05
02 2020
165

Прием заявок на субсидирование сельхозпроизводителей продлится до 31 октября

В текущем году кампания о возможности получения субсидий была начата с информирования сельхозпроизводителей, представителей местных органов власти о предоставлении доступа к инвестиционным, постинвестиционным и авансовым субсидиям для стартапов и повышения уровня жизни в сельской местности. C 3 февраля начат и прием заявок на получение финансирования, он продлится до 31 октября текущего года. Об этом заявил Вадим Курмей, директор Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) в ходе совместной пресс-конференции с министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ионом Пержу.

На 2020 г. фонд развития сельского хозяйства и сельских районов утвержден в размере 1 млрд леев, что на 5,2% больше прошлогоднего. Сумма, на которую может претендовать одно предприятие, не может превышать 5 млн леев, а для ассоциаций сельхозпроизводителей она может быть увеличена на 50%, сообщает AIPA.
Detalii
29
10 2019
324

AIPA: expiră termenul-limită de depunere a dosarelor

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) amintește potențialilor beneficiari că campania de depunere a cererilor de obținere a subvențiilor post-investiționale oferite din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural va dura până la 31 octombrie 2019.

Totodată, pentru două submăsuri termenul de înaintare a cererilor diferă de cel indicat. Astfel, în cadrul submăsurii 2.3 Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor de irigare termenul-limită de depunere a actelor este 15 noiembrie, iar pentru submăsura 1.7A Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură data-limită de recepționare a dosarelor este 15 decembrie.
Detalii
29
08 2019
712

Subvenții pentru debutanți în businessul agrar

În perioada 2 septembrie — 22 noiembrie curent Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) anunță desfășurarea celui de-al V–lea Apel de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru persoanele ce vor desfășura pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar.

Proiectele investiționale pot fi depuse de tinerii și femeile fermieri ce intenționează să lanseze afaceri în sectorul agrar, conform domeniilor de sprijin susținute de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care includ:
• stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
Detalii
20
08 2019
170

Valoarea subvențiilor solicitate de fermieri a crescut cu 35 %

Peste 2 400 de cereri de solicitare a subvențiilor în agricultură în sumă de 458,3 mil. lei au fost recepționate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), de la începutul anului curent. Numărul cererilor a crescut cu 7 la sută față de perioada similară a anului precedent, iar valoarea subvențiilor — cu 35 %.

Din totalul cererilor depuse, AIPA a autorizat spre plată peste 1 600 de dosare, în valoare de 251 mil. lei.
Detalii
12
07 2019
237

Сколько рабочих мест помогут создать авансовые субсидии

С 7 мая до 9 июля текущего года в рамках IV этапа приема документов на получение авансовых субсидий 14 начинающих сельхозпроизводителей запросили более 8 млн леев. Об этом сообщило Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA). Авансовые субсидии выдаются для финансирования стартапов молодежи и женщин-фермеров, запускающих свой бизнес в аграрном секторе.

По данным AIPA, подавшие заявку начинающие сельхозпроизводители планируют инвестиции в сельхозсектор на сумму около 13 млн леев, что приведет к созданию более 50 новых рабочих мест. При этом, половину заявок на получение авансовых субсидий подали женщины.
Detalii
13
06 2019
262

Subvențiile în avans: rezultatele apelului III

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) informează că, după derularea celui de-al III-lea apel aferent Subvențiilor în Avans, au fost recepționate 21 de dosare, examinate de către Comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. Trei dosare au fost declarate neeligibile de către Direcția administrarea și aprobarea proiectelor din cadrul AIPA, deoarece nu au corespuns criteriilor prevăzute în cadrul normativ. Astfel, Comisia de evaluare și selecție a examinat și evaluat 18 dosare.

Spre finanțare au fost acceptate 13 dosare, altele trei fiind declarate neeligibile din motiv că nu au fost respectate cerințele privind întocmirea dosarului de achiziție prin prezentarea a minimum trei cereri de oferte. Alte două dosare de solicitare a subvenției în avans, și anume pentru înființarea plantației de măceș, urmează a fi examinate suplimentar de către reprezentanții MADRM.
Detalii
06
06 2019
218

SI ESBS: Evidența Solicitanților și Beneficiarilor de Subvenții

Înregistrarea dosarelor de subvenționare, actualizarea datelor, asigurarea generării datelor statistice și alte operațiuni ce țin de evidența beneficiarilor de subvenții se vor realiza prin intermediul sistemului informațional „Evidența Solicitanților și Beneficiarilor de Subvenții” (SI ESBS).

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional „Evidența Solicitanților și Beneficiarilor de Subvenții” și Regulamentul privind organizarea și funcționarea SI ESBS.
Detalii
04
06 2019
409

Gala AIPA

Cele mai de succes proiecte investiționale în domeniul agroindustrial au fost apreciate în cadrul Galei Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), ajunsă la cea de-a treia ediție. La eveniment au fost premiați 19 fermieri, companii și asociații care au contribuit semnificativ la dezvoltarea agriculturii în 2018.
Detalii
03
05 2019
615

Defrişarea plantaţiei – temei de restituire a subvenţiei acordate

În luna iunie 2014, între SRL „A” şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură (în continuare — AIPA), a fost încheiat contactul de acordare a sprijinului financiar (Măsura 3 — stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, inclusiv sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării şi promovarea producţiei vitivinicole). AIPA a acordat SRL „A” sprijin financiar în mărime de 550 mii lei pentru subvenționarea plantației de coacăz.

În luna martie 2017 reprezentanții AIPA au verificat la fața locului investiția şi au constatat inexistența plantației. Respectiv, investiția nu a fost utilizată conform destinației.
Detalii
19
04 2019
490

Restituirea sumei subvenției în cazul înstrăinării bunului subvenționat

La 27 iunie 2013 Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în calitate de autoritate contractantă, și SRL „D”, în calitate de beneficiar, au încheiat contractul-tip de acordare a sprijinului financiar pentru stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii și utilajului agricol. Obiectul contractului menționat a constituit acordarea de către AIPA a sprijinului financiar nerambursabil în sumă de 602250 de lei, cu titlu de compensare a cheltuielilor suportate de SRL „D” pentru procurarea echipamentului – obiect al subvenționării.

Potrivit contractului, beneficiarul SRL „D” acceptă sprijinul financiar și se obligă să nu înstrăineze obiectul invenției pe un termen de 3 ani din momentul semnării contractului.
Detalii