12
08 2019
500

Permise de conducere de tip nou, începând cu 2020

Începând cu 1 ianuarie 2020 conducătorii automobilelor vor obține permise de conducere de tip nou, în care nu vor mai fi incluse datele despre grupa sanguină.

În „Monitorul Oficial” din 9 august a fost publicată Hotărârea nr. 388 din 07.09.2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou.
Detalii
09
08 2019
135

SRL – cea mai populară forma juridică de organizare

La situația din 1 iulie curent, în Registrul de stat al unităților de drept erau incluse 123 518 entități, potrivit datelor statistice ale Agenției Servicii Publice. După forma juridică de organizare, cele mai multe unități le reprezintă societățile cu răspundere limitată – 86 979 și întreprinderile individuale — 28 496.

De asemenea, sunt înregistrate 1436 cooperative de consum, 1425 de unități ce au alte forme de asociații și 1156 de societăți pe acțiuni de tip închis, 719 întreprinderi municipale.

Detalii
15
08 2018
660

Stingerea simplificată a obligației fiscale

În conformitate cu art. 1741 din Codul fiscal (CF), în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală sau de pseudoactivitate de întreprinzător, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) stinge simplificat obligaţia fiscală prin scădere contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, în condiţiile prezentului articol.
Detalii
13
08 2018
813

Pașapoartele, fără date despre grupa sangvină și naționalitate

Începând cu 10 octombrie curent, pașapoartele vor fi eliberate pe un termen de 10 ani. În Monitorul Oficial din 10 august a fost publicată legea ce conține modificări la sistemul național de pașapoarte.

Astfel, în noile pașapoarte emise nu se vor mai indica grupa sangvină și naționalitatea.
Detalii
12
04 2018
526

Agenția Proprietății Publice: încă o misiune

Agenția Proprietății Publice va exercita din numele Guvernului acțiunile necesare în vederea cumpărării și deetatizării valorilor mobiliare emise de băncile de importanță sistemică, inclusiv să negocieze și să semneze antecontracte, contracte de vânzare-cumpărare și alte acte.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire acordarea de împuterniciri Agenției Proprietăți Publice.
Detalii
06
04 2018
411

3. (31.3.1) Abrogată în baza Hotărârii Curții Constituționale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 și pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Sesizarea nr. 10g/2018) și a Hotărârii Curții Constituționale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992

Va fi aplicată amendă agentului economic pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc fără licență?
Detalii
20
03 2018
837

Organizațiile necomerciale vor fi înregistrate de Agenția Servicii Publice

Atribuțiile Ministerului Justiției ce țin de înregistrarea organizaţiilor necomerciale vor fi transmise Agenției Servicii Publice. Parlamentul a votat în ședința din 16 martie curent un proiect de lege în acest sens.

Astfel, Agenția va înregistra, pe lângă organizațiile necomerciale, publicaţiile periodice şi agenţiile de presă, asociaţiile obşteşti, inclusiv filialele şi reprezentanţele acestora, fundaţiile, filialele şi reprezentanţele fundaţiilor străine, patronatele, sindicatele, organizaţiile de mediere, cultele religioase şi părţile componente ale acestora, precum și partidele politice.
Detalii
12
03 2018
732

Dividendele achitate de întreprinderile de stat vor fi plafonate

Agenția Proprietății Publice va opta pentru adoptarea deciziei privind distribuirea, pentru plata dividendelor, a unei părţi a profitului net în proporţie de minim 10 % din valoarea totală a acestuia, în dependență de situația economico-financiară a societății respective.

Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii, politica va fi promovată prin intermediul reprezentantului statului la adunarea generală a acționarilor societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat.
Detalii
02
05 2017
922

Agenţia Servicii Publice: primele modificări

Un proiect de lege ce vine să completeze Hotărărea Guvernului prin care a fost aprobată crearea Agenţiei Servicii Publice a fost votat în prima lectură, în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului din 28 aprilie curent.
Detalii
28
04 2017
6184

Agenţia Servicii Publice – o instituţie în loc de cinci

Va fi creată Agenţia Servicii Publice în baza Întreprinderii de Stat “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru”, care va absorbi, ulterior, Întreprinderea de Stat “Camera Înregistrării de Stat”, Întreprinderea de Stat “Cadastru”, “Serviciul Stare Civilă” şi „Camera de Licenţiere”.
Detalii