10
12 2021
1689

ANSA. Planul controalelor pentru anul 2022

Pe parcursul anului 2022 Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor va desfășura 9058 verificări, conform Planului controalelor de stat pentru anul 2022, aprobat de autoritate prin Ordinul nr. 435 din 19 noiembrie 2021.
 
Astfel, ANSA va desfășura controalele pe domeniile de activitate:
 • siguranța și calitatea alimentelor – 6218 controale;
 • fitosanitar – 293 controale;
 • sanitar-veterinar si zootehnie/subdomeniul sănătăţii și bunăstării animalelor – 830 controale;
 • sanitar-veterinar si zootehnie/subdomeniul furajelor – 271 controale;

 • Detalii
16
07 2021
666

Subdiviziunile teritoriale ANSA vor deține noi responsabilități

În cadrul subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor vor fi constituite circumscripții teritoriale sanitare veterinare, responsabile pentru  punerea în aplicare a Programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om și de protecție a mediului. În acest context, urmează a fi angajați suplimentar 202 medici și felceri veterinari. Executivul a aprobat în ședința din 14 iulie 2021 proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea HG nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.


Detalii

14
07 2021
240

Эффективность и скорость обработки заявок на лабораторные испытания возрастут

Внедрение Автоматизированной информационной системы «Информационная система менеджмента лабораторий» (АИС «ИСМЛ») обеспечит обмен данными между лабораториями и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA), автоматизацию их внутренних процессов, а также значительно повысит эффективность и скорость обработки заявок на лабораторные испытания.
 
Техническая концепция АИС «ИСМЛ», утвержденная Постановлением Правительства №82 от 26 мая 2021 г. o некоторых информационных системах и государственных регистрах ANSA была опубликована в «МО» и вступила в силу 10 июля.
Detalii
13
07 2021
429

Утверждена концепция Государственного фитосанитарного реестра

Ведение учета фитосанитарных операторов - сельхозпроизводителей, экспортеров, импортеров, производителей семенного и посадочного материала, центров отгрузки, складов, потребителей средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, древесного упаковочного материала и т.д., включая прослеживаемость продуктов, подлежащих фитосанитарному контролю (растений, растительных продуктов и др., сопутствующих объектов, древесного упаковочного материала, а также использование средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы), с представлением обновленной информации органам публичного управления, физическим и юридическим лицам, будет обеспечено посредством Автоматизированной информационной системы «Государственный фитосанитарный реестр» (АИС «ГФР»).


Detalii

10
06 2021
334

ANSA: asigurarea calității materialului săditor

Semințele și materialul săditor destinat comercializării trebuie să corespundă normelor și cerințelor de identitate și puritate a soiului, de calitate și de infestare a semințelor cu patogeni. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor propune pentru consultare publică  proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de eliberare a unor certificate, care va stabili termenul de valabilitate, precum şi modul de eliberare, retragere și/sau suspendare de către autoritate a:
 
 • certificatului de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern;

 • Detalii
03
06 2021
300

Когда станет возможным экспорт молочных продуктов из Молдовы в ЕС

Европейская комиссия проинформировало Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) об утверждении решения о возможности экспорта молочной продукции, произведенной в Республике Молдова.
 
Генеральный директор ANSA Владислав Котич заявил, что, основываясь на гарантиях, предоставляемых ANSA, и в результате эффективного сотрудничества с компетентными службами Европейской комиссии, Европейский Союз принял решение включить Республику Молдова в столбец C Приложения №1 Регламента 605/2010, устанавливающего условия охраны здоровья животных и людей и ветеринарной сертификации
Detalii
28
05 2021
356

Легализация трех информсистем ANSA

Правительство утвердило технические концепции трех автоматизированных государственных информационных систем, которыми управляет Национальное агентство по безопасности пищевой продукции (ANSA), а также положения о порядке их ведения:
 
 • АИС «Государственный фитосанитарный реестр» (SIA RSF),
 • АИС «Информационная система управления лабораториями» (SIA LIMS),
 • АИС «Управление санитарно-ветеринарными мерами» (SIA MMSV).

 • Detalii
21
05 2021
326

Fortificarea controlului produselor alimentare de origine animală

Investigațiile de laborator aferente implementării tuturor programelor strategice de stat de monitorizare și supraveghere pe domeniile de competență atribuite Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), vor putea fi efectuate de către laboratoarele (instituțiile publice) la care ANSA exercită calitatea de fondator. Investigațiile de laborator metodele cărora nu sunt acreditate în cadrul laboratoarelor date, vor putea fi efectuate în alte laboratoare acreditate din țară sau de peste hotare.
 
Proiectul modificărilor și completărilor la Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea ANSA (HG nr. 600/2018), care a fost inclus pe ordinea de zi a secretarilor de stat din 20 mai anul curent.
Detalii
19
05 2021
350

Территориальные агентства ANSA могут получить статус юридических лиц

Лабораторные исследования для внедрения программ по мониторингу и надзору в области продовольственной безопасности, здоровья растений и фуража будут осуществляться лабораториями (публичными учреждениями), в которых Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов  (ANSA) является учредителем.  Если методы исследований в этих лабораториях не аккредитованы, тогда ANSA сможет проводить их в других аккредитованных лабораториях – молдавских или зарубежных. Соответствующие поправки предложено внести в Постановление правительства №600/2018 об организации и функционировании Агентсва, проект которых предложен для общественных консультаций. 


Detalii

12
04 2021
772

ANSA: Listele de verificare, completate

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va efectua controlul de stat referitor la deținerea utilajului tehnologic principal la fabricarea alcoolului etilic rectificat și a producției alcoolice tari.
 
În Monitorul Oficial din 9 aprilie curent a fost publicat Ordinul nr. 71 din 30 martie 2021 al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu privire la modificarea Ordinului MADRM nr. 79/2019, prin care au fost aprobate listele de verificare pentru domeniile de control ale ANSA.
 


Detalii