03
06 2020
128

Subvenții în avans pentru activități non-agricole

Până la data de 22 august 2020 se va derula cel de-al doilea apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, pentru Măsura 3 ce vizează diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, comunică Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA). Începând cu 1 iunie curent, persoanele juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care își creează sau dezvoltă activități non-agricole pot aplica pentru obținerea subvențiilor în avans.

AIPA amintește că măsura Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole cuprinde următoarele tipuri de investiții:
proiecte de înființare și renovare a atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, ateliere de cizmărie;
Detalii
29
05 2020
352

Granturi pentru încă 8 grupuri de producători

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în urma examinării dosarelor înaintate în cadrul ultimului apel anunțat în cadrul Programului de granturi „Facilitarea accesului la piețele de desfacere” implementat de Proiectul MAC-P, au fost aprobate pentru finanțare 8 grupuri de producători, care vor beneficia de granturi în valoare totală de peste $2,6 mil.

Patru dintre grupurile de producători selectate sunt specializate în producerea fructelor, urmând să investească mijloacele obținute în construcția depozitelor frigorifice moderne. Alte două cooperative sunt producători de culturi nucifere – nuci, alune și migdale, care intenționează să-și modernizeze procesul de producere prin achiziționarea utilajelor de procesare și prelucrare.
Detalii
18
05 2020
236

Информационная система «Учет заявителей и получателей субсидий»

Правительством принято решение о создании Информационной системы «Учет заявителей и получателей субсидий» (АИС УЗПС), которая сформирует ведомственный ресурс для Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства (AIPA).

По утверждению авторов, создание независимой, беспристрастной, достоверной и эффективной системы является необходимым условием для обеспечения внедрения нормативной базы в области субсидирования сельскохозяйственных производителей и развития сельской местности, правильного и прозрачного управления финансовыми средствами, выделяемыми из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности, и другими источниками партнеров по развитию.
Detalii
12
05 2020
391

AIPA: noile tipuri de subvenții necesită personal suplimentar

Efectivul-limită al Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA) ar putea fi suplinit cu 27 de unități. Proiectul de hotărâre de Guvern ce prevede reorganizarea autorității a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali, ce a avut loc săptămâna trecută.

Potrivit proiectului, personalul AIPA, pe lângă cererile post-investiționale, urmează să recepționeze, să examineze și să autorizeze cererile de subvenționare depuse conform altor modalități de susținere financiară, cum ar fi subvenții în avans, măsuri destinate dezvoltării rurale, plăți directe etc., iar în acest context se constată necesitatea majorării efectivului-limită al instituției.
Detalii
05
02 2020
259

Прием заявок на субсидирование сельхозпроизводителей продлится до 31 октября

В текущем году кампания о возможности получения субсидий была начата с информирования сельхозпроизводителей, представителей местных органов власти о предоставлении доступа к инвестиционным, постинвестиционным и авансовым субсидиям для стартапов и повышения уровня жизни в сельской местности. C 3 февраля начат и прием заявок на получение финансирования, он продлится до 31 октября текущего года. Об этом заявил Вадим Курмей, директор Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) в ходе совместной пресс-конференции с министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ионом Пержу.

На 2020 г. фонд развития сельского хозяйства и сельских районов утвержден в размере 1 млрд леев, что на 5,2% больше прошлогоднего. Сумма, на которую может претендовать одно предприятие, не может превышать 5 млн леев, а для ассоциаций сельхозпроизводителей она может быть увеличена на 50%, сообщает AIPA.
Detalii
29
10 2019
420

AIPA: expiră termenul-limită de depunere a dosarelor

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) amintește potențialilor beneficiari că campania de depunere a cererilor de obținere a subvențiilor post-investiționale oferite din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural va dura până la 31 octombrie 2019.

Totodată, pentru două submăsuri termenul de înaintare a cererilor diferă de cel indicat. Astfel, în cadrul submăsurii 2.3 Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor de irigare termenul-limită de depunere a actelor este 15 noiembrie, iar pentru submăsura 1.7A Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură data-limită de recepționare a dosarelor este 15 decembrie.
Detalii
29
08 2019
892

Subvenții pentru debutanți în businessul agrar

În perioada 2 septembrie — 22 noiembrie curent Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) anunță desfășurarea celui de-al V–lea Apel de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru persoanele ce vor desfășura pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar.

Proiectele investiționale pot fi depuse de tinerii și femeile fermieri ce intenționează să lanseze afaceri în sectorul agrar, conform domeniilor de sprijin susținute de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care includ:
• stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
Detalii
20
08 2019
244

Valoarea subvențiilor solicitate de fermieri a crescut cu 35 %

Peste 2 400 de cereri de solicitare a subvențiilor în agricultură în sumă de 458,3 mil. lei au fost recepționate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), de la începutul anului curent. Numărul cererilor a crescut cu 7 la sută față de perioada similară a anului precedent, iar valoarea subvențiilor — cu 35 %.

Din totalul cererilor depuse, AIPA a autorizat spre plată peste 1 600 de dosare, în valoare de 251 mil. lei.
Detalii
12
07 2019
291

Сколько рабочих мест помогут создать авансовые субсидии

С 7 мая до 9 июля текущего года в рамках IV этапа приема документов на получение авансовых субсидий 14 начинающих сельхозпроизводителей запросили более 8 млн леев. Об этом сообщило Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA). Авансовые субсидии выдаются для финансирования стартапов молодежи и женщин-фермеров, запускающих свой бизнес в аграрном секторе.

По данным AIPA, подавшие заявку начинающие сельхозпроизводители планируют инвестиции в сельхозсектор на сумму около 13 млн леев, что приведет к созданию более 50 новых рабочих мест. При этом, половину заявок на получение авансовых субсидий подали женщины.
Detalii
13
06 2019
352

Subvențiile în avans: rezultatele apelului III

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) informează că, după derularea celui de-al III-lea apel aferent Subvențiilor în Avans, au fost recepționate 21 de dosare, examinate de către Comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. Trei dosare au fost declarate neeligibile de către Direcția administrarea și aprobarea proiectelor din cadrul AIPA, deoarece nu au corespuns criteriilor prevăzute în cadrul normativ. Astfel, Comisia de evaluare și selecție a examinat și evaluat 18 dosare.

Spre finanțare au fost acceptate 13 dosare, altele trei fiind declarate neeligibile din motiv că nu au fost respectate cerințele privind întocmirea dosarului de achiziție prin prezentarea a minimum trei cereri de oferte. Alte două dosare de solicitare a subvenției în avans, și anume pentru înființarea plantației de măceș, urmează a fi examinate suplimentar de către reprezentanții MADRM.
Detalii