20
11 2020
259

Crescătorii de animale vor primi plăți directe per cap de animal

În cadrul ședinței Executivului din 18 noiembrie curent a fost aprobat proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal. Documentul stabilește condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a plăților directe crescătorilor de animale, care se acordă o singură dată pe an prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).
 
Potrivit proiectului, plățile directe per cap de animal se vor acorda deținătorilor de bovine, ovine și caprine. Astfel, alocarea plății directe acordată unui producător agricol pentru fiecare cap de animal se va stabili în funcţie de specia și categoria animalului, variind între 300 lei per animal (caprine) și 7000 mii lei per animal (bovine).

Detalii
11
11 2020
204

Subvenționarea în avans pentru sporirea nivelului de trai în mediul rural

În perioada 2 noiembrie 2020 – 27 ianuarie 2021, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), în cadrul celui de al III-lea apel, recepţionează  cererile de solicitare a subvențiilor în avans pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, destinate perfecționării şi dezvoltării infrastructurii publice rurale.
 
După cum anunță AIPA, anual vor fi subvenționate trei măsuri noi pe segmentul dezvoltării rurale din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Fond). Pentru fiecare dintre măsurile menționate alocația financiară anuală din Fond va constitui 5%, ceea ce reprezintă circa 50 mil. lei.

Detalii
10
09 2020
190

Producătorii agricoli beneficiari ai subvențiilor vor fi monitorizați

Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017,  ar putea fi completat cu o nouă secțiune ce va reglementa procedura de monitorizare postachitare.
 
În acest sens, va fi aprobat un plan de monitorizare, iar graficul de efectuare a acesteia va fi aprobat de directorul AIPA, plasat pe pagina oficială a instituției și comunicat beneficiarului de subvenții la adresa electronică sau prin alte mijloace cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de efectuarea evaluării. Monitorizarea respectării de către beneficiari a cerințelor va fi asigurată de Serviciul monitorizare postachitare.

Detalii
10
09 2020
148

SIA ESBS: „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții”

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a elaborat proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” (SIA ESBS). Documentul va fi discutat astăzi, 10 septembrie, în cadrul ședinței Secretarilor de stat.
 
SIA ESBS se va utiliza pentru crearea și dezvoltarea resursei informaționale, precum și repartizarea, stocarea, sistematizarea, actualizarea și protecția soluțiilor informaționale a subvențiilor, cu asigurarea concomitentă a unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Totodată, introducerea sistemului în funcțiune va permite formarea resurselor informaționale departamentale în domeniul agriculturii și mediului rural, precum și înregistrarea solicitanților și beneficiarilor de subvenții. Conform proiectului, participanți la sistem vor fi Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), MADRM, alte entități cu care vor fi încheiate acorduri de colaborare.

Detalii
26
08 2020
367

AIPA: срок подачи заявок на компенсацию потерь истекает 18 сентября

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) напоминает сельхозпроизводителям, посевы которых пострадали от стихийных бедствий 2020 г. (засуха и град), что срок подачи документов для получения компенсации истекает 18 сентября текущего года. Таким образом, пострадавшим фермерам необходимо оформить и представить заявки на поддержку государства до указанной даты.


В соответствии с опубликованной AIPA информацией, по состоянию на 25 августа уже было зарегистрировано для рассмотрения более 400  пакетов документов, тогда как тремя днями ранее – всего 106.
17
07 2020
354

Новые требования к группам сельхозпроизводителей

Поправки в Закон о группах сельскохозяйственных производителей и их объединениях, принятые парламентом в начале июня, опубликованы в МО и устанавливают правовую основу организации, признания и функционирования групп сельхозпроизводителей, объединенных с целью реализации продукции членов группы, повышения эффективности деятельности, планирования производства, обобщения предложения и организации сбыта сельхозпродукции.
 
В законе детализированы цели создания и функционирования групп, уточняются функции компетентного органа в области поддержки сельхозпроизводителей – он будет отвечать за выделение финансовой поддержки и разработку процедуры признания групп производителей,
Detalii
03
06 2020
380

Subvenții în avans pentru activități non-agricole

Până la data de 22 august 2020 se va derula cel de-al doilea apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, pentru Măsura 3 ce vizează diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, comunică Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA). Începând cu 1 iunie curent, persoanele juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care își creează sau dezvoltă activități non-agricole pot aplica pentru obținerea subvențiilor în avans.

AIPA amintește că măsura Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole cuprinde următoarele tipuri de investiții:
proiecte de înființare și renovare a atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, ateliere de cizmărie;
Detalii
29
05 2020
625

Granturi pentru încă 8 grupuri de producători

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în urma examinării dosarelor înaintate în cadrul ultimului apel anunțat în cadrul Programului de granturi „Facilitarea accesului la piețele de desfacere” implementat de Proiectul MAC-P, au fost aprobate pentru finanțare 8 grupuri de producători, care vor beneficia de granturi în valoare totală de peste $2,6 mil.

Patru dintre grupurile de producători selectate sunt specializate în producerea fructelor, urmând să investească mijloacele obținute în construcția depozitelor frigorifice moderne. Alte două cooperative sunt producători de culturi nucifere – nuci, alune și migdale, care intenționează să-și modernizeze procesul de producere prin achiziționarea utilajelor de procesare și prelucrare.
Detalii
18
05 2020
403

Информационная система «Учет заявителей и получателей субсидий»

Правительством принято решение о создании Информационной системы «Учет заявителей и получателей субсидий» (АИС УЗПС), которая сформирует ведомственный ресурс для Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства (AIPA).

По утверждению авторов, создание независимой, беспристрастной, достоверной и эффективной системы является необходимым условием для обеспечения внедрения нормативной базы в области субсидирования сельскохозяйственных производителей и развития сельской местности, правильного и прозрачного управления финансовыми средствами, выделяемыми из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности, и другими источниками партнеров по развитию.
Detalii
12
05 2020
592

AIPA: noile tipuri de subvenții necesită personal suplimentar

Efectivul-limită al Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA) ar putea fi suplinit cu 27 de unități. Proiectul de hotărâre de Guvern ce prevede reorganizarea autorității a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali, ce a avut loc săptămâna trecută.

Potrivit proiectului, personalul AIPA, pe lângă cererile post-investiționale, urmează să recepționeze, să examineze și să autorizeze cererile de subvenționare depuse conform altor modalități de susținere financiară, cum ar fi subvenții în avans, măsuri destinate dezvoltării rurale, plăți directe etc., iar în acest context se constată necesitatea majorării efectivului-limită al instituției.
Detalii