12
08 2022
168

Subvențiile primite sub orice formă. Modul de contabilizare

Subvențiile pot avea diferite denumiri - alocații, plăți, asistență financiară, asistență tehnică, plăți directe per cap animal, recompense, și pot fi primite sub formă de mijloace bănești, active imobilizate, active circulante, diminuare a datoriilor faţă de stat şi/sau alţi creditori etc.   
 
În articolul „Modul de contabilizare a subvențiilor primite sub orice formă” publicat în ediția din august a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, elaborat de Lidia Foalea,
Detalii
14
03 2022
426

Plata activelor nete ale SA către acționarul autoritate publică în cazul reducerii valorii nominale a acțiunilor

Societatea pe acţiuni (în continuare – SA) este societatea comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii. În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (în continuare – Legea nr.1134/1997), capitalul social al societății se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acţiunilor, iar art. 38 alin. (2) din lege stabilește mărimea minimă a acestuia care nu poate fi mai mică de 600 000 de lei.


Detalii

06
12 2021
643

Sistemul bugetar: contabilitatea activelor neproductive

Măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor atribuite la categoria „Active neproductive” sunt aspecte destul de problematice în sectorul bugetar. Acestea sunt condiţionate, în mare parte, de nesoluționarea metodologică în actele de reglementare în domeniu, din care motiv rămân a fi frecvent abordate în literatura de specialitate, generând multiple discuţii și sugestii în rândurile profesioniștilor.


Detalii

15
10 2021
359

Determinarea bazei valorice la înstrăinarea activelor obținute în urma privatizării

 Persoana fizică a obținut în anul 1999 un garaj în baza listei de privatizare eliberate de Cooperativa de construcție a garajelor „X”. Pe parcursul anilor garajul a fost renovat, iar în anul 2021 acest bun a fost înstrăinat în baza unui contract de vânzare-cumpărare. Cum urmează a fi determinată baza valorică în cazul dat? 

Prevederile cap. 5 „Creșterea și pierderea de capital” al Titlului II din CF se aplică contribuabililor persoane fizice rezidenţi și nerezidenţi ai RM care nu practică activitate de întreprinzător și care vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.


Detalii
08
10 2021
2084

Contabilizarea activelor primite cu titlu gratuit

În acest articol ne-am propus să dezvăluim metodele de contabilizare a activelor primite cu titlu gratuit (donație) prin prisma prevederilor actelor normative și, totodată, să înaintăm unele propuneri de soluționare a subiectului abordat, pe care poate să le aplice entitatea.

 

În partea ce ține de modul de contabilizare a tranzacțiilor economice aferente activelor primite cu titlu  gratuit de către entitățile din sectorul corporativ, ținem să menționăm că este necesar de dezvăluit următoarele aspecte:
• reglementarea normativă a tranzacțiilor aferente activelor primite cu titlul gratuit sub formă de: donații, ajutoare umanitare etc.;


Detalii

15
09 2021
234

Activele sectorului bancar la finele semestrului I

Activele totale ale sectorului bancar a Moldovei la situația din 30 iunie 2021 au constituit 109,7 mld. lei, majorându-se pe parcursul semestrului I cu 5,7% sau 5,9 mld. lei. Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în structura activelor cea mai mare pondere a revenit articolului din bilanț „Credite și avansuri la cost amortizat”, care a constituit 44,3% (48,6 mld. lei), fiind în creștere cu 1,0 p.p. Ponderea investițiilor băncilor în valorile mobiliare de stat și în certificatele BNM (CBN) a constituit 19,3% (21,2 mld. lei), fiind în creștere cu 1,6 p.p.
 
Totodată, în perioada analizată ponderea mijloacelor la BNM a constituit 18,5% (20,3 mld. lei), fiind în descreștere cu 3,2 p.p.
Detalii
13
09 2021
468

Activele neutilizate ale întreprinderilor de stat. Noi condiții pentru contractul de locațiune

Termenul contractului de locațiune a activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat sau municipale și ale societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare, cu excepția activelor din cadrul parcurilor industriale, este extins de la un an la trei ani.
 
În Monitorul Oficial din 10 septembrie curent a fost publicată Legea nr. 99 din 24 august 2021 pentru modificarea Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, fiind concretizate categoriile de bunuri care nu pot fi obiect al privatizării.


Detalii

14
09 2021
281

Aspecte contabile privind contabilizarea activelor cu titlul gratuit

Întrebările legate de reglementarea normativă a tranzacțiilor aferente activelor primite cu titlul gratuit sub formă de: donații, granturi, ajutoare umanitare, etc., clasificarea, recunoașterea, evaluarea activelor, și nu numai, vor avea răspuns în cadrul webinarului cu genericul: „Aspecte contabile privind contabilizarea activelor cu titlu gratuit”

Webinarul are drept scop atragerea atenției la cele mai importante aspecte teoretice și practice privind contabilizarea activelor primite cu titlul gratuit.

Dacă aveți întrebări specifice la care doriți să primiți răspunsul în cadrul webinarului, nu ezitați să le plasați în formularul de înregistrare.


Detalii