23
02 2018
500

Seminar “Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale"

ACAP te invită la un seminar “Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale”, în cadrul căruia vor fi abordate următoarele aspecte:

1. Aspecte generale cu privire la contabilitatea:
— mijloacelor cu destinație specială;
— mijloacelor nepredestinate;
— contribuțiilor fondatorilor și membrilor;
— altor venituri și cheltuieli, cu excepția celor din activitatea economică;
— veniturilor și cheltuielilor din activitatea economică.
Detalii
19
02 2018
2684

Despre IFRS 16

Standardul contabil IFRS 16 Contracte de leasing, care vine să înlocuiască standardul IFRIC 4, a fost prezenatat participanților seminarului Noutăți legislative 2018 – principalele provocări pentru entități, organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor din Republica Moldova.

Potrivit auditorului din cadrul companiei române Mazars, Ella Chilea, standardul va fi pus în aplicare în România la 1 ianuarie 2019, dar unele companii care utilizează deja IFRS 15Venituri din contracte cu clienții, pot solicita utilizarea lui și mai devreme.
Detalii
16
02 2018
1882

Tichetele de masă sau hrana asigurată a anagajaților?

Două facilități acordate de patron angajaților – hrana asigurată şi tichetele de masă — au fost prezentate și analizate în cadrul seminarului cu genericul Nouătăți legislative 2018 – principalele provocări pentru entități , organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova.

Cheltuielile pentru hrană asigurată a angajaților au fost reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr.144 din 26.02.2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul,
Detalii
16
02 2018
2918

Aspectele fiscale ale activităţii parcului IT

În cadrul seminarului organizat de ACAP în parteneriat cu Mazars și Tx&A Co SRL, au fost abordate principalele modificări legislative ale anului 2018 și cum entitățile să facă față acestor provocări. Unul din subiectele discutate a fost Legea cu privire la parcurile IT.

În mod special, auditorul din cadrul ATA Consult SRL, Vladimir Melnic, s-a referit la aspectele neacoperite de lege ce țin de regimul fiscal facilitar al rezidenților parcurilor IT.

În viziunea speaker-ului, cu toate că deja a fost lansat și primul parc IT – Moldova IT Parc, există aspecte care necesită îmbunătățire pentru ca mecanismul impozitul unic de 7% să funcționeze eficient.
Detalii
15
02 2018
2100

Datele cu caracter personal: obligativitatea notificării

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal obligatoriu va fi notificat de orice entitate ce operează cu aceste date, în conformitate cu Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. În același timp, în mai 2018 intră în vigoare Regulamentul european privind datele cu caracter personal, prevederile căruia vor fi aplicate în toate țările în care sunt cetățeni ai UE, inclusiv în Republica Moldova.

Despre aspectele legislației naționale şi celei comunitare ce ţin de datele cu caracter personal, s-a discutat în cadrul seminarului Noutăți legislative 2018 – principalele provocări pentru entități, organizat de ACAP.
Detalii
15
02 2018
8213

IPC18: data limită de prezentare a primului raport - 25 februarie

La 25 februarie expiră data-limită de prezentare a primului formular IPC18, a reiterat pentru participanții la seminarul intitulat Noutăți legislative 2018, organizat de ACAP șefa direcției impozite directe din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban.

Șefa direcției SFS s-a referit la aspectele generale, structură și la beneficiile IPC18. Cu toate că contabilii prezenți au reticenţe faţă de acest formular, în special din cauza noilor coduri introduse ce se referă la subdiviziuni, Olga Golban i-a asigurat că la primul contact cu sistemul de raportare vor sesiza neapărat optimizarea timpului de muncă.
Detalii
14
02 2018
1923

Provocările anului 2018 pentru entități

Modificările legislative aduse în materia fiscală, formularul tipizat al Dării de seamă IPC18, tichetele de masă, contractele de leasing, modificările ce țin de protecția datelor cu caracter personal, prețurile de transfer și alte noutăți legislative pe plan național și internațional au fost discutate astăzi în cadrul unui seminar organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP), în parteneriat cu firma de consultanță română Mazars și cu Tx&A Co SRL – companie ce oferă servicii de consultanță și contabilitate atât în Republica Moldova, cât şi în străinătate.
Detalii
06
02 2018
1773

«Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC18 şi Forma DSA18: aspecte practice»

ACAP te invită la un seminar, în cadrul căruia vor fi abordate următoarele aspecte:

1. Caracteristica și modul de completare a Formularului tipizat (Forma IPC 18 Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017).
Detalii
26
12 2017
1658

Modul de întocmire a situațiilor financiare

şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017. Particularităţile aplicării legislaţiei fiscale în anul 2018.

ACAP Vă invită la seminarul cu genericul indicat.
Detalii