07
06 2021
1220

Proceduri uniforme de lichidare a contribuabililor inactivi

Lista persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi, care sunt pasibili radierii din oficiu și identificați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în conformitate cu prevederile regulamentului intern aprobat în acest scop, se va transmite IP „Agenția Servicii Publice” (ASP) trimestrial, către data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. În listă vor fi incluși contribuabilii care corespund noțiunilor de persoană juridică inactivă și întreprinzător individual inactiv1, specificate la art. 2 din Legea nr. 220/2007.
 
Prevederea se conține în proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea transmiterii de către SFS către ASP a informației aferente persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi, care sunt pasibili radierii din oficiu,
Detalii
16
03 2021
800

ASP a publicat lista a încă 702 persoane juridice inactive

Din Registrul de stat al persoanelor juridice, precum și din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali vor fi radiate 702 persoane juridice inactive și întreprinzători individuali inactivi,  în privința cărora de către Agenția Servicii Publice (ASP) din oficiu a fost inițiată procedura de radiere.
 
Lista persoanelor juridice inactive radiate a fost publicată în Monitorul Oficial din 12 martie curent. Cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de 2 luni la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP.
 

Detalii
29
01 2021
1432

Suspendarea activității întreprinderii

Uneori, din motive obiective și subiective, întreprinderile cu diferite forme de organizare juridică, volum de vânzări și genuri de activitate sunt nevoite să suspende activitatea de întreprinzător, intenționând să reia această activitate după depășirea anumitor circumstanțe. Deși legislația permite suspendarea activității (aici nu ne referim la sistarea acesteia pe perioada stării de urgență), unii administrator/fondatori tratează stoparea activității drept suspendare a acesteia. În continuare ne vom referi la aspectele ce țin de suspendarea legală a activității de întreprinzător.
 

Poate întreprinderea să-și suspende activitatea pentru o anumită perioadă?


Detalii
26
01 2021
1053

Solicitarea online a informației din Registrul bunurilor imobile

Informațiile din Registrul bunurilor imobile comandate online și disponibile anterior doar pentru bunurile amplasate în mun. Chișinău, pot fi solicitate prin internet pentru toate imobilele amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, anunță Agenţia Servicii Publice.
 
Astfel, cetățenii pot solicita online:
  • eliberarea planului cadastral la nivel de sector cadastru (reprezentarea informaţiei grafice despre toate terenurile înregistrate cuprinse întru-un sector cadastral)
  • eliberarea planului cadastral pentru un bun imobil: teren, încăpere izolată sau loc de parcare (reprezentarea grafică din baza de date a cadastrului bunului imobil înregistrat)

  • Detalii
20
01 2021
262

Unitățile de drept, la început de an

La 1 ianuarie curent, în Registrul de stat al unităților de drept erau incluse 121317 entități, potrivit datelor statistice  publicate de Agenția Servicii Publice. După forma juridică de organizare, cele mai multe sunt societăți cu răspundere limitată – 89264. Totodată, în Republica Moldova activează 24156 întreprinderi individuale, 1399 cooperative de consum, 1064 societăți pe acțiuni de tip închis, precum și 1599 alte forme de asociații.
 
În același timp, în RM activează câte o unitate cu forma de organizare întreprindere cooperatistă, colhoz, alte uniuni de întreprinderi și activitate de întreprinzător a persoanei fizice.

Detalii
06
04 2021
2107

Desemnarea procentuală: lista beneficiarilor pentru anul 2021

Amintim contribuabililor persoane fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare că acestea sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii incluși în Lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală, aprobată anual de Agenţia Servicii Publice.
Astfel, chiar dacă nu apare obligația prezentării Declarației CET18, în cazul în care contribuabilul a luat decizia să doneze 2% din cuantumul impozitului pe venit achitat în anul 2020, acesta urmează să prezinte CET18.

Detalii
11
01 2021
654

Costurile serviciilor prestate de ASP

În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 966 din 22 decembrie 2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice, prin care a fost aprobată Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate, precum și Nomenclatorul serviciilor prestate și tarifele la acestea, dar și categoriile serviciilor prestate de ASP cu înlesniri.
 
Costurile ce țin de prestarea serviciilor cu titlu gratuit sau cu tarif redus se vor acoperi din contul veniturilor Agenției obținute din prestarea serviciilor. De înlesniri la prestarea unor servicii beneficiază persoanele cu dizabilitate, veteranii de război, pensionarii beneficiari de pensii pentru limită de vârstă,
Detalii
15
12 2020
224

ASP: unitățile de drept în profil administrativ-teritorial

La 1 decembrie curent, în Registrul de stat al unităților de drept în profil administrativ-teritorial erau incluse 121 390 entități ce dețin codul IDNO, conform datelor statistice  publicate de Agenția Servicii Publice, 56,7% dintre acestea fiind înregistrate în mun. Chișinău (68 886 unități), urmat de mun. Bălți cu 5084 unități și Ialoveni cu 3124 entități. În UTAG sunt înregistrate  4475 unități de drept.
 
Un număr de agenenți economici de peste două mii este declarat în Anenii Noi (2067), Cahul (2694), Orhei (2651), Strășeni(2140)  și Ungheni (2219).
 

Detalii
04
12 2020
354

Politică unică pentru stabilirea tarifelor serviciilor prestate de ASP

Tarifele la serviciile prestate pentru domeniile de competenţă ale Agenției Servicii Publice vor fi formate după o politică unică de calcul. În acest sens, Cancelaria de Stat propune spre consultări publice proiectul  hotărârii cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.
 
Proiectul prevede aprobarea:
  • Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice;
  • Nomenclatorului serviciilor de bază prestate de către ASP și tarifele acestora;

  • Detalii
07
09 2020
913

Încă 887 entități vor fi radiate din Registrul de stat

Vineri, 4 septembrie 2020, Agenția Servicii Publice a publicat în Monitorul Oficial lista persoanelor în privința cărora din oficiu a fost inițiată procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. Aceasta include 887 entități, iar cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de două luni la ASP (Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept).  
 
Amintim, legislația în vigoare prevede că persoanele juridice și întreprinzătorii individuali inactivi se consideră că și-au încetat activitatea și urmează a fi radiați din Registrul de stat de către organul înregistrării de stat, din oficiu, dacă întrunesc anumite condiții:

Detalii