28
05 2019
1083

Введены новые поверочные листы для областей контроля ANSA

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей сред внесло изменения и дополнения в приказ №79 от 2 апреля 2019 г., расширив с 14-ти до 23-х количество проверочных листов для области контроля Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Эти проверочные листы применяются при осуществлении государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков в областях компетенции агентства. В частности, утвержден следующий список проверочных листов и соответствующий ему список приложений к приказу:
Detalii
17
04 2019
673

Cartofii din Belarus vor fi supuși unui control suplimentar

Agenția Națională Pentru Siguranța Alimentelor a adoptat ieri, 16 aprilie 2019, Ordinul nr.170 cu privire la intensificarea controalelor la import. Conform acestuia, toate loturile de import de cartofi din Republica Belarus vor fi supuse verificărilor de laborator la Clavabacter michiganensis subsp. sepedonicus.

Astfel, la punctele de trecere a frontierei de stat vor fi prelevate probele necesare, care, fiind sigilate, vor fi supuse încercărilor de laborator în cadrul Centrului Național de Verificare și certificare a Producției Vegetale și Solului, din contul importatorului. În acest răstimp,până la obținerea rezultatelor de la laborator, loturile de import vor fi reținute la Posturile de inspecție de la frontieră.
Detalii
15
04 2019
2173

Listele de verificare ale ANSA, publicate

Listele de verificare care se aplică în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscului pentru domeniile gestionate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 67 din 2 aprilie 2019. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 12 aprilie curent.

Astfel, controalele de stat vor fi desfășurate în baza următoarelor 14 liste:
• Lista de verificare a punctului farmaceutic veterinar
• Lista de verificare a farmaciei veterinare
Detalii
08
04 2019
1322

Упрощенный импорт товаров, подлежащих проверке ANSA

Правительство внесло изменения и дополнения в Положение о порядке пересечения государственной границы товарами, подлежащими контролю Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Одна из поправок касается способов и сроков уведомления о прибытии транспорта в пограничный пункт пропуска. Сегодня ввоз в страну товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, осуществляется на основании фитосанитарного сертификата и предварительного уведомления через информационную систему Экспертная система контроля торговли (TRACES), но не менее чем за 24 часа до операции импорта, экспорта или транзита.
Detalii
19
03 2019
979

Rezultatele controalelor ANSA

În perioada 5 – 15 martie 2019, inspectorii Direcţiei unităţi de comerţ, alimentaţie publică şi protecţia consumatorilor în comun cu inspectorii din patru subdiviziuni teritoriale/municipale pentru siguranța alimentelor (mun. Chişinău, mun. Orhei, r-nul Anenii-Noi, r-nul Hânceşti) au efectuat controale la 12 unităţi comerciale, inclusiv stații PECO, privind respectarea legislaţiei în vigoare (în special art. 30, lit. l) din Legea 1100 din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice).

În urma controalelor efectuate s-a constatat că, în 11 unităţi din cele supuse verificărilor, au fost comercializate băuturi alcoolice după orele 22:00. De asemenea, au fost constatate şi alte încălcări:
Detalii
26
02 2019
1860

ANSA va percepe plăți pentru serviciile prestate

Structura cheltuielilor incluse în calculul tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) este stabilită în bugetul autorității în corespundere cu prevederile clasificației economice aprobate în contextul clasificației bugetare, pot fi recalculate anual, în termen de 60 de zile de la începutul anului bugetar în derulare, dacă tariful recalculat înregistrează o creștere/descreștere cu cel puțin 10% față de tariful în vigoare.

La 22 februarie 2019 au intrat în vigoare prevederile Hotărârii Guvernului nr.90 din 11 februarie, conform cărora ANSA poate percepe tarife pentru o serie de servicii prestate, printre care se regăsesc eliberarea certificatelor (spre exemplu, costul unui act sanitar-veterinar pentru exportul unui lot de produse de origine animalieră de peste 10 tone este de 400 lei;
Detalii
13
02 2019
1387

Tarifele ANSA: principiul de acoperire a cheltuielilor

La determinarea tarifelor serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor se va ține cont de cheltuielile legate de remunerarea muncii, cele ce țin de contribuții de asigurări sociale și medicale și normele de timp pentru prestarea serviciului.

Guvernul a aprobat Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și Nomenclatorul serviciilor prestate de ANSA și a tarifelor la acestea.
Detalii
22
01 2019
609

Предотвращение коррупции в агропродовольственной сфере

Правительство одобрило отраслевой антикоррупционный план действий в агропродовольственной сфере на 2019-2020 гг. Документ включает комплекс мер и действий по борьбе с коррупцией, которые реализуют Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) и Национальное агентство по безопасности пищевой продукции (ANSA).

В пояснительной записке к документу отмечается, что одной из причин коррупции в агропродовольственном секторе является сложное, противоречивое законодательство и нормативные акты, которые усложняют процедуры сертификации, регулирования и распределения
Detalii
03
01 2019
876

ANSA este fondatorul Laboratorului central

De efectuarea investigațiilor de laborator ale producției alcoolice și produselor alimentare, inclusiv ale conservelor, de implementare a metodelor de verificare a calității și siguranței băuturilor și al produselor alimentare, precum și a altor produse nespecificate, în conformitate cu practicile europene și internaționale se va ocupa o instituție publică nou creată.

În Monitorul Oficial din 28 decembrie 2018 a fost publicată Hotărârea cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”.
Detalii
28
12 2018
860

ANSA: efectuarea controlului de stat în limita necesităților obiective

În ședința din 26 decembrie curent Guvernul a aprobat Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferente domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Potrivit ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, documentul are ca obiectiv reducerea la maximum a numărului de vizite de control până la una singură, când agentul economic este supus controlului pentru toate domeniile de competență identificată în planul anual al controalelor.
Detalii