28
01 2020
1462

Controale planificate 2020: ANSA

Pe parcursul anului curent, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) urmează să efectueze controale la 2278 agenți economici, potrivit Graficului controalelor planificate pentru anul 2020. Documentul a fost aprobat de autoritate prin Ordinul nr. 483 din 21 noiembrie 2019.

Controalele se vor desfășura în următoarele domenii de activitate:
fitosanitar şi protecţia plantelor/subdomeniul protecției plantelor și managementului produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților
• sanitar-veterinar si zootehnie/subdomeniul furajelor
• sanitar-veterinar si zootehnie/subdomeniul sănătăţii și bunăstării animalelor
• siguranța ocupațională

Detalii
03
01 2020
593

В Молдове автобусы классифицируют по уровню комфортности

С 1 февраля по 1 октября 2020 г. автобусы, обеспечивающие автотранспортные перевозки по регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении, должны пройти классификацию по категории комфортности. Соответствующий приказ Минэкономики и инфраструктуры об утверждении минимальных требований относительно классификации по категориям комфортности автобусов для их включения в программы автотранспортных перевозок в районном и межрайонном сообщении опубликован 31 декабря в «Monitorul Oficial».

Согласно документу, для автобусов, зарегистрированных в Реестре автотранспортных операторов, который ведет Агентство автотранспорта, установлен поэтапный график прохождения этой процедуры:
Detalii
03
10 2019
463

ANSA va confirma calitatea semințelor și materialului săditor

Potrivit art. 19 (alin.2 și 5) din Legea despre semințe, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor poate elibera, la solicitarea agenţilor economici, certificatul de calitate/buletinul de analiză a seminţelor pentru uz intern, certificatul de valoare biologică și cel pentru materialul de înmulţire şi săditor importat. Conform aceluiași articol, termenul de valabilitate, precum şi modul de eliberare, retragere şi/sau suspendare a certificatelor urmează a fi stabilite de ANSA și de Guvern.

În acest sens, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de eliberare a unor certificate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
Detalii
19
09 2019
779

Taxele locale în cazul prestării serviciilor de transport auto de călători

Suntem agent economic care prestează servicii transport auto de calatori pe ruta din oraș în sat.
Apare sau nu în acest caz obligația de a calcula, achita și de a prezenta darea de seamă pe taxele locale la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?


Sistemul taxelor locale, procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării acestora, modul de plată al acestora, subiecții impunerii, obiectele impunerii și criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale sunt determinate prin Titlul VII al Codului fiscal (în continuare – CF).
Detalii
14
08 2019
547

Metodologia cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic, elaborată

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultări publice proiectul Metodologiei cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic. Documentul respectiv a fost elaborat întru executarea alin. (3) din art. 4 al Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, iar aprobarea proiectului are drept scop asigurarea controlului asupra respectării condițiilor de circulație a alcoolului etilic.

Autorii afirmă că proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic este un act nou și vine să stabilească procedura de notificare privind comercializarea alcoolului etilic, de către titularii de licență în domeniul fabricării, păstrării și comercializării alcoolului etilic, agenților economici care practică o altă activitate decât cea în domeniul fabricării producției alcoolice.
Detalii
06
06 2019
516

Când consumatorii vor fi informați corect

Lipsa marcajului produselor alimentare în limba de stat sau traducerea incorectă a acestuia, neindicarea tuturor ingredientelor utilizate la fabricarea produsului (inclusive a celor ce pot provoca alergii), indicarea eronată a componenților din rețetă, indicarea incorectă a masei nete a produselor sunt doar unele aspect depistate în cadrul controalelor ANSA la entitățile economice din domeniul alimentar, care sunt obligate să aplice prevederile Legii nr. 279 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. Amintim, aceasta a intrat în vigoare la 12 ianuarie 2019.

În procesul de implementare a Legii nr.279 atât operatorii din domeniul alimentației publice cât și inspectorii au depistat mai multe lacune, care au fost puse în discuție în cadrul unei ședințe organizate de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. La discuții au participat reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și operatori din domeniu.
Detalii
05
06 2019
438

Liberalizarea importului de semințe

Importul seminţelor soiurilor de plante neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova va fi admis, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 68/2013 despre semințe, însă cu o notificare către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, transmisă cu cel puţin 10 zile lucrătoare până la import.

În Monitorul Oficial din 31 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 257 din 29 mai 2019 pentru aprobarea modelelor de acte privind importul de semințe și abrogarea unei hotărâri de Guvern.
Detalii
28
05 2019
757

Введены новые поверочные листы для областей контроля ANSA

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей сред внесло изменения и дополнения в приказ №79 от 2 апреля 2019 г., расширив с 14-ти до 23-х количество проверочных листов для области контроля Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Эти проверочные листы применяются при осуществлении государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков в областях компетенции агентства. В частности, утвержден следующий список проверочных листов и соответствующий ему список приложений к приказу:
Detalii
17
04 2019
398

Cartofii din Belarus vor fi supuși unui control suplimentar

Agenția Națională Pentru Siguranța Alimentelor a adoptat ieri, 16 aprilie 2019, Ordinul nr.170 cu privire la intensificarea controalelor la import. Conform acestuia, toate loturile de import de cartofi din Republica Belarus vor fi supuse verificărilor de laborator la Clavabacter michiganensis subsp. sepedonicus.

Astfel, la punctele de trecere a frontierei de stat vor fi prelevate probele necesare, care, fiind sigilate, vor fi supuse încercărilor de laborator în cadrul Centrului Național de Verificare și certificare a Producției Vegetale și Solului, din contul importatorului. În acest răstimp,până la obținerea rezultatelor de la laborator, loturile de import vor fi reținute la Posturile de inspecție de la frontieră.
Detalii
15
04 2019
1674

Listele de verificare ale ANSA, publicate

Listele de verificare care se aplică în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscului pentru domeniile gestionate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 67 din 2 aprilie 2019. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 12 aprilie curent.

Astfel, controalele de stat vor fi desfășurate în baza următoarelor 14 liste:
• Lista de verificare a punctului farmaceutic veterinar
• Lista de verificare a farmaciei veterinare
Detalii