25
06 2020
311

Facilitarea accesului fermierilor la tehnică și echipament agricol modern

„Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare” se reorganizează, prin transformare, în Instituția Publică „Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii”. Ieri, 24 iunie 2020, Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii cu privire la constituirea Agenției. Aceasta este persoană juridică, dispune de autonomie administrativă și financiară, de conturi de decontare, cont trezorerial și special în instituțiile bancare, inclusiv în valută străină.
 
Funcția de fondator al instituției este exercitată, în numele statului, de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Detalii
10
12 2018
1392

Planul controalelor planificate pentru anul 2019: ANRANR

În anul 2019 Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) va desfășura controale planificate la 90 de agenți economici.

Astfel, în primul trimestru al anului viitor, Agenția va verifica 20 de întreprinderi, la care va realiza controlul concomitent pentru domeniile: roentgen diagnostic, utilizarea aparaturii de control dozimetric al parametrilor câmpurilor de radiație roentgen
Detalii
07
12 2018
4362

Controale planificate pentru anul 2019: APCSP

La 28 noiembrie curent Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a aprobat Planul anual de controale planificate pentru anul 2019.

Astfel, pe parcursul anului viitor, Agenția va verifica 256 de agenți economici, în fiecare trimestru fiind inspectați câte 64 de agenți. Planul de controale planificate a fost elaborat în conformitate cu Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
Detalii
16
07 2018
476

Reorganizarea Centrului de Informații Juridice

Agenția Resurse Informaționale Juridice, care are misiunea dezvoltării sistemului integrat de informare juridică, dezvoltarea, administrarea și asigurarea interoperabilitatea sistemelor informaționale ale sectorului justiției, dar şi executarea Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, este succesor de drepturi și obligații al Centrului de Informații Juridice.

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Resurse Informaționale Juridice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. nr. 644 din 10 iulie 2018 a fost publicat în MO din 13 iulie.
Detalii
10
05 2018
1224

Agenția Rezerve Materiale - autoritate din subordinea MAI

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern, ce conține Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Rezerve Materiale, structura și organigrama acesteia.

Agenţia este autoritate administrativă subordonată Ministerului Afacerilor Interne în urma reformei administrației publice, care a determinat MAI ca organ central de specialitate al administraţiei publice şi asigură elaborarea şi realizarea politicii guvernamentale în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare.
Detalii
16
03 2018
523

Consolidarea managementului sistemului național de sănătate și protecție socială

Autoritățile sunt preocupate de sporirea calității asistenței sociale acordate populației, iar în acest sens propun majorarea efectivului-limită a Agenției Naționale Asistență Socială, ce are drept misiune implementarea politicii statului în domeniul dat.

Proiectul ce conține această prevedere este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Detalii
30
08 2017
1352

Moldova va crea Agenția Navală

Întreprinderea de stat ”Registru Naval” și Instituția Publică „Căpitănia Portului Giurgiulești” vor fi comasate și vor creaAgenția Navală a Republicii Moldova , potrivit Legii privind modificarea și completarea Codului navigației maritime comerciale al RM, publicată în MO din 25 august. Tot în această ediție se regăsește Decretul prezidențial privind promulgarea documentului.

Astfel, administrarea în domeniul transportului naval va fi efectuată de organul central de specialitate (Ministerul Economiei și Infrastructurii) prin intermediul Agenției Navale a Republicii Moldova, în limitele competențelor,care, în procesul de activitate, interacționează cu alte autorități ale administrației publice.
Detalii
16
07 2016
1261

Va fi creată o agenție pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul procedurilor de achiziţii publice

Un proiect ce are drept scop crearea unui sistem independent și transparent care va soluționa contestațiile în domeniul achizițiilor publice a fost votat în prima lectură.

Astfel, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, care este o instituție ce urmează a fi creată în cadrul Parlamentului, va avea misiunea de a soluționa contestațiile înregistrate în domeniul achizițiilor publice.
Detalii
25
06 2016
886

În Moldova ar putea fi creată o Agenție Națională pentru Locuințe

În Republica Moldova ar putea fi creată o Agenție Națională pentru Locuințe (ANL) ce va avea drept obiectiv elaborarea și realizarea programelor de finanțare a construcției de locuințe accesibile, inclusiv cu fonduri asigurate de la bugetul de stat. O inițiativă, în acest sens, propun reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor după efectuarea unei vizite de studiu în România.
Detalii