22
11 2018
349

Ministerul Justiției nu va mai înregistra cererile participare la mecanismul 2%

Cererea de participare la mecanismul de desemnare procentuală (2%) se va depune la Agenția Servicii Publice (ASP). Guvernul a aprobat ieri un proiect de hotărâre ce prevede transferarea atribuțiilor ce țin de desemnarea procentuală de la Ministerul Justiției la ASP.

În acest sens, vor fi operate modificări la art.152, alin.4 din Codul fiscal care prevede că lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală se stabileşte anual de Ministerul Justiţiei şi se publică pe pagina web oficială a acestuia până la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea. Astfel, lista respectivă va fi stabilită deja de ASP.
Detalii
05
11 2018
234

Agenția Servicii Publice va clasifica structurile de primire turistică

Structurile de primire turistică vor fi clasificate de Agenția Servicii Publice. Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede transferarea competențelor de clasificare a structurilor de primire turistică de la Agenția Turismului la Agenția Servicii Publice.

Modificarea este operată în contextul reformei administrației publice centrale. Reamintim că, din anul 2009 până în 2018, elaborarea și implementarea politicii statului în domeniul turismului se realizau de către Agenția Turismului, organul central de specialitate în domeniul turismului, subordonat Guvernului.
Detalii
27
09 2018
317

Jocurile de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice

În Monitorul Oficial din 21 septembrie curent a fost publicată Hotărârea pentru aprobarea Regulamentelor-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat.

Astfel, prin această hotărâre au fost aprobate următoarele acte:

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea loteriilor

Regulamentul privind organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești
Detalii
10
09 2018
782

Datoriile contribuabililor de până la 10 lei vor fi anulate

În Monitorul Oficial din 7 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.


Astfel, restanţa pasibilă anulării se determină la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune pentru fiecare contribuabil, în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidență ale organelor abilitate cu atribuţii de administrare fiscală, menţionate la art. 131 alin. (1) din Codul fiscal, la plăţile reglementate de Codul fiscal.
Detalii
20
08 2018
807

Plată fixă pentru eliberarea certificatului de moștenitor

La eliberarea certificatului de moștenitor pentru bunurile imobile din sate, cu excepția terenurilor cu destinație agricolă și a terenurilor pe care nu sunt amplasate construcții, plata se stabilește în mărime de 150 de lei pentru fiecare bun imobil separat.

În Monitorul Oficial din 17 august curent a fost publicată Legea pentru modificarea metodologiei calculării plății pentru servicii notariale, precum și Decretul de promulgare al legii.

Detalii
03
08 2018
266

Divizarea competentelor între AST şi APCSP

Două metodologii suplimentare pentru eficientizarea controlului și asigurarea supravegherii de stat a activității de întreprinzător au fost aprobate în cadrul ultimei şedinţe a Executivului – pe domeniile de competență ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) și ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică (AST).

Aceste metodologii ale controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor au drept scop stabilirea cadrului organizatoric şi metodologic de planificare a acţiunilor de control
Detalii
03
08 2018
431

Reglementarea activității în domeniul jocurilor de noroc

Regulamentul privind organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice prevede că sistemul informatic central al organizatorului trebuie să deţină interfaţă care să ofere Serviciului Fiscal de Stat posibilitatea de a se conecta la acesta permanent în scopul verificării vânzărilor organizatorului.

În ședința din 1 august curent Guvernul a aprobat Regulamentele-tip privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc, ce constituie monopol de stat.
Detalii
25
07 2018
342

SFS, destinatar al sistemului electronic de monitorizare a jocurilor de noroc

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern privind asigurarea implementării Legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

Proiectul stabilește autoritățile și instituțiile publice, care vor avea calitatea de posesor, deținător și destinatar al sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc (SEUMSJN).
Detalii
03
07 2018
269

Условия приватизации ГП «Vestmoldtransgaz»

Детали по условиям приватизации ГП «Vestmoldtransgaz» компанией «Eurotransgaz» были представлены Агентством публичной собственности Молдовы.

АПС сообщило, что приватизация госпредприятия «Vestmoldtransgaz» компанией «Eurotransgaz», единственным учредителем которой является румынская «Transgaz», была одобрена комиссией по проведению коммерческих и инвестиционных конкурсов по приватизации государственной собственности.
Detalii