24
06 2016
1945

О порядке заполнения граф 6 и 8 таблицы 1 формы 4-BASS

У нескольких наших работников среднемесячная заработная плата впервые превысила 5 среднемесячных заработных плат по экономике. В связи с этим возникла проблема при заполнении сумм баз расчета индивидуальных взносов в декларациях формы 4-BASS и REV за 3-й квартал 2015 года. В п. 11 инструкции по заполнению формы 4-BASS установлено, что в графах 6 и 8 должен быть указан весь фонд оплаты труда. То есть, и для взносов работодателей, и для индивидуальных взносов база расчета должна быть одна и та же.
Detalii
06
01 2015
1331

140 plătitori de contribuţii la BASS au prezent forma 4-BASS în zilele de sărbători

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că în zilele de odihnă şi de sărbătoare 1-4 ianuarie 2015 circa 140 de plătitori au prezentat Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma 4-BASS pentru trimestrul IV anul 2014 prin intermediul sistemului informaţional E-raportare (www.raportare.md).
Detalii
12
08 2014
1982

Important: Modificarea termenului de prezentare a declaraţiilor prezentate la CNAS – în vigoare de la 1 ianuarie 2015!

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă despre operarea modificărilor în art. 5 al Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, în partea ce ţine de schimbarea periodicităţii şi termenului de prezentare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor. Modificările menţionate au fost aprobate prin Legea nr. 160 din 18.07.2014 pentru modificarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial din 08.08.2014, nr. 223-230.
Detalii