодательства регламентируют данную ситуацию?

Detalii