13
09 2022
280

ANRE a aprobat modificări în metodologia de calculare a prețurilor la gazele naturale

În cazul ajustării prețurilor reglementate în decursul anului de gestiune, componenta de corectare formată de la începutul anului de gestiune până la momentul ajustării prețurilor reglementate va fi inclusă în calculul prețurilor ajustate astfel ca să asigure cel puţin recuperarea integrală a costurilor justificate ce vor fi suportate de furnizor din momentul ajustării prețului reglementat până la sfârșitul anului de gestiune.
 
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) comunică că Consiliul de Administrație  a aprobat, în ședință publică, modificările la Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale.
Detalii
06
09 2022
94

Stocurile de securitate: desemnarea entității responsabile

Societatea pe Acțiuni „Energocom”, care deține licență de furnizare a gazelor naturale, va fi desemnată în calitate de entitate pentru crearea și menținerea stocurilor de securitate. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la crearea și menținerea stocurilor de securitate.
 
Potrivit proiectului, „Energocom” va achiziționa gaze naturale în volumul stabilit în conformitate cu art. 1081 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și le va stoca în depozitele subterane din țările vecine, din țările părți contractante ale Comunității Energetice sau din statele membre ale Uniunii Europene.


Detalii

14
07 2022
3448

ANRE: costul gazelor naturale din 1 august

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii Consiliului de administrare privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public.
 
Potrivit documentului care poate fi pus în aplicare din 1 august 2022, prețurile reglementate pentru 1000 m3 de gaze naturale furnizate va constitui 20616 lei (fără TVA) în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de joasă presiune, ceea ce presupune că consumatorii finali ar urma să achite circa 22,27 lei per m3.
Amintim că S.A. „Moldovagaz” a solicitat majorarea prețurilor din 1 iulie 2022 pănă la 26314 lei (fără TVA).
04
07 2022
147

Produsele petroliere: marja comercială specifică rămâne neschimbată

Marja comercială specifică la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul II al anului curent rămâne la nivelul celei stabilite pentru semestrul I – 2,62 lei/litru. Hotărârea nr. 377 din 24 iunie 2022 a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică  (ANRE) a fost publicată în Monitorul Oficial din 1 iulie și a intrat în vigoare la data publicării.
 
Menționăm, în conformitate cu pct. 8 din Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, mărimea marjei comerciale specifice se calculează și se aprobă semestrial de către Agenție, dar aceasta nu poate fi mai mare decât media marjelor comerciale specifice de comercializare
Detalii
08
06 2022
1016

ANRE a ajustat tarifele și prețurile pentru energia electrică

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică din 8 iunie, prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrică.
 
Decizia vine să realizeze prevederile pct. 6 al Dispoziției nr. 22 din 23.05.2022 aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale a RM și să ajusteze prețurile în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal.
 


Detalii

31
05 2022
2122

Din 1 iunie vom avea prețuri noi la gazele naturale

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședință publică desfășurată astăzi, 31 mai, noile prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”, în contextul obligației de serviciu public.

Decizia ANRE vine să realizeze pct. 1 al Dispoziției nr. 24 din 31 mai 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și să ajusteze prețurile în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.355/2021, cu aplicarea acestora începând cu 1 iunie 2022.


Detalii

25
05 2022
761

SA „Moldovagaz” solicită noi tarife pentru furnizarea gazelor naturale

În contextul majorării semnificative a costului la importul gazelor naturale procurate, precum și luând în calcul generarea devierilor tarifare negative esențiale, SA „Moldovagaz” a transmis către Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică solicitarea (nr. 01/3-1295 din 23 mai 2022) de examinare și aprobare a prețurilor noi reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022. Documentul este propus pentru consultări publice de către ANRE.
 
Astfel, în cazul în care membrii ANRE vor da curs solicitării, prețul la gazele naturale furnizate la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune joasă, inclusiv consumatorilor casnici, ar urma să fie majorat
Detalii
18
03 2022
1356

ANRE a aprobat prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrică

Astăzi, 18 martie 2022, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică, prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrică.

 

Astfel, din 1 aprilie 2022 vor fi puse în aplicare următoarele prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali:


Detalii

09
11 2021
4132

Noile prețuri la gazele naturale

Astăzi, 9 noiembrie 2021, în scopul executării punctului 3.2 al Dispoziției nr.4 din 02.11.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE), prin derogare de la procedurile stabilite de legislația sectorială, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în baza calculelor prezentate de S.A. „Moldovagaz” la data de 05.11.2021, a aprobat următoarele prețuri provizorii (fără TVA):

Detalii
02
11 2021
404

S.A. „Moldovagaz” va cesiona fluxurile băneşti în favoarea S.A. „Energocom”, până la onorarea deplină a obligațiilor

S.A. „Moldovagaz” va achita S.A. „Energocom” costul gazelor naturale procurate de la S.A. „Energocom” în luna octombrie 2021 - până la data de 20 noiembrie 2021, iar costul gazelor naturale procurate de la S.A. „Energocom” în luna noiembrie 2021 - până la data de 20 decembrie 2021. în acest scop, S.A. „Energocom” va semna cu S.A. „Moldovagaz” un contract de cesionare a fluxurilor băneşti în favoarea S.A. „Energocom”, până la onorarea deplină a obligaţiilor S.A. „Moldovagaz” faţă de S.A. „Energocom”. Contractul de cesionare a fluxurilor băneşti este parte integrantă a Contractului-cadru şi a Acordului adiţional la Contractul-cadru.


Detalii