05
12 2016
1925

A fost elaborat Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2017

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat proiectul Legii privind bugetul asiguărilor sociale de stat pe anul 2017. Сonform proiectului, se estimează venituri în sumă de 16410670,2 mii lei, cu o creştere cu 1464985,9 mii lei sau cu 9,8% în raport cu veniturile aprobate pentru anul 2016. Ponderea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB pentru anul 2017 se preconizează a fi de 11,5%.
Detalii
27
01 2016
2688

CNAS: cu privire la prezentarea REV-urilor

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa agenţilor economici, contabilii cărora au probleme cu modalitatea de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate (REV-5) în format electronic, pot apela pentru consultaţii la tel.: 022 257 573; 022 257 642; 022 257 640; 022 257 646; 022 257 524; 022 257 641; 022 257 639; 022 257 644.

Despre prezentarea declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale (forma 4-BASS) vă puteţi consulta cu specialiştii instituţiei la tel.: 022 257 649; 022 257 671; 022 257 553; 022 257 576; 022 257 694; 022 257 588; 022 257 685; 022 257 648; 022 257 673; 022 257 572.

Detalii
13
05 2015
1199

Numărul statelor cu care RM are semnate acorduri de asigurare a protecției sociale a cetățenilor se extinde

Guvernul a aprobat un proiect de lege privind ratificarea Acordului între RM și Republica Lituania în domeniul protecției sociale, semnat la 1 octombrie 2014, la Chișinău.

Acordul va asigura un cadru de garanții de securitate socială pentru lucrătorii migranți din RM, care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă și domiciliază pe teritoriul unuia sau ambelor state contractante.
Detalii
07
11 2014
3123

Întreprinderea a încheiat cu titularul de patentă un contract privind prestarea serviciilor (persoana dată nu are un alt loc de muncă). Conform CF, veniturile persoanelor fizice, obținute din activitatea desfășurată în baza patentei de întreprinzător sunt considerate surse de venit neimpozabile. Urmează oare de calculat primele de asigurare medicală din plățile îndreptate în favoarea deținătorului de patentă?

În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (5) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător (Nr. 93-XIV din 15.07.98), la cererea de eliberare sau de prelungire a patentei persoana fizică anexează documentele confirmative de achitare a contribuției de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuției, precum și documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.
Detalii