08
09 2021
72

Noi mecanisme de responsabilizare a autorităților subordonate Parlamentului

În cazul constatării a executării necorespunzătoare sau neexecutarea obligațiilor, prerogativelor sau atribuțiilor sale, indiferent de prezența culpei sau în rezultatul controlului parlamentar efectuat în condițiile legii, a unei activități defectuoase de către membrii Consiliului de Administraţie ai CNPF, Plenului Consiliului Concurenței, consilierii Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, membrii Consiliului Audiovizualului și directorii Consiliului de administrație ai ANRE (autorități ce se află sub control parlamentar) pot fi revocați din funcție prin hotărârea Parlamentului, dacă comisia parlamentară de profil constată existența temeiurilor de revocare din funcție și întocmește un raport motivat în care se indică faptele, împrejurările și circumstanțele care servesc drept temei pentru eliberare din funcție.


Detalii

26
05 2021
181

ANRE: excluderea devierilor din tarifele la gazele naturale

Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 678/2014, a expirat, fiind prelungit termenul de aplicare a acesteia până la aprobarea unei noi metodologii. În acest context, Agenția a elaborat proiectul noii metodologii ce reglementează modul de calcul, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizorii de serviciu public. Analiza impactului de reglementare a proiectului a fost inclusă pe agenda Grupului de lucru  al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
 
Documentul prevede reglementarea următoarelor prețuri:
  • prețul gazelor naturale furnizate la punctele de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale;
  • prețul gazelor naturale furnizate la punctele de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale;

  • Detalii
26
06 2020
590

Formarea prețului la produsele petroliere: revenirea la mecanismul anterior

Prețul de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat ar putea fi stabilit de către agenții economici în baza Metodologiei de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.  Guvernul a oferit aviz  pozitiv unei inițiative legislative ce prevede modificarea Legii privind piața produselor petroliere. 
 
Astfel, autorul inițiativei propune reîntoarcerea la mecanismul stabilit anterior prin Legea nr. 223/2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (așa-numitul „pachet agricol”) aplicat pe parcursul anilor 2016-2018.

Detalii
25
02 2020
634

Regulile pieței gazelor naturale, aprobate

Consiliul administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică (ANRE) a aprobat și a publicat în „Monitorul oficial” din 21 februarie curent Regulile pieței gazelor naturale (Reguli), care vor fi puse în aplicare din data de 12 decembrie 2020.

Documentul a fost elaborat în temeiul art.7 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și are drept scop stabilirea cadrului legal pentru efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a acestora și a produselor conexe pe piața angro și cu amănuntul, precum și pentru prestarea serviciilor de sistem, bazate pe principiul transparenței, obiectivității, competitivității şi nediscriminării.
Detalii
23
01 2020
1640

Controale planificate 2020: ANRE

Pe parcursul anului curent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va verifica 16 agenți economici, potrivit Planului controalelor pentru anul 2020 aprobat de autoritate.

Controalele se vor efectua pentru următoarele genuri de activitate:
distribuția gazelor naturale și a energiei electrice
• comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat, benzinei și motorinei la stațiile de alimentare

Detalii
05
12 2019
705

Clasificarea investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare

Investiţia eficientă în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare este investiţia care contribuie la reducerea cheltuielilor necesare de a fi incluse la calcularea tarifelor reglementate. Se consideră investiţie eficientă cea pentru care suma efectelor economice medii anuale, estimate de-a lungul duratei de utilizare a obiectului de investiţii, este mai mare decât valoarea totală a investiţiei.

Consiliului de administraţie al ANRE a aprobat Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare.
Detalii
03
12 2019
525

Operatorul pieței poate să solicite ANRE actualizarea tarifului reglementat

În Monitorul Oficial din 29 noiembrie curent Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat Hotărârea nr. 395/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice.

Conform documentului, mecanismul aplicat la determinarea tarifului se bazează pe următoarele principii:
• asigurarea fiabilității financiare a operatorului pieței;
• separarea contabilă a activității de operare a pieței energiei electrice de alte activități desfășurate de operatorul pieței;
Detalii
02
12 2019
860

APL vor elabora regulamentele proprii de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare este obligat să dispună de centre pentru relaţii cu consumatorii, unde au acces liber toţi consumatorii pe parcursul programului de lucru, şi să desemneze personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea petițiilor şi de soluţionarea problemelor consumatorilor.

În Monitorul Oficial de vineri, 29 noiembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat Hotărârea nr. 355/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.
Detalii
17
08 2019
962

ANRE a majorat tariful la energia electrică

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis vineri, 16 august, după dezbateri în ședința publică, majorarea cu 5,58 la sută a prețului reglementat la energia electrică furnizată populației de către compania Gas Natural Fenosa Furnizare Energie.

Potrivit hotărârii ANRE, prețul la energia electrică furnizată de Gas Natural Fenosa Furnizare Energie consumatorilor casnici a fost stabilit la nivel de 189 bani pentru un kilowatt/oră, față de cel actual de 179. Pentru consumatorii ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV) prețul a fost redus de la 160 la 153 bani pentru un kilowatt/oră și pentru consumatorii racordați la rețelele de distribuție de tensiune înaltă (35, 100 kV), a fost majorat de la 134 bani pentru un kilowatt/oră la 138 bani.
Detalii
15
08 2019
611

ANRE propune spre consultare Metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune spre consultare publică proiectul Metodologiei de calculare, de aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor natural. Documentul are ca scop stabilirea metodelor unice la aceste servicii prestat de către operatorii sistemelor de transport (OST).

Prevederile Metodologiei sunt obligatorii pentru operatorii sistemelor de transport care dețin licență pentru activitatea de transport a gazelor naturale, eliberată de ANRE.
Detalii