29
06 2021
279

Achiziții sectoriale: formulare noi pentru autoritățile contractante

Ținând cont de faptul că la 26 iunie 2021 a intrat în vigoare Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (art. 89 (1) al Legii 74/2020), Agenția Achiziții Publice comunică despre elaborarea unui șir de documente-model ce se referă la desfășurarea/raportarea procedurilor de achiziții sectoriale:
 
  • Anunțul de intenții
  • Anunțul de participare
  • Darea de seamă
  • Anunțul de atribuire a contractului

  • Detalii
04
02 2021
200

Autoritățile contractante au încheiat peste 5 mii contracte de achiziţii publice

În anul 2020, prin intermediul MTender, de către autoritățile contractante au fost publicate 1828 anunțuri de participare la procedura de achiziții publice, dintre care 826 – pentru achiziționare de bunuri, 639 – pentru procurare de lucrări și 363 – pentru achiziționare de servicii, potrivit Raportului privind activitatea în domeniul achizițiilor publice, publicat de Agenția Achiziții Publice.
 
Conform obiectului de achiziţie, cele mai multe licitații deschise au fost iniţiate pentru procurarea de:

Detalii
29
05 2020
729

Achizițiile publice pe timp de pandemie în Republica Moldova

Contractele atribuite în cadrul procedurilor de achiziție publică rămân executorii și nu se suspendă automat din cauza măsurilor de combatere a Covid-19. Spre deosebire de alte țări, autoritățile din Republica Moldova au altă viziune asupra recunoașterii oficiale a situației generate de COVID-19 drept temei ce ar exclude aplicarea unor penalități în caz de întârzieri sau neexecutare1, nefiind dispuse alte măsuri care ar face mai flexibilă executarea contractelor de achiziții publice2. Astfel, aceste contracte sunt guvernate în continuare de prevederile legale generale, iar autoritățile contractante și operatorii economici trebuie să găsească soluții practice pentru a se adapta la situația de criză.
Detalii
29
03 2017
798

Achiziţiile publice: între reforme şi interese

Agenţia de Achiziţii Publice, structură din subordinea Ministerului Finanţelor, începe din această săptămână monitorizarea şi evaluarea mult mai atentă a autorităţilor contractante referitor la corectitudinea procesului de achiziţii publice. Declaraţia a fost făcută de ministrul Octavian Armaşu în cadrul conferinţei ”Achiziţiile publice: între reforme şi interese”.
Detalii
30
06 2016
1153

Guvernul Moldovei a deschis accesul la date cu privire la 16,000 contracte

Agenţia Achiziţii Publice (AAP), în parteneriat cu Centrul de Guvernare Electronică și Banca Mondială, au lansat un website care conține date despre circa 16.000 de contracte de stat, numărul lor fiind în creștere.

Portalul datelor privind contractarea deschisă permite cetăţenilor accesul la date cu privire la toate activităţile de achiziţii publice – de la licitație la etapele de atribuire – care au fost înregistrate la AAP din anul 2012. Dat fiind faptul, că activităţile de achiziţii publice sunt înregistrate în sistemul de e-licitație al Guvernului, datele sunt actualizate simultan în portal.
Detalii