18
05 2022
162

Eliberarea AST, simplificată

Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depășirea masei totale, a maselor pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise (Regulament) a fost aprobat astăzi, 18 mai, în cadrul ședinței Guvernului. Documentul a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar la publicarea actului normativ în MO și punerea acestuia în aplicare, va fi abrogat Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise, aprobat prin HG nr. 1073/2007.

 

În cadrul ședinței Executivului a fost menționat că la elaborarea noului Regulament s-a ținut cont de practica existentă în acest domeniu, au fost analizate problemele, precum și practicile statelor membre ale UE.
Detalii

30
12 2021
532

Ce controale a planificat pentru anul 2022 Agenția Supraveghere Tehnică

Agenția Supraveghere Tehnică va desfășura pe parcursul anului viitor 1001 de controale în conformitate cu Planul anual al controalelor de stat pentru anul 2022, aprobat prin Ordinul autorității nr. 70/1-A din 19 noiembrie 2021.

 

Planul controalelor a fost elaborat în conformitate cu Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferente domeniilor de competență ale Agenției:


Detalii

28
12 2020
1512

Agenția Supraveghere Tehnică: Graficul controalelor pentru anul 2021

În anul viitor Agenția pentru Supraveghere Tehnică va supune controlului 1142 de entități, Graficul controalelor planificate pentru anul 2021fiind aprobat prin Ordinul nr. 83-A din 20 noiembrie 2020. 
 
Astfel, Agenția urmează întreprindă controalele în următoarele 8 domenii de competență:
  • domeniul siguranței ocupaționale – 131 de verificări;
  • domeniul construcții și urbanism – 264 controale;
  • domeniul geodezie și cartografie – 35 controale;

  • Detalii