10
09 2018
713

Datoriile contribuabililor de până la 10 lei vor fi anulate

În Monitorul Oficial din 7 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.


Astfel, restanţa pasibilă anulării se determină la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune pentru fiecare contribuabil, în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidență ale organelor abilitate cu atribuţii de administrare fiscală, menţionate la art. 131 alin. (1) din Codul fiscal, la plăţile reglementate de Codul fiscal.
Detalii
20
08 2018
713

Plată fixă pentru eliberarea certificatului de moștenitor

La eliberarea certificatului de moștenitor pentru bunurile imobile din sate, cu excepția terenurilor cu destinație agricolă și a terenurilor pe care nu sunt amplasate construcții, plata se stabilește în mărime de 150 de lei pentru fiecare bun imobil separat.

În Monitorul Oficial din 17 august curent a fost publicată Legea pentru modificarea metodologiei calculării plății pentru servicii notariale, precum și Decretul de promulgare al legii.

Detalii
03
08 2018
228

Divizarea competentelor între AST şi APCSP

Două metodologii suplimentare pentru eficientizarea controlului și asigurarea supravegherii de stat a activității de întreprinzător au fost aprobate în cadrul ultimei şedinţe a Executivului – pe domeniile de competență ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) și ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică (AST).

Aceste metodologii ale controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor au drept scop stabilirea cadrului organizatoric şi metodologic de planificare a acţiunilor de control
Detalii
03
08 2018
317

Reglementarea activității în domeniul jocurilor de noroc

Regulamentul privind organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice prevede că sistemul informatic central al organizatorului trebuie să deţină interfaţă care să ofere Serviciului Fiscal de Stat posibilitatea de a se conecta la acesta permanent în scopul verificării vânzărilor organizatorului.

În ședința din 1 august curent Guvernul a aprobat Regulamentele-tip privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc, ce constituie monopol de stat.
Detalii
25
07 2018
292

SFS, destinatar al sistemului electronic de monitorizare a jocurilor de noroc

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern privind asigurarea implementării Legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

Proiectul stabilește autoritățile și instituțiile publice, care vor avea calitatea de posesor, deținător și destinatar al sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc (SEUMSJN).
Detalii
03
07 2018
212

Условия приватизации ГП «Vestmoldtransgaz»

Детали по условиям приватизации ГП «Vestmoldtransgaz» компанией «Eurotransgaz» были представлены Агентством публичной собственности Молдовы.

АПС сообщило, что приватизация госпредприятия «Vestmoldtransgaz» компанией «Eurotransgaz», единственным учредителем которой является румынская «Transgaz», была одобрена комиссией по проведению коммерческих и инвестиционных конкурсов по приватизации государственной собственности.
Detalii
03
07 2018
329

Agenția Proprietății Publice – fondator al întreprinderilor de stat

Întreprinderea de Stat „Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă” va fi transmis din administrarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în cea a Agenției Proprietății Publice.

Un proiect de hotărâre în acest sens este propus spre consultare. Agenția va administra Centrul, în conformitate cu Legea cu privire le întreprinderea municipală, care prevede că funcţia de fondator al întreprinderilor de stat este exercitată de Agenţia Proprietăţii Publice.
Detalii
11
06 2018
567

“Legea 2%”: racordarea cu reforma de modernizare a serviciilor publice

Dacă beneficiarul desemnării procentuale are datorii la bugetul public național și nu a stins restanța în termen de 10 zile de la data recepționării notificării, expediate prin e-mail de către Ministerul Justiției, acesta va fi exclus din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, fără emiterea unei decizii în acest sens.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede racordarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale ca urmare a implementării Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.
Detalii
31
05 2018
1265

Actele de identitate, altfel

Termenul de valabilitate al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova va fi extins de la 7 la 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani, deoarece acestea sunt mai puțin expuse modificărilor fiziologice de maturitate.

Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind actele de indentitate din sistemul național de pașapoarte.
Detalii