27
05 2017
1256

Începe o nouă rundă de privatizare

Agenția Proprietății Publice anunță organizarea, în perioada 26 mai – 30 iunie 2017, a unei runde de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, în particular:

licitaţie cu strigare pentru privatizarea a 10 bunuri, inclusiv: 3 întreprinderi de stat, 6 complexe de bunuri imobile și 1 obiect nefinalizat. Termenul limită de depunere a cererilor de participare la licitație – 20 iunie, desfășurarea licitației – 21 iunie.
Detalii
29
03 2017
1079

Venituri la buget din privatizare

Pachetul de acţiuni ce aparținea statului în SA “Glass Container Company” (31,415%) a fost vândut la Bursa de Valori mobiliare contra 28,92 mil. lei.

Acestea sunt rezultatele celei de-a doua zi de licitaţii de la Bursa de valori, organizate în cadrul rundei de primăvară de privatizare.
Detalii
06
07 2016
1139

Agenţia Proprietăţii Publice anunță organizarea unei runde de privatizare a proprietății publice de stat

Agenţia Proprietăţii Publice anunță organizarea, în perioada 08 iulie – 23 septembrie 2016, a unei runde de privatizare a proprietății publice de stat cu utilizarea instrumentelor prevăzute de legislație, în scopul diminuării participării statului în societățile comerciale și atragerii investițiilor private pentru dezvoltarea întreprinderilor autohtone, precum și acumularea mijloacelor financiare în bugetul de stat
Detalii
11
03 2015
1058

În curînd vor fi anunțate noi oportunități de privatizare a unor bunuri imobile, amplasate în diverse localități ale țării

Circa 100 bunuri imobile, proprietate publică a statului și unităților teritorial-administrative urmează a fi scoase la privatizare. Un proiect de lege în acest sens, prin derogare de la prevederile Codului civil și Legii cu privire la administrarea și deetatizarea proprietății publice, a elaborat Ministerul Economiei la o solicitare a Guvernului.
Detalii