21
12 2021
747

AAC: Planul controalelor pentru anul 2022

Autoritatea Aeronautică Civilă va desfășura pe parcursul anului viitor controale în domeniul protecției consumatorilor la 11 agenți economici în corespundere cu Graficul controalelor planificate pentru anul 2022 aprobat prin Ordinul autorității nr. 234/INT din 18 noiembrie curent.
 
În listă sunt incluse ÎS Aeroportul Internațional Mărculești, SRL AIR Moldova, ÎS Centrul de Medicină al Aviației Civile, SRL Avia Invest etc.
 
Planul controalelor a fost elaborat în temeiul art. 15 din Legea nr. 131/2021 privind protecția consumatorilor. Misiunea Autorității Aeronautice Civile constă în implementarea politicilor în domeniul aviației civile și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a legislației în acest domeniu pentru asigurarea siguranței zborurilor, securității aeronautice, protecției consumatorului.


Detalii

15
12 2021
240

Noi competențe pentru Agenția de Rezerve Materiale

Agenția de Rezerve Materiale va propune Guvernului spre aprobare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, proiectele Nomenclatorului bunurilor din rezervele de stat și a Nomenclatorului bunurilor din rezervele de mobilizare, va stabili volumele maxime ale stocurilor și ale stocurilor intangibile coordonate cu autoritățile publice centrale și de specialitate în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare.
 
MAI a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor acte normative, ce are ca scop uniformizarea prevederilor legale în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare și crearea unui cadru normativ unitar.


Detalii

01
07 2021
361

Protecția consumatorilor: controalele efectuate în trimestrul I

În trimestrul I al anului curent, Agenția Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a efectuat 96 de controale din cele 101 planificate cu grad înalt de risc în domeniul de competență metrologit și supraveghere a pieței privind produsele nealimentare, potrivit informației   cu privire la realizarea Planului anual de acțiuni al Agenției.
 
Ca rezultat al verificărilor, în cadrul a 53 de controale (55% din total) au fost depistate neconformități. Pentru 47 de controale au fost aplicate măsuri juridice și înaintate recomandări pentru înlăturarea neregulilor stabilite, iar în cazul a 6 verificări încălcările au fost soluționate în timpul controalelor.


Detalii

22
08 2020
591

În Republica Moldova va fi creată o agenție ce se va ocupa cu dezvoltarea activităților dedicate tineretului

În Monitorul Oficial de ieri, 21 august, a fost publicată Hotărârea nr. 598 din 12.08.2020 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret.

 

Agenția este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, constituită în scopul formării și perfecționării continue a cadrelor, programelor, activităților și a serviciilor din domeniul tineretului, precum și în scopul implementării, acreditării, monitorizării și al evaluării acestora.

Detalii
08
05 2019
1333

Numărul contestațiilor pe marginea procedurilor de achiziție publică este în creștere

Prin Hotărârea Parlamentului nr. 177 din 21 iulie 2017, au fost numiți cei 7 consilieri ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Respectiv, din data de 4 septembrie 2017, structura și-a a început efectiv activitatea de bază pentru care a fost instituită, prin inițierea procesului de recepționare și soluționare a contestațiilor depuse de către operatorii economici pe marginea procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile reglementate de Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015. Până la finele anului 2017, Agenția a recepționat 201 contestații.
Detalii
14
01 2019
4437

Securitatea și sănătatea în muncă: 6 liste de verificare

În Monitorul Oficial din 11 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 1534 din 27 decembrie 2018 al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Socialecu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă.

Astfel, controlul de stat în acest domeniu va fi desfășurat în baza a șase liste de verificare:
Lista de verificare pentru controlul de stat al securității și sănătății la locul de muncă

• Lista de verificare pentru controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă pentru anumite domenii

Detalii
18
07 2018
839

41,09% din acţiunile MAIB sunt cumpărate de Agenţia Proprietăţii Publice

Miercuri, pe piaţa reglementată se desfăşoară o tranzacţie de clearing prin care Agenţia Proprietăţii Publice cumpără cele 41,09% din acţiunile nou emise ale celei mai mari instituţii financiare din ţară – Moldova Agroindbank (MAIB).

În trei zile după desfăşurarea operaţiunii clearing, aproximativ spre seara zilei de 23 iulie, acest pachet se va afla deja în proprietatea Agenţiei.
Detalii
07
06 2018
1635

Criteriile de risc pentru activitatea de întreprinzător. Sănătatea publică

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției sociale propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Documentul a fost elaborat în conformitate cu Legea nr. 230 din 23.09.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care a fost modificată Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
Detalii
07
06 2018
755

Fortificarea capacităților instituționale în domeniul protecției mediului

Executivul a aprobat în şedinţa de ieri Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ce reglementează statutul juridic, misiunea, domeniile de activitate, funcțiile, atribuțiile și drepturile generale ale Inspectoratului, locul lui în structura administrației publice, precum şi modul de organizare a activităţii acestuia.

Potrivit Regulamentului, Inspectoratul se organizează şi funcționează ca autoritate administrativă din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și, Mediului, împuternicit să efectueze supravegherea și controlul de stat în domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale.
Detalii
21
04 2018
830

Agenţia de investiţii va dezvolta diplomaţia economică

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investiţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.322 din 17 aprilie 2018, a fost publicat în MO din 20 aprilie curent.

Amintim, că Instituția publică Organizația de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) se reorganizează prin transformare în Agenția de Investiţii, care este succesorul de drepturi şi obligaţii al MIEPO şi ulterior va absorbi Agenţia Turismului. Efectivul-limită al Agenţiei de Investiţii este stabilit în număr de 30 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform cadrului normativ.
Detalii