05
10 2020
320

SFS, ANTA și INI au efectuat controale operative

Serviciul Fiscal de Stat în comun cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Investigații au desfășurat, în perioada 8–30 septembrie 2020, controale operative în vederea verificării agenților economici ce prestează servicii de autoservice și activități conexe transportului rutier.
 
În urma verificărilor, în privința a 15 agenți economici au fost întocmite procese-verbale conform art. 197 alin. 28 din Codul Contravențional, cu aplicarea amenzilor în sumă totală de 240 mii lei.

Detalii
17
08 2020
161

Более низкие сборы за специальное разрешение на транспорт, выданное ANTA

7 августа 2020 года после публикации в «Monitorul Oficial» № 199-204, ст. 440 от 07.08.2020г, вступил в силу Закон № 163 от 20.07.2020 о внесении поправок в Налоговый кодекс №. 1163/1997.
Данный закон предусматривает изменение статьи 350 и приложения Nr. 3 «Налог за пользование дорогами транспортными средствами, зарегистрированными и незарегистрированными в Республике Молдова, с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров» в Разделе IX «Дорожные сборы» Налогового кодекса № 1163/1997, в части снижения пошлин, указанных в этом приложении.

Detalii
16
07 2020
586

„e-Autorizație transport”, lansat

Începând de astăzi, 16 iulie 2020, operatorii din transport și întreprinderile ce desfășoară activități conexe transportului rutier vor putea obține autorizațiile online. Agenția Națională Transport Auto, cu suportul programului USAID „Reforme structurale în Moldova”, a lansat sistemul informațional ”e-Autorizație transport”. La evenimentul online au participat Prim-ministrul Ion Chicu, ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Răilean, Directorul Programului USAID Reforme Structurale, Douglas MUIR, E.S. Ambasadorul SUA în RM, Dereck J. Hogan și reprezentanți ai domeniului transportului rutier.
 
Astfel, solicitarea, repartizarea și evidența actelor permisive pentru efectuarea transportului rutier devine mai simplă și mai accesibilă, reprezentanții companiilor vor fi scutiți de vizitele la sediul ANTA și vor dispune de mai multă comoditate în utilizare.
Detalii
11
06 2020
290

Efort suplimentar pentru combaterea transportului ilicit de pasageri

Necesitatea sporirii de către organele de control a măsurilor de combatere a fenomenului transporturilor ilicite de persoane a fost discutată în cadrul unei ședințe convocate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, la care au participat reprezentanții Asociației Patronale a Transportatorilor și Serviciilor Auxiliare.

Aceștia au menționat că problema transportului ilicit de persoane există de mai mulți ani, însă în perioada stării de urgență acest fenomen a luat amploare.

 


Detalii
01
06 2020
701

Unele funcții ale MEI vor fi delegate ANTA

Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) a delegat Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) un șir de competențe. Conform Ordinului nr.23 din 20 mai 2020 al MEI cu privire la delegarea unor funcții ale ministerului (publicat în „MO” din 29 mai), un șir de competențe vor trece la ANTA până la data de 1 ianuarie 2023.

Astfel, ANTA a obținut dreptul de a aproba modificări la programele de transport rutier interraional/ internațional și listelor operatorilor de transport rutier antrenați la deservirea rutelor/ curselor incluse în programele menționate. Totodată entitatea va aviza modificările propuse la programele de transport rutier raionale în vederea asigurării corelării acestora cu programul de transport rutier interraional.
Detalii
08
04 2020
303

Сроки определения комфортности автобусов продлены

Утверждение минимальных требований относительно классификации по категориям комфортности автобусов для их включения в программы автотранспортных перевозок в районном и межрайонном сообщении, крайний срок которого был предусмотрен до 1 октября текущего года, продлен на два месяца (до 1 декабря 2020 г.) в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Если ранее было уcтановлено, что не менее 1/3 автобусов автотранспортного оператора, осуществляющего перевозки пассажиров по регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении, должны пройти классификацию по категориям комфортности до 1 апреля, после внесения изменений в Приказ №355 Министерства экономики и инфраструктуры РМ от 27 декабря 2019 г. Этот срок перенесен на 1 июня.
Detalii
30
03 2020
467

Conceptul SMI în domeniul transportului rutier, publicat

În Monitorul Oficial din 27 martie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 126 din 26 februarie 2020 pentru aprobarea Conceptului tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier (SMI).

Dezvoltarea, funcționarea și implementarea SMI va fi asigurată de către Agenția Națională Transport Auto. SMI constituie o soluție ce are ca scop asigurarea tranziției de la modalitățile tradiționale de procesare manuală a documentelor pe suport de hârtie spre digitizarea totală și diminuarea intermediarilor procesului de interacțiune a operatorilor de transport rutier și a cetățenilor cu ANTA.
Detalii
10
03 2020
414

Carnetul cu foi de parcurs INTERBUS: procedura de completare a listei de călători

Agenția Națională Transport Auto (ANTA), ca urmare a adresărilor operatorilor de transport moldoveni privind problemele întâmpinate la completarea pct. 6 al Carnetului cu foi de parcurs Interbus în cazul utilizării autocarelor sau autobuzelor cu capacitatea de transportare a mai mult de 63 de călători, a transmis un demers în adresa Secretariatului Comisiei Mixte al Acordului Interbus pentru expunerea poziției oficiale referitor la situația respectivă.

În răspuns, Secretariatul a expus poziția comună pentru toate Părțile Contractante la Acord.
Detalii
18
12 2019
932

Autorizațiile de transport rutier vor fi eliberate exclusiv prin ”e-Autorizație transport”

Acceptarea solicitărilor de eliberare a autorizațiilor de transport rutier de către Agenția Națională de Transport Auto de la operatorii de transport, precum și eliberarea acestora în afara sistemului informațional ”e-Autorizație transport” ar putea fi interzisă.

Autorizațiile vor fi eliberate obligatoriu și exclusiv prin intermediul sistemului, contra costul stabilit și în limita stocului disponibil, operatorilor de transport rutier înregistrați în acest sistem, cu respectarea principiilor de repartizare și utilizare stabilite de Guvern.

Detalii
14
11 2019
698

ANTA eliberează autorizațiile de transport pe teritoriul FR

Agenția Națională Transport Auto eliberează cele 500 de autorizații pentru efectuarea transportului bilateral, tranzit de mărfuri pe teritoriul Federației Ruse, acordate de către partea rusă în conformitate cu decizia stabilită în cadrul unei ședințe a Comisiei Mixte din domeniul transportului rutier internațional.

Astfel, se eliberează câte o autorizație pentru operatorii de transport rutier care dețin 1–3 autovehicule sau câte o autorizație pentru fiecare 3 autovehicule, dar nu mai mult de 15 autorizații pentru operatorii de transport rutier care dețin mai mult de 3 autovehicule.
Detalii