08
06 2022
148

Susținerea operatorilor de transport rutier: diminuarea costului actelor permisive

Prețul achitat de operatorii de transport rutier pentru eliberarea actelor permisive de către Agenția Națională Transport Auto (ANTA) ar putea fi diminuat, ceea ce va permite reducerea costurilor operaționale ale operatorilor.
 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat proiectul de lege ce conține modificări în mai multe acte normative, acesta având drept scop susținerea activității operatorilor de transport rutier pentru depășirea situațiilor create de criza pandemică, a fluctuațiilor de pe piața carburanților și necesitatea de ocolire a teritoriului Ucrainei, care au un impact major în creșterea costurilor operaționale.


Detalii

11
03 2022
277

Реорганизация ANTA: сотрудники агентства получат статус госслужащих

Правительство на заседании 9 марта утвердило новое Положение об организации и деятельности Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA), обеспечив его соответствие Кодексу автотранспорта. В документе установлены миссия, области деятельности, функции, права и полномочия ANTA, порядок организации деятельности агентства, закреплена оргструктура и т.д.
 
Так, ANTA будет реорганизовано в административный орган в подчинении специализированного центрального органа, со статусом юрлица, финансируемого в соответствии с принципами, правилами и процедурами, закрепленными
Detalii
13
12 2021
1399

ANTA: Planul controalelor pentru anul 2022

Agenția Națională Transport Auto a aprobat, prin Ordinul nr. 368 din 16 noiembrie curent, Planul controalelor pentru anul 2022, potrivit căruia pe parcursul anului viitor vor fi efectuate 281 verificări.
 
Controalele urmează a fi efectuate în următoarele 3 domenii de competență: transport rutier; activități conexe transportului rutier și activități de instruire; perfecționare și atestare profesională și protecția consumatorilor de servicii în domeniul transportului rutier.


Detalii

01
10 2021
619

ANTA intensifică controalele

Începând cu data de 1 octombrie 2021, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) va intensifica controlul operatorilor de transport rutier notificați pentru transportul de mărfuri (colete) în trafic național și internațional, ținând cont de faptul că una din prioritățile ANTA este monitorizarea şi controlul  îndeplinirii de către operatorii de transport rutier străini pe teritoriul Republicii Moldova şi a transportatorilor autohtoni, care efectuează transporturi internaţionale, a condiţiilor acordurilor internaţionale AETR (Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele) şi INTERBUS (Acordul privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul). 


Detalii

10
09 2021
531

Autorizaţiile de transporturi rutiere vor fi eliberate doar pentru parcul eligibil real antrenat

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere, aprobat prin HG nr. 257/2017. Proiectul este elaborat în contextul modificărilor operate la Codul transporturilor rutiere și aprobării Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional „e-Autorizație transport”.
 

Astfel, este propusă revizuirea mecanismelor de eliberare a autorizațiilor
Detalii

26
07 2021
461

ANTA обновило бланк констатации правонарушения

Национальное агентство автотранспорта Молдовы (ANTA) утвердило новый бланк Решения о рассмотрении правонарушения на основании личной констатации констатирующего субъекта, используемого сотрудниками ведомства, наделенными правом контроля. Согласно приказу, опубликованному в «Monitorul Oficial» 23 июля, рабочей группе по госзакупкам предстоит провести процедуры госзакупок услуг по печати новых бланков решения.
 
Как и ранее, в бланке решения указывается дата, время и место составления решения и вносятся данные констатирующего субъекта, который представляет ANTA. В решении заполняются данные лица, совершившего правонарушение (физического или юридического лица). 


Detalii

25
06 2021
1010

НААТ уточнило правила выдачи тахографической карточки водителя

На следующий день после завершения водителями автотранспорта курсов в Центрах обучения, повышения квалификации и профессиональной аттестации и получения свидетельства о профессиональной компетентности водителей, они вправе подать в Национальное агентство автомобильного транспорта (НААТ) пакет документов для получения тахографической карточки водителя, которая определяет ее владельца и обеспечивает хранение данных о его деятельности, сообщает НААТ на запрос Международной ассоциации автоперевозчиков Республики Молдова.
 


Detalii

28
12 2020
1181

ANTA: Graficul controalelor planificate pentru anul 2021

Agenția Națională Transport Auto va realiza pe parcursul anului viitor 828 de controale, potrivit Graficului controalelor planificate pentru anul 2021. Acesta a fost aprobat prin Ordinul autorității nr. 363 din 11 noiembrie 2020.
 
Astfel, potrivit Ordinului, ANTA va realiza următoarele controale în domeniile sale de competență:
 
  • securitatea și sănătatea în muncă în domeniul transportului rutier, activităților conexe transportului și activităților de instruire, perfecționare și atestare profesională – 274 controale;

  • Detalii
05
10 2020
759

SFS, ANTA și INI au efectuat controale operative

Serviciul Fiscal de Stat în comun cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Investigații au desfășurat, în perioada 8–30 septembrie 2020, controale operative în vederea verificării agenților economici ce prestează servicii de autoservice și activități conexe transportului rutier.
 
În urma verificărilor, în privința a 15 agenți economici au fost întocmite procese-verbale conform art. 197 alin. 28 din Codul Contravențional, cu aplicarea amenzilor în sumă totală de 240 mii lei.

Detalii
17
08 2020
471

Более низкие сборы за специальное разрешение на транспорт, выданное ANTA

7 августа 2020 года после публикации в «Monitorul Oficial» № 199-204, ст. 440 от 07.08.2020г, вступил в силу Закон № 163 от 20.07.2020 о внесении поправок в Налоговый кодекс №. 1163/1997.
Данный закон предусматривает изменение статьи 350 и приложения Nr. 3 «Налог за пользование дорогами транспортными средствами, зарегистрированными и незарегистрированными в Республике Молдова, с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров» в Разделе IX «Дорожные сборы» Налогового кодекса № 1163/1997, в части снижения пошлин, указанных в этом приложении.

Detalii