03
07 2018
399

Agenția Proprietății Publice – fondator al întreprinderilor de stat

Întreprinderea de Stat „Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă” va fi transmis din administrarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în cea a Agenției Proprietății Publice.

Un proiect de hotărâre în acest sens este propus spre consultare. Agenția va administra Centrul, în conformitate cu Legea cu privire le întreprinderea municipală, care prevede că funcţia de fondator al întreprinderilor de stat este exercitată de Agenţia Proprietăţii Publice.
Detalii
11
06 2018
632

“Legea 2%”: racordarea cu reforma de modernizare a serviciilor publice

Dacă beneficiarul desemnării procentuale are datorii la bugetul public național și nu a stins restanța în termen de 10 zile de la data recepționării notificării, expediate prin e-mail de către Ministerul Justiției, acesta va fi exclus din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, fără emiterea unei decizii în acest sens.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede racordarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale ca urmare a implementării Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.
Detalii
31
05 2018
1322

Actele de identitate, altfel

Termenul de valabilitate al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova va fi extins de la 7 la 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani, deoarece acestea sunt mai puțin expuse modificărilor fiziologice de maturitate.

Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind actele de indentitate din sistemul național de pașapoarte.
Detalii
25
05 2018
950

Încă o misiune pentru Agenția Servicii Publice

Corectitudinea lingvistică a textelor de publicitate, denumirile de mărfuri și produse alimentare, a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, adrese etc. va fi efectuată de Agenția Servicii Publice. Anterior această atribuție o avea Centrul Național de Terminologie.
Detalii
11
05 2018
489

ANAS va asigura eficienţa managementului

Agenţia Naţională Asistenţă Socială va fi reorganizată prin absorbţia Fondului Republican de Susţinere Socială a Populaţiei, în scopul asigurării unui management eficient în implementarea politicilor statului în domeniul asistenţei sociale. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în şedinţa de ieri a Cabinetului de miniștri.

Subdiviziunile instituției vizate vor fi restructurate pentru a asigura o gestionare eficientă a resurselor alocate pentru finanţarea programelor cu destinaţie specială în domeniul asistenţei sociale şi a serviciilor incluse în pachetul minim de servicii sociale.
Detalii
07
05 2018
1174

Înregistrarea bunurilor imobile. Evaluarea și impozitarea locală

Cancelaria de Stat propune spre consultare publică proiectul Cadrului de Management de Mediu și Social “Înregistrarea bunurilor imobile. Evaluarea și impozitarea locală”.

Documentul este elaborat de Agenția Servicii Publice, iar obiectivul Proiectului Înregistrarea Funciară, Evaluarea şi Impozitarea Locală este îmbunătăţirea calităţii sistemelor de administrare funciară şi evaluare a bunurilor imobile şi consolidarea transparenţei sistemului de impozitare a bunurilor imobile.
Detalii
20
04 2018
352

Persoanele ce-și stabilesc traiul în Moldova vor avea 180 de zile pentru introducerea bunurilor

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1185 din 30 septembrie 2003.

Scopul documentului este de a racorda prevederile acestuia cu legislația în vigoare, care pe parcursul anilor a fost modificată.
Detalii