12
04 2021
405

ANSA: Listele de verificare, completate

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va efectua controlul de stat referitor la deținerea utilajului tehnologic principal la fabricarea alcoolului etilic rectificat și a producției alcoolice tari.
 
În Monitorul Oficial din 9 aprilie curent a fost publicat Ordinul nr. 71 din 30 martie 2021 al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu privire la modificarea Ordinului MADRM nr. 79/2019, prin care au fost aprobate listele de verificare pentru domeniile de control ale ANSA.
 


Detalii

02
03 2021
346

Listele de verificare ale ANSA au fost modificate

În listele de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au fost operate modificări. Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 29 din 16 februarie 2021 cu privire la modificarea Ordinului nr. 79/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial din 26 februarie curent.
 
Astfel, anexa nr.1 la acest ordin este „Lista de verificare a exploatațiilor piscicole” care va conține 78 de întrebări. Modificări intervin și în anexa nr. 2 ce se referă la Lista de verificare a farmaciei veterinare, fiind completată cu încă 27 întrebări și în total va necesita 50 de răspunsuri.
Detalii
01
02 2021
480

ANSA: înregistrarea activități din domeniul sanitar-veterinar va fi efectuată gratis

Agenții economici care desfășoară activități ce țin de creșterea și întreținerea animalelor, asistența medicală veterinară și de domeniul hranei pentru animale vor putea activa doar dacă vor fi înregistrate de către Subdiviziunile Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor (STSA), în zona de supraveghere a căruia urmează să-și desfășoare activitatea. Condiție este prevăzută de Regulamentul de înregistrare sanitară veterinară a activităților agenților economici, aprobat prin Ordinul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 15 din 18 ianuarie 2021 care a fost publicat în Monitorul Oficial din 29 ianuarie curent.

Detalii
28
01 2020
1717

Controale planificate 2020: ANSA

Pe parcursul anului curent, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) urmează să efectueze controale la 2278 agenți economici, potrivit Graficului controalelor planificate pentru anul 2020. Documentul a fost aprobat de autoritate prin Ordinul nr. 483 din 21 noiembrie 2019.

Controalele se vor desfășura în următoarele domenii de activitate:
fitosanitar şi protecţia plantelor/subdomeniul protecției plantelor și managementului produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților
• sanitar-veterinar si zootehnie/subdomeniul furajelor
• sanitar-veterinar si zootehnie/subdomeniul sănătăţii și bunăstării animalelor
• siguranța ocupațională

Detalii
03
01 2020
712

В Молдове автобусы классифицируют по уровню комфортности

С 1 февраля по 1 октября 2020 г. автобусы, обеспечивающие автотранспортные перевозки по регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении, должны пройти классификацию по категории комфортности. Соответствующий приказ Минэкономики и инфраструктуры об утверждении минимальных требований относительно классификации по категориям комфортности автобусов для их включения в программы автотранспортных перевозок в районном и межрайонном сообщении опубликован 31 декабря в «Monitorul Oficial».

Согласно документу, для автобусов, зарегистрированных в Реестре автотранспортных операторов, который ведет Агентство автотранспорта, установлен поэтапный график прохождения этой процедуры:
Detalii
03
10 2019
564

ANSA va confirma calitatea semințelor și materialului săditor

Potrivit art. 19 (alin.2 și 5) din Legea despre semințe, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor poate elibera, la solicitarea agenţilor economici, certificatul de calitate/buletinul de analiză a seminţelor pentru uz intern, certificatul de valoare biologică și cel pentru materialul de înmulţire şi săditor importat. Conform aceluiași articol, termenul de valabilitate, precum şi modul de eliberare, retragere şi/sau suspendare a certificatelor urmează a fi stabilite de ANSA și de Guvern.

În acest sens, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de eliberare a unor certificate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
Detalii
19
09 2019
879

Taxele locale în cazul prestării serviciilor de transport auto de călători

Suntem agent economic care prestează servicii transport auto de calatori pe ruta din oraș în sat.
Apare sau nu în acest caz obligația de a calcula, achita și de a prezenta darea de seamă pe taxele locale la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?


Sistemul taxelor locale, procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării acestora, modul de plată al acestora, subiecții impunerii, obiectele impunerii și criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale sunt determinate prin Titlul VII al Codului fiscal (în continuare – CF).
Detalii
14
08 2019
647

Metodologia cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic, elaborată

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultări publice proiectul Metodologiei cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic. Documentul respectiv a fost elaborat întru executarea alin. (3) din art. 4 al Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, iar aprobarea proiectului are drept scop asigurarea controlului asupra respectării condițiilor de circulație a alcoolului etilic.

Autorii afirmă că proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic este un act nou și vine să stabilească procedura de notificare privind comercializarea alcoolului etilic, de către titularii de licență în domeniul fabricării, păstrării și comercializării alcoolului etilic, agenților economici care practică o altă activitate decât cea în domeniul fabricării producției alcoolice.
Detalii
06
06 2019
604

Când consumatorii vor fi informați corect

Lipsa marcajului produselor alimentare în limba de stat sau traducerea incorectă a acestuia, neindicarea tuturor ingredientelor utilizate la fabricarea produsului (inclusive a celor ce pot provoca alergii), indicarea eronată a componenților din rețetă, indicarea incorectă a masei nete a produselor sunt doar unele aspect depistate în cadrul controalelor ANSA la entitățile economice din domeniul alimentar, care sunt obligate să aplice prevederile Legii nr. 279 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. Amintim, aceasta a intrat în vigoare la 12 ianuarie 2019.

În procesul de implementare a Legii nr.279 atât operatorii din domeniul alimentației publice cât și inspectorii au depistat mai multe lacune, care au fost puse în discuție în cadrul unei ședințe organizate de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. La discuții au participat reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și operatori din domeniu.
Detalii
05
06 2019
533

Liberalizarea importului de semințe

Importul seminţelor soiurilor de plante neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova va fi admis, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 68/2013 despre semințe, însă cu o notificare către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, transmisă cu cel puţin 10 zile lucrătoare până la import.

În Monitorul Oficial din 31 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 257 din 29 mai 2019 pentru aprobarea modelelor de acte privind importul de semințe și abrogarea unei hotărâri de Guvern.
Detalii