14
07 2017
2918

Legea contabilităţii: prima lectură la Parlament

Proiectul legii contabilităţii, care îşi propune să transpună parţial Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, a fost prezentat Parlamentului în mod prioritar şi susţinut în prima lectură.

Confom Acordului de Asociere, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a armoniza prevederile legislaţiei naţionale în ceea ce priveşte rapoartele financiare în conformitate cu prevederile Directivei. În momentul în care am început să elaborăm legea noastră, am observat că destul de multe prevederi ale legii corespund deja cu prevederile Directivei şi doar pe câteva componente au fost făcute modificări substanţiale, a anunţat Vice-ministrul Finanţelor, Veronica Vragaleva.
Detalii
09
12 2014
1222

Femei de afaceri din Republica Moldova și-au asumat astăzi un angajament

Mai multe femei antreprenoare din Republica Moldova s-au întrunit astăzi în cadrul unui forum pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă în derularea afacerilor. Evenimentul a fost orgaizat de Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), cu susținerea Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women).
Detalii
24
06 2014
1436

Serviciul Fiscal de Stat își extinde colaborarea cu Uniunea Profesională ”Asociația Auditorilor și Societăților de audit din Republica Moldova (UP ”AFAM”)

La 19 iunie 2014 a avut loc întrunirea reprezentanților Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu membrii Uniunii Profesionale ”Asociația Auditorilor și Societăților de audit din Republica Moldova (UP ”AFAM”), în contextul Acordului de colaborare, încheiat la 17 mai 2014, și implementării în practică a acestuia.
Vizualizează 4 fotografii →