20
05 2021
123

ANI: rezultatele activității în trimestrul I

În perioada 1 ianuarie-31 martie 2021, pe Portalul declarațiilor de pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate au fost înregistrate 65232 declarații de avere și interese personale, dintre care: 57028 – declarații anuale; 4337 – declarații depuse la eliberare;  3867 – depuse la angajare și alte 6052 – de rectificate/ repetitive, potrivit Raportului de activitate al ANI pentru trimestrul I al anului curent.
 
Analiza datelor statistice din anii precedenți denotă sporirea gradului de responsabilizare a subiecților declarării. Numărul declarațiilor înregistrate în perioada menționată este în ușoară creștere comparativ cu anul 2020, când au fost prezentate 65192 declarații, dar și cu anul 2019 (57972), precum și cu anul 2018 (55 539).


Detalii

04
03 2021
177

ANI: doar 17,9 mii de subiecți au depus declarația de avere și interese personale

La situația din 1 martie 2021, doar 17,9 mii subiecți ai declarării de avere și interese personale (inclusiv la angajare, eliberare din funcție sau repetitive) din numărul total de circa 60 de mii au depus declarația. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) reamintește termenul-limită de depunere a acesteia expiră pe data de 31 martie și, pentru a evita suprasolicitarea sistemului în ultimele zile de depunere, atenționează toți funcționarii publici și persoanele cu funcție de demnitate publică să se responsabilizeze.  
 
Totodată, autoritatea solicită conducătorilor instituțiilor publice să acorde angajaților săi informațiile privind veniturile salariale din anul precedent.
Detalii
08
04 2020
352

ANI: consolidarea capacităților profesionale și monitorizarea riscurilor

Autoritatea Națională de Integritate elaborează și va pune în aplicare un mecansim de atestare a inspectorilor de integritate, precum și va evalua funcționarea sistemului de management financiar și control. Aceste acțiuni sunt incluse în Planul de acțiuni al ANI pentru anul curent. Planul conține peste 60 de acțiuni ce au ca scop realizarea a 11 obiective.

Astfel, ANI și-a propus digitalizarea procesului de verificare a conflictelor de interese și al gestionării dosarelor, asigurarea completării și gestionării Registrului interdicțiilor, organizarea și desfășurarea unei campanii de informare pentru conducătorii și adjuncții organizațiilor publice din subordinea administrației publice locale,
Detalii
24
03 2020
532

Declarația de avere poate fi depusă și în afara orelor de muncă

Autoritatea Națională de Integritate comunică că circa 47 mii de persoane și-au depus până la momentul actual declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2019, ceea ce constituie circa 70% din numărul total al subiecților declarării. Termenul limită de depunere a acestor declarații este 31 martie, astfel, au mai rămas doar 8 zile la dispoziție.

Pentru a se asigura că depun declarația corect, persoanele pot consulta pagina oficială a ANI, unde vor găsi Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale (DAIP) în formă electronică,
Detalii
20
03 2020
3678

ANI : termenul de depunere a Declarației de avere și interese personale expiră la 31 martie

Au mai rămas circa două săptămâni până la data-limită stabilită (31 martie 2020) pentru depunerea Declarației de avere și interese personale pentru anul 2019. Autoritatea Națională de Integritate precizează că subiecții declarării o pot depune în format electronic, prin accesarea Declarației on-line.

Totodată, subiectul declarării trebuie să se asigure că are semnătura electronică valabilă și că dispune de toate documentele care certifică proveniența veniturilor ce urmează a fi declarate.
Experiența anilor precedenți arată că majoritatea subiecților declarării amână momentul depunerii Declarației pentru ultimele zile, fapt care poate supraîncărca sistemul „e-Integritate” și, respectiv, poate crea incomodități suplimentare declaranților.
Detalii
19
03 2020
426

Conflictul de interese nu poate fi ignorat

Un primar dintr-o localitate rurală a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese și nesoluționarea acestuia. Primarul a emis o dispoziție prin care și-a numit fiul în funcția de administrator al site-ului oficial al primăriei. Ulterior, urmare a notificării Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat și sesizării ANI, primarul a anulat documentul emis în privința fiului său.

Autoritatea Națională de Integritate a emis Actul de constatare prin care a documentat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese și a inițiat procesul contravențional.
Detalii
24
04 2019
443

ANI, supusă auditului Curții de Conturi

Curtea de Conturi (CC) a prezentat în ședință publică rezultatele auditului rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate (ANI) pentru anul 2018. Ca urmare a audierii rapoartelor financiare ale ANI, Curtea de Conturi a concluzionat: sub toate aspectele semnificative, acestea oferă o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

În ceea ce privește micile neconcordanțe sau deficiențe depistate, președintele Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci, i-a asigurat pe membrii Curții că acestea au fost luate în calcul chiar pe parcursul efectuării auditului. „Angajații Autorității au fost receptivi la constatările și recomandările echipei de audit, astfel încât a fost posibilă remedierea imediată a unor carențe depistate, iar pentru celelalte au fost deja identificate soluții.
Detalii
15
04 2019
697

Declarațiile de avere și interese personale au fost depuse de circa 59 mii de persoane

Procesul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2018 s-a încheiat la 31 martie curent. În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 au fost înregistrate 58619 declarații de avere și interese personale, dintre care 57972 declarații anuale, 461 declarații depuse la eliberarea din funcție și 186 depuse la angajare. Datele au fost oferite de președintele Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci, în cadrul unei conferințe de presă.

Astfel, comparativ cu anul 2017, numărul declarațiilor a crescut, în anul 2017 fiind recepționate 46257 declarații, dintre care 44995 au fost anuale.
Detalii
03
04 2019
739

Restanțe la depunerea declarațiilor de avere

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cheamă cele circa patru mii de persoane care mai au obligația să depună Declarația de avere și interese personale, dar nu au reușit să o depună până la 31 martie, să o facă și după expirarea termenului-limită.

ANI constată că este în interesul subiecților declarării să depună declarația, chiar și cu întârziere, întrucât depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale, pe când nedepunerea acesteia – cu amendă de două ori mai mare (de la 60 la 90 de unități convenționale).
Detalii
01
04 2019
840

Conceptul SIA „e-Integritate”, publicat

Semnarea și depunerea în formă electronică a declarațiilor de avere și interese personale se va efectua prin intermediul sistemului informațional automatizat „e-Integritate”. Conceptul tehnic al acestuia a fost publicat în Monitorul Oficial de vineri, 29 martie curent.

SIA „e-Integritate” reprezintă un sistem informațional destinat depunerii, arhivării, verificării și analizării automate a declarațiilor indicate, înregistrării interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau funcțiilor de demnitate publică și gestiunii ulterioare a acestor înregistrări, precum și facilitării accesului electronic al persoanelor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public.
Detalii