25
06 2021
156

Еще 45 стартапов получат авансовые субсидии

Авансовые субсидии в размере 26 млн леев будут предоставлены 45 стартап-проектам в области сельского хозяйства, сообщает Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA). Общий бюджет проектов составляет более 40 млн леев, из которых вклад предпринимателей составляет 14 млн леев.
 
В рамках проектов будет создано более 80 рабочих мест. Отмечается, что 24 стартап-проекта будут запущены и управляться женщинами-фермерами, а 21 проект – молодыми людьми (18-35 лет).


Detalii

16
04 2021
166

Субсидии для начинающих аграриев

До 18 июня 2021 г. молодые люди, женщины и вернувшиеся из-за границы мигранты могут подать заявки на получение субсидий для осуществления инвестиций в агропродовольственном секторе. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) объявило о начале седьмого этапа приема заявок на получение авансовых субсидий для стартапов.
 
AIPA отмечает, что на получение субсидий могут претендовать только те производители, которые впервые обратились к деятельности в агропродовольственном секторе.
 

Detalii
02
03 2021
388

Plăți directe per cap de animal

În perioada 1 aprilie – 4 iunie 2021, deținătorii de animale pot depune dosarele de solicitare a plăților directe per cap de animal la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), comunică Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM). Amintim că, la 18 noiembrie 2020, Guvernul a aprobat, prin Hotărârea nr.836, Regulamentul respectiv, conform căruia plățile directe vor fi oferite pentru trei măsuri de sprijin:
 
Măsură 1: bovine
 
Submăsura 1.1: Vaci din rase specializate pentru producția de lapte și mixte – 7000 lei;

Detalii
11
02 2021
211

AIPA a inițiat recepționarea cererilor de acordare a subvențiilor

Campania de recepționare a cererilor de acordare a subvențiilor post-investiționale pentru anul 2021 a fost inițiată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în conformitate cu Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural și Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
 
În anul 2021 statul va sprijini fermierii, oferind subvenții pentru diverse sectoare: construcția de sere, înființarea plantațiilor multianuale, procurarea tehnicii agricole, dezvoltarea sectorului zootehnic, implementarea agriculturii ecologice,
Detalii
01
02 2021
253

Для улучшения уровня жизни и труда на селе подано 280 заявок

Подводя предварительные итоги призыва на подачу заявкок на получение авансовых субсидий для повышения уровня жизни и труда в сельской местности, открытого 2 ноября 2020 г. и завершившегося 27 января 2021 г., Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) сообщает, что в территориальные подразделения поступило 280 заявок на общую сумму 444,5 млн леев запланированных инвестиций, на которые сумма запрашиваемых субсидий составляет порядка 370 млн леев.
 
AIPA уточняет, что 97 заявок на общую сумму 173,2 млн леев относятся к авансовым субсидиям на строительство, восстановление, модернизацию местных дорог общего пользования и мостов, а также на расширение,
Detalii
03
12 2020
232

Прямые выплаты по поголовью животных

Владельцы крупного рогатого скота, овец и коз смогут получать прямые выплаты из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности. Это предусматривает опубликованное в «Monitorul Oficial» Положение о предоставлении прямых выплат на голову животного. Документ устанавливает условия, порядок и процедуру предоставления прямых выплат животноводам. 
 
Оговорено, что эти выплаты предоставляются на животных, зарегистрированных и эксплуатируемых на животноводческих фермах, расположенных вне населенных пунктов – самок в возрасте не менее 12 месяцев,
Detalii
20
11 2020
494

Crescătorii de animale vor primi plăți directe per cap de animal

În cadrul ședinței Executivului din 18 noiembrie curent a fost aprobat proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal. Documentul stabilește condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a plăților directe crescătorilor de animale, care se acordă o singură dată pe an prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).
 
Potrivit proiectului, plățile directe per cap de animal se vor acorda deținătorilor de bovine, ovine și caprine. Astfel, alocarea plății directe acordată unui producător agricol pentru fiecare cap de animal se va stabili în funcţie de specia și categoria animalului, variind între 300 lei per animal (caprine) și 7000 mii lei per animal (bovine).

Detalii
11
11 2020
351

Subvenționarea în avans pentru sporirea nivelului de trai în mediul rural

În perioada 2 noiembrie 2020 – 27 ianuarie 2021, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), în cadrul celui de al III-lea apel, recepţionează  cererile de solicitare a subvențiilor în avans pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, destinate perfecționării şi dezvoltării infrastructurii publice rurale.
 
După cum anunță AIPA, anual vor fi subvenționate trei măsuri noi pe segmentul dezvoltării rurale din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Fond). Pentru fiecare dintre măsurile menționate alocația financiară anuală din Fond va constitui 5%, ceea ce reprezintă circa 50 mil. lei.

Detalii
10
09 2020
308

Producătorii agricoli beneficiari ai subvențiilor vor fi monitorizați

Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017,  ar putea fi completat cu o nouă secțiune ce va reglementa procedura de monitorizare postachitare.
 
În acest sens, va fi aprobat un plan de monitorizare, iar graficul de efectuare a acesteia va fi aprobat de directorul AIPA, plasat pe pagina oficială a instituției și comunicat beneficiarului de subvenții la adresa electronică sau prin alte mijloace cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de efectuarea evaluării. Monitorizarea respectării de către beneficiari a cerințelor va fi asigurată de Serviciul monitorizare postachitare.

Detalii
10
09 2020
282

SIA ESBS: „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții”

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a elaborat proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” (SIA ESBS). Documentul va fi discutat astăzi, 10 septembrie, în cadrul ședinței Secretarilor de stat.
 
SIA ESBS se va utiliza pentru crearea și dezvoltarea resursei informaționale, precum și repartizarea, stocarea, sistematizarea, actualizarea și protecția soluțiilor informaționale a subvențiilor, cu asigurarea concomitentă a unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Totodată, introducerea sistemului în funcțiune va permite formarea resurselor informaționale departamentale în domeniul agriculturii și mediului rural, precum și înregistrarea solicitanților și beneficiarilor de subvenții. Conform proiectului, participanți la sistem vor fi Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), MADRM, alte entități cu care vor fi încheiate acorduri de colaborare.

Detalii