12
07 2019
108

Сколько рабочих мест помогут создать авансовые субсидии

С 7 мая до 9 июля текущего года в рамках IV этапа приема документов на получение авансовых субсидий 14 начинающих сельхозпроизводителей запросили более 8 млн леев. Об этом сообщило Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA). Авансовые субсидии выдаются для финансирования стартапов молодежи и женщин-фермеров, запускающих свой бизнес в аграрном секторе.

По данным AIPA, подавшие заявку начинающие сельхозпроизводители планируют инвестиции в сельхозсектор на сумму около 13 млн леев, что приведет к созданию более 50 новых рабочих мест. При этом, половину заявок на получение авансовых субсидий подали женщины.
Detalii
13
06 2019
91

Subvențiile în avans: rezultatele apelului III

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) informează că, după derularea celui de-al III-lea apel aferent Subvențiilor în Avans, au fost recepționate 21 de dosare, examinate de către Comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. Trei dosare au fost declarate neeligibile de către Direcția administrarea și aprobarea proiectelor din cadrul AIPA, deoarece nu au corespuns criteriilor prevăzute în cadrul normativ. Astfel, Comisia de evaluare și selecție a examinat și evaluat 18 dosare.

Spre finanțare au fost acceptate 13 dosare, altele trei fiind declarate neeligibile din motiv că nu au fost respectate cerințele privind întocmirea dosarului de achiziție prin prezentarea a minimum trei cereri de oferte. Alte două dosare de solicitare a subvenției în avans, și anume pentru înființarea plantației de măceș, urmează a fi examinate suplimentar de către reprezentanții MADRM.
Detalii
06
06 2019
109

SI ESBS: Evidența Solicitanților și Beneficiarilor de Subvenții

Înregistrarea dosarelor de subvenționare, actualizarea datelor, asigurarea generării datelor statistice și alte operațiuni ce țin de evidența beneficiarilor de subvenții se vor realiza prin intermediul sistemului informațional „Evidența Solicitanților și Beneficiarilor de Subvenții” (SI ESBS).

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional „Evidența Solicitanților și Beneficiarilor de Subvenții” și Regulamentul privind organizarea și funcționarea SI ESBS.
Detalii
04
06 2019
288

Gala AIPA

Cele mai de succes proiecte investiționale în domeniul agroindustrial au fost apreciate în cadrul Galei Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), ajunsă la cea de-a treia ediție. La eveniment au fost premiați 19 fermieri, companii și asociații care au contribuit semnificativ la dezvoltarea agriculturii în 2018.
Detalii
03
05 2019
411

Defrişarea plantaţiei – temei de restituire a subvenţiei acordate

În luna iunie 2014, între SRL „A” şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură (în continuare — AIPA), a fost încheiat contactul de acordare a sprijinului financiar (Măsura 3 — stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, inclusiv sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării şi promovarea producţiei vitivinicole). AIPA a acordat SRL „A” sprijin financiar în mărime de 550 mii lei pentru subvenționarea plantației de coacăz.

În luna martie 2017 reprezentanții AIPA au verificat la fața locului investiția şi au constatat inexistența plantației. Respectiv, investiția nu a fost utilizată conform destinației.
Detalii
19
04 2019
398

Restituirea sumei subvenției în cazul înstrăinării bunului subvenționat

La 27 iunie 2013 Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în calitate de autoritate contractantă, și SRL „D”, în calitate de beneficiar, au încheiat contractul-tip de acordare a sprijinului financiar pentru stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii și utilajului agricol. Obiectul contractului menționat a constituit acordarea de către AIPA a sprijinului financiar nerambursabil în sumă de 602250 de lei, cu titlu de compensare a cheltuielilor suportate de SRL „D” pentru procurarea echipamentului – obiect al subvenționării.

Potrivit contractului, beneficiarul SRL „D” acceptă sprijinul financiar și se obligă să nu înstrăineze obiectul invenției pe un termen de 3 ani din momentul semnării contractului.
Detalii
16
04 2019
147

AIPA a autorizat plata subvențiilor pentru 202 dosare

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că de la 1 februarie și până în prezent a recepționat 566 dosare de solicitare a sprijinului financiar în sumă de 92,3 mil. lei, cu circa 10% mai multe față de numărul dosarelor recepționate în perioada similară a anului 2018. AIPA informează că valoarea investițiilor efectuate de producătorii agricoli este în ascensiune, valoarea subvențiilor solicitate în perioada de referință fiind în creștere cu 60% sau 36 mil. lei.

Totodată, în urma examinării cererilor recepționate de către Oficiile teritoriale ale Agenției, s-a constatat că cele mai multe dosare recepționate au fost pentru submăsurile ce țin de stimularea investițiilor în procurarea tehnicii şi utilajului agricol (316 dosare), suma subvenției solicitate constituind 31,8 mil. lei sau 35% din totalul subvențiilor solicitate.
Detalii
06
02 2019
272

На субсидии аграриям в 2019 г. предусмотрено 900 млн леев

AIPA начало прием заявок сельхозпроизводителей на получение от государства субсидий в 2019 г. О старте кампании по приему заявок было заявлено в ходе пресс-конференции, которую провели представители Агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) и Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Временно исполняющий обязанности директора AIPA Вадим Курмей отметил, что в этом году на выплату сельхозсубсидий предусмотрено 900 млн леев, как и в 2018 г., а крайний срок подачи документов – 31 октября 2019 г.
Detalii
22
01 2019
204

Предотвращение коррупции в агропродовольственной сфере

Правительство одобрило отраслевой антикоррупционный план действий в агропродовольственной сфере на 2019-2020 гг. Документ включает комплекс мер и действий по борьбе с коррупцией, которые реализуют Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) и Национальное агентство по безопасности пищевой продукции (ANSA).

В пояснительной записке к документу отмечается, что одной из причин коррупции в агропродовольственном секторе является сложное, противоречивое законодательство и нормативные акты, которые усложняют процедуры сертификации, регулирования и распределения
Detalii
21
01 2019
341

AIPA va deveni autoritate administrativă în subordinea MADRM

Instituția publică Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) va deveni autoritate administrativă din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Ca urmare, MARDM va avea în subordinea sa 3 unități administrative — Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și AIPA.

Hotărârea a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului din 18 ianuarie curent. Documentul conține Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenției, structura organizatorică și organigrama.
Detalii