19
09 2022
150

Desemnarea procentuală: ONC pot depune cererile până la 30 septembrie

Organizațiile necomerciale (ONC) pot depune la centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (ASP) (pe suport de hârtie sau în format electronic semnate cu semnătura electronică și transmise la adresa: dilud@asp.gov.md ) cererile pentru înregistrarea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2022. Menționăm, cererile urmează a fi înaintate până la 30 septembrie, iar cele depuse după data-limită se restituie fără examinare.
 
În cerere se indică denumirea asociaţiei, data înregistrării, numărul de identificare de stat, datele de contact, activităţile implementate și datele bancare la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală, cu anexarea
Detalii
25
07 2022
419

ASP va înregistra și Gospodăriile țărănești

Guvernul a oferit aviz pozitiv la proiectul de lege prin care se propune investirea Agenției Servicii Publice (ASP) cu competența de înregistrare a gospodăriilor țărănești (de fermier) și excluderea acestei atribuții din competența primăriilor, după cum stabilește Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) la momentul actual. Decizia a fost luată în ședința de astăzi, 25 iulie 2022.
 
Autorul inițiativei argumentează că ASP dispune de 43 subdiviziuni teritoriale și 17 centre unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), prin care poate să asigure prestarea unor servicii de calitate solicitanților, ceea ce va exclude necesitatea de înregistrare la primărie și, ulterior, prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat pentru asigurarea luării la evidență fiscală.


Detalii

16
05 2022
1093

Gospodăriile țărănești vor fi înregistrate la ASP

Începând cu 1 ianuarie 2023, Gospodăriile țărănești ar putea fi înregistrate de Agenția Servicii Publice (ASP), fiind exclusă această competență din atribuția primăriilor, în vederea uniformizării evidenței unităților de drept.
 
În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă ce prevede operarea modificărilor în Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești și în Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, fiind propusă completarea noțiunii întreprinzător individual cu categoria gospodăriilor țărănești (de fermier).


Detalii

17
11 2021
933

ASP va radia din Registrul de stat încă 35 de entități

Agenția Servicii Publice a publicat în MO din 12 noiembrie curent avizul prin care aduce la cunoștință lista persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi, în privința cărora a inițiat din oficiu radierea din Registrul de stat. Astfel, urmează a fi excluși din Registrul de stat al persoanelor juridice și din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali 19 entități.
 
În același timp, în MO a fost publicat și avizul prin care ASP aduce la cunoștință lista persoanelor juridice radiate din oficiu din Registrul de stat al persoanelor juridice a căror activitate a fost suspendată, în acest caz fiind vizați 16 agenți economici.


Detalii

08
11 2021
1072

ASP va verifica identitatea beneficiarului efectiv

Informația despre beneficiarul efectiv al persoanelor juridice va fi făcută publică. Legea nr. 150 din 28 octombrie 2021 pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali a fost publicată în Monitorul Oficial din 5 noiembrie curent.
 
Astfel, în Registrul de Stat al persoanelor juridice și în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali vor fi incluse informații privind numele, prenumele și IDNP-ul, precum și adresa domiciliului, numărul de telefon și alte date relevante ale beneficiarilor efectivi ce dețin/controlează în ultimă instanță o persoană fizică/juridică sau beneficiar al unei societăți de investiții
Detalii
23
09 2021
783

Acces la informația despre beneficiarii efectivi ai companiilor

Agenția Servicii Publice ar putea asigura vizualizarea publică a informației din Registrul de stat cu privire la beneficiarii efectivi în toate resursele și platformele existente de publicare a datelor deschise despre companii. Proiectul de lege ce prevede modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali a obținut avizul pozitiv al Comisiei protecție socială, sănătate și familie.
 
Astfel, în Registrul de stat al persoanelor juridice ar putea fi incluse și datele personale ale beneficiarilor efectivi, care dețin sau controlează o persoană fizică,
Detalii
07
06 2021
1655

Proceduri uniforme de lichidare a contribuabililor inactivi

Lista persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi, care sunt pasibili radierii din oficiu și identificați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în conformitate cu prevederile regulamentului intern aprobat în acest scop, se va transmite IP „Agenția Servicii Publice” (ASP) trimestrial, către data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. În listă vor fi incluși contribuabilii care corespund noțiunilor de persoană juridică inactivă și întreprinzător individual inactiv1, specificate la art. 2 din Legea nr. 220/2007.
 
Prevederea se conține în proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea transmiterii de către SFS către ASP a informației aferente persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi, care sunt pasibili radierii din oficiu,
Detalii
16
03 2021
1116

ASP a publicat lista a încă 702 persoane juridice inactive

Din Registrul de stat al persoanelor juridice, precum și din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali vor fi radiate 702 persoane juridice inactive și întreprinzători individuali inactivi,  în privința cărora de către Agenția Servicii Publice (ASP) din oficiu a fost inițiată procedura de radiere.
 
Lista persoanelor juridice inactive radiate a fost publicată în Monitorul Oficial din 12 martie curent. Cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de 2 luni la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP.
 

Detalii
29
01 2021
2178

Suspendarea activității întreprinderii

Uneori, din motive obiective și subiective, întreprinderile cu diferite forme de organizare juridică, volum de vânzări și genuri de activitate sunt nevoite să suspende activitatea de întreprinzător, intenționând să reia această activitate după depășirea anumitor circumstanțe. Deși legislația permite suspendarea activității (aici nu ne referim la sistarea acesteia pe perioada stării de urgență), unii administrator/fondatori tratează stoparea activității drept suspendare a acesteia. În continuare ne vom referi la aspectele ce țin de suspendarea legală a activității de întreprinzător.
 

Poate întreprinderea să-și suspende activitatea pentru o anumită perioadă?


Detalii
26
01 2021
2569

Solicitarea online a informației din Registrul bunurilor imobile

Informațiile din Registrul bunurilor imobile comandate online și disponibile anterior doar pentru bunurile amplasate în mun. Chișinău, pot fi solicitate prin internet pentru toate imobilele amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, anunță Agenţia Servicii Publice.
 
Astfel, cetățenii pot solicita online:
  • eliberarea planului cadastral la nivel de sector cadastru (reprezentarea informaţiei grafice despre toate terenurile înregistrate cuprinse întru-un sector cadastral)
  • eliberarea planului cadastral pentru un bun imobil: teren, încăpere izolată sau loc de parcare (reprezentarea grafică din baza de date a cadastrului bunului imobil înregistrat)

  • Detalii