20
06 2019
193

În țară avem circa 13 mii de organizații necomerciale

În perioada 7 mai–5 iunie curent, în Republica Moldova au fost înregistrate 108 organizații necomerciale (ONC) noi, potrivit datelor statistice ale Agenției Servicii Publice. Astfel, la data de 5 iunie în Registrul de stat al unităţilor de drept privind organizaţiile necomerciale înregistrate în RM erau incluse 12933 de ONC.

La începutul lunii mai, în Registru erau înregistrate 12825 de ONC, iar în luna aprilie – 12683.

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 14) din Codul fiscal, organizație necomercială este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.
Detalii
22
04 2019
124

Unificarea procesului de implementare a politicilor vamale

Procedura declarării şi vămuirii mărfurilor introduse/scoase de pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, înregistraţi la Agenția Servicii Publice, se va efectua în funcţie de regimul vamal solicitat, fără perceperea drepturilor de import şi a plăţii pentru poluarea mediului, cu condiţia rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale. Această prevedere va avea efecte asupra raporturilor juridice care au apărut începând cu 27 septembrie 2001.

În Monitorul Oficial de vineri, 19 aprilie curent, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 126 din 11.04.2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 1001/2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova.
Detalii
10
04 2019
180

Conlucrarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat cu instituțiile publice

Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat vor fi abilitate cu dreptul de a monitoriza activitatea instituțiilor publice sau a subdiviziunilor lor teritoriale, în care ministerele și alte autorități administrative centrale au calitatea de fondator, din raza de activitate a oficiului.

În acest sens, Cancelaria de Stat propune spre consultare proiectul hotărârii Executivului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.
Detalii
05
03 2019
741

Persoanele juridice vor opera modificări în actele de constituire

Începând cu data de 1 martie 2019, înregistrarea de stat a persoanelor juridice, a sucursalelor și a întreprinzătorilor individuali va fi efectuată de către Serviciile înregistrare a unităţilor de drept în cadrul centrelor multifuncţionale ale Agenției Servicii Publice, indiferent de locul aflării sediului acestora, informează ASP.

Precizăm că, în urma modificărilor operate prin Legea nr. 133 din 15 noiembrie 2018 privind modernizarea Codului civil, a fost exclus principiul teritorial la înregistrarea persoanelor juridice.
Detalii
01
02 2019
349

Proiectul reformei administrației publice

În anul 2019, autoritățile își propun asigurarea consolidării capacităţilor administrative prin reducerea fragmentării structurii administrativ-teritoriale şi/sau dezvoltarea formelor teritoriale de alternativă de prestare a serviciilor publice.

Aceast obiectiv este prevăzut în proiectul Planului de acțiuni pe anii 2019-2020 pentru implementarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020. Documentul este propus spre consultare publică de Cancelaria de Stat.
Detalii
31
01 2019
327

ASP va elibera noi autorizații

Începând cu 1 februarie 2019, cererile pentru obţinerea autorizațiilor de export, reexport, import și tranzit de mărfuri strategice (cu dublă destinație) vor fi recepționate de Agenția Servicii Publice.

Astfel, pentru a depune actele, agenții economici se pot adresa la sediul ASP: str. Aleksandr Pușkin nr. 47, etajul 3, Secția autorizare și certificare, tel. 022 20 78 72.
Detalii
25
01 2019
242

Programarea prealabilă la ASP

Persoanele juridice din mun. Chișinău pot solicita mai multe servicii în domeniul evidenței bunurilor imobile în baza unei programării prealabile, anunță Agenția Servicii Publice.

Astfel, persoanele juridice care solicită mai mult de cinci servicii, obțin posibilitatea programării prealabile la Centrul Multifuncțional Chişinău-3 de pe str. Mihail Sadoveanu nr. 17. Programarea prealabilă asigură accesul prioritar la serviciile ASP.
Detalii
21
01 2019
745

Legea 2%. Ce informații vor putea solicita de la SFS beneficiarii

Serviciul Fiscal de Stat este în drept să rectifice borderoul beneficiarilor desemnării procentuale după data-limită, în cazul în care nevalidarea desemnărilor procentuale a avut loc din motive care nu pot fi imputate contribuabilului care a făcut desemnarea procentuală.

Vineri, 18 ianuarie 2019, Guvernul a probat proiectul hotărârii pentru modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

Astfel, documentul prevede că beneficiarii desemnării procentuale pot solicita de la SFS informația cu privire la numărul persoanelor și localitatea din care provin
Detalii
04
01 2019
463

ASP va realiza proiectul Înregistrarea și evaluarea bunurilor imobile

Pe parcursul anului 2018, Agenția Servicii Publice a lansat un serviciu nou, destinat cetățenilor care doresc să perfecteze actele de proprietate pentru bunurile imobile din localitățile rurale în baza certificatului de moștenire, prin metoda simplificată, conform căreia bunurile imobile moștenite sunt identificate în baza materialului cartografic existent, iar înregistrarea dreptului de proprietate se face cu titlul provizoriu. Costul lucrărilor cadastrale simplificate este de 200 lei pentru un bun imobil, până în prezent deja fiind solicitate 80 de astfel de proceduri.

Despre acesta și alte rezultate înregistrate de Agenția Servicii Publice a vorbit directorul ASP, Serghei Railean, în cadrul unei conferințe de totalizare.
Detalii
27
12 2018
282

Terenurile și construcțiile confiscate vor fi transmise Agenției Servicii Publice

Terenurile proprietate privată și cele cu destinație agricolă, aflate în proprietate privată și trecute în proprietatea statului, în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpân sau confiscate, precum și construcțiile care intră în proprietatea statului, se vor transmite cu titlu gratuit Agenției Proprietății Publice. La moment, acestea se transmit autorităților publice locale.

Ieri, 26 decembrie 2018, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Hotărârii pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor.
Detalii