05
07 2019
3865

Particularități de calcul al taxelor locale și de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale - Forma TL 13

Conform prevederilor titlului VII din Codul fiscal (CF) și Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia (MO nr. 273- 279 art. 1701 din 28.12.2012), contribuabilii – subiecți ai impunerii cu taxele locale specificate la art. 289 alin. (2) lit. a), b), c), d) e), f), g), h), i), j) şi q) din CF, au obligația de achitare a taxelor locale și de prezentare a dării de seamă precitate, trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.
Detalii
07
06 2019
2800

Impozitul pe bunurile imobiliare: Intrebări şi răspunsuri

Care sunt cotele maxime și minime ale impozitului pe bunurile imobiliare evaluate?

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal şi constituie:

a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:
– cota maximă – 0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
– cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Detalii
11
06 2018
482

APL beneficiază de instruiri desfăşurate de Inspecţia Financiară

Ministerul Finanţelor comunică că, în conformitate cu graficul aprobat la 21 mai curent, până în prezent reprezentanții autorităţilor publice locale din 6 raioane au beneficiat de sesiunile de instruire dedicate inspectărilor financiare organizate de Minister. Scopul organizării acestor instruiri a fost prevenirea abaterilor constatate în cadrul inspectărilor anterioare.

Reprezentanții Inspecției Financiare au efectuat sesiuni de instruire în raioanele Glodeni, Leova, Cantemir, Ungheni, Edineț și Ștefan Vodă. Până la sfârșitul lunii iunie mai urmează două seminare în raioanele Căușeni și Soroca.
Detalii
05
06 2018
1348

Primăriile vor înregistra contractele de arendă cu termen de până la 5 ani

Termenul contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole, înregistrate în Registrele ţinute de primării, va fi extins de la trei la cinci ani.

Un proiect de hotărâre de Guvern ce are ca scop consolidarea terenurilor agricole și reducerea costurilor de înregistrare a contractelor de arendă este propus spre consultare publică de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
Detalii
29
05 2018
925

APL sunt în drept să emită obligaţiuni

Autorităţile administrației publice locale (APL) sunt în drept să emită obligaţiuni, care urmează a fi înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM), conform prevederilor noii Instrucţiuni privind modul de înregistrare a obligațiunilor, aprobate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
Astfel, titlurile financiare de împrumut pe termen scurt (până la un an) şi lung (mai mare de un an), emise de APL în formă de înscrisuri în conturi
Detalii
21
05 2018
898

Curtea de Conturi: APL din Dubăsari nu au urmărit consolidarea veniturilor proprii

Abaterile și iregularitățile admise de autoritățile publice locale (APL) din raionul Dubăsari în procesul bugetar 2015-2016 denotă că acestea nu au manifestat o preocupare adecvată în vederea realizării intereselor de dezvoltare economică și socială a teritoriului administrat, se menționează în Raportul auditului conformității. Hotărârea Curții de Conturi cu privire la raportul menționat a fost publicată în Monitorul Oficial din 18 mai curent.
Detalii
18
05 2018
648

3. (6.6.5.2) Pentru care perioadă se va calcula taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/ coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
Detalii
18
05 2018
1187

2. (6.11.5.2) Pentru care perioadă se va calcula taxa pentru parcare?

În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, taxa pentru parcare se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate
Detalii
11
05 2018
488

Serviciul de mediator comunitar se finanțează din bugetul de stat

Cheltuielile pentru finanțarea serviciului mediatorului comunitar se vor efectua prin transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul I, bugetul central al unității teritoriale autonome cu statut juridic special și bugetele municipale Bălți și Chișinău, precum și din alte surse, conform legislației în vigoare.

Cabinetul de miniștri a votat ieri o hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea activității mediatorului comunitar.
Detalii
27
04 2018
1233

Perceptorii fiscali vor utiliza SIA SCITL din 1 iunie 2018

Începând cu data de 1 iunie 2018 perceptorii fiscali din cadrul primăriilor vor utiliza în mod obligatoriu Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale” prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale (SIA SCITL).

Cabinetul de miniștri a aprobat un proiect ce conține modificări la Hotărârea Guvernului privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, aprobată de Executiv în cadrul şedinţei din 25 aprilie 2018.
Detalii