13
12 2018
186

Codul Vamal: precizarea originii mărfurilor

Dacă până la acordarea liberului de vamă există îndoieli justificate cu privire la autenticitatea dovezii de origine a mărfurilor sau cu privire la originea lor, organul vamal suspendă acordarea tratamentului tarifar preferențial și efectuează un control suplimentar prin inițierea unei cereri de asistență administrativă internațională. Punerea mărfurilor în liberă circulație se efectuează doar după constituirea unei garanții suficiente, potrivit procedurii stabilite de către Serviciul Vamal.

În Monitorul Oficial din 12 decembrie 2018 a fost publicată legea ce conține modificări la un șir de acte legislative, inclusiv în Codul Vamal.
Detalii
12
03 2018
469

Exportul nucilor, discutat la nivel înalt

Ministerul Economiei și Infrastructurii a convocat, în rezultatul multiplelor sesizări parvenite de la exportatori, o şedinţă de lucru, în cadrul căreia au fost discutate dificultăţile agenților economici la exportul de nuci pe piețele Uniunii Europene.

La discuții au participat ministrul Chiril Gaburici, reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciului Vamal, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Delegației UE la Chișinău, Asociației Europene de Business, dar și experți de nivel înalt ai UE.
Detalii
06
02 2018
239

42. (4.1.4) Dacă încăperile în care au loc producerea și/sau prelucrarea mărfurilor supuse accizelor, nu aparțin antrepozitarului autorizat cu titlu de proprietate, dar sunt luate în arendă sau în locațiune, constituie acestea părți componente a antrepozitului fiscal?

Antrepozitarul autorizat (locatar) care arendează o încăpere de la un alt antrepozitar autorizat (locator), dispunând de contract de arendă sau de închiriere în condițiile acțiunii art.126 din Codul fiscal,
Detalii
25
01 2018
1236

Garantarea obligației vamale – un instrument eficient în facilitarea comerțului

În contextul dezvoltării în ascensiune a economiei Republicii Moldova, schimburile comerciale cu țările străine reprezintă un factor deosebit de important. Comerțul exterior (exportul și importul) al oricărei țări cuprinde comerțul cu bunuri și comerțul cu servicii. Concomitent, la realizarea schimburilor comerciale este absolut necesară atât asigurarea intereselor economice ale statului, cât și accelerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală.
Detalii
16
01 2018
889

Procesul de autorizare a statutului de Agent Economic Autorizat în Republica Moldova

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Odată cu semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană la 27 iunie 2014 și ratificat la 13 noiembrie 2014 de către Parlamentul European, amplul proces de integrare europeană în care este implicată Republica Moldova presupune armonizarea în mare parte a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar.
Detalii
11
04 2017
499

Programul AEO Moldova, ajustat cu cel european

A intrat în vigoare Hotărârea Guvernului (HG) nr. 209 din 04 aprilie 2017 prin care sunt operate unele modificări și completări la HG nr. 647 din 7 august 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor a 271-a şi a 281-a dinCodul vamal al Republicii Moldova, care se referă la implementarea procedurilor simplificate de vămuire și a instituției agentului economic autorizat.

Detalii
10
03 2017
431

Guvernul a susţinut proiectul ce prevede ajustarea cadrului legal la pogramul Agent economic autorizat

Proiectul a fost elaborat în urma recomandărilor experţilor Comisiei Europene şi se referă la corespunderea Programului Agent economic autorizat (AEO) din Republica Moldova cu cel al Uniunii Europene, în perspectiva recunoaşterii reciproce a agenţilor economici autorizaţi între ţara noastră şi UE.
Detalii
02
07 2015
839

Noi facilități pentru Agenții Economici Autorizați din UE la punctul de trecere Leușeni

Începând cu 1 iulie, Agenții Economici Autorizați (AEO) din Uniunea Europeană se vor bucura de trecere prioritară la frontiera de la Leușeni.

Acest proiect-pilot a fost implementat de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova în colaborare cu Autoritatea vamală din România și cu sprijinul Comisiei Europene.
Detalii