11
01 2021
2011

Termenele de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020

În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 168 din 23 decembrie 2020 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020.

În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.31 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV/2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI/2007.


Detalii
09
09 2020
235

(6.5.8.1) Cine sunt scutiţi de plata taxei de aplicare a simbolicii locale?

 Potrivit art. 295 al Codului fiscal, de plata taxei de aplicare a simbolicii locale sunt scutiți:  

 

       - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;  
    -misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; 

Detalii
02
04 2020
635

Practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziție publică

De modul în care autoritățile publice inițiază și desfășoară procedurile de achiziții pentru propriile necesități, în mare parte, depinde eficiența utilizării banilor publici.

Pierderile rezultate din achizițiile publice afectează grav dezvoltarea infrastructurii și serviciilor publice, ducând la deteriorarea mediului de afaceri și, nu în ultimul rând, afectând calitatea vieții cetățenilor. De asemenea, achizițiile publice reprezintă un domeniu propice pentru manifestarea corupției, care prin efectele multiple și complexe ale acesteia erodează statul pe toate dimensiunile sale.
Detalii
31
03 2020
1864

Casarea mijloacelor fixe și activelor nemateriale în entitățile bugetare

Entitățile bugetare gestionează patrimoniul public, care, în cea mai mare parte, este contabilizat în subclasa 31 Mijloace fixe. Contabilitatea operațiunilor de scoatere din evidență a mijloacelor fixe uzate și care nu se mai utilizează în activitatea acestora are o serie de particularități.

Autorul revistei „monitorul.FISC.md” Elena Taban, în ediția din aprilie 2020, în articolul „Contabilitatea operațiunilor de casare a mijloacelor fixe și activelor nemateriale în entitățile bugetare”, pune accent pe următoarele aspecte ale contabilității operațiunilor de casare a mijloacelor fixe în autoritățile/instituțiile bugetare:
Detalii
12
12 2019
346

Ministerul Finanțelor va aloca 327,4 mii lei pentru persoanele supuse represiunilor politice

Guvernul a aprobat alocarea sumei de 327441 lei autorităților publice locale pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri.

Din suma totală, 217842 lei constituie suma necesară pentru plata persoanelor cărora le-a fost stabilită compensația respectivă în baza deciziei comisiei speciale din raioanele Briceni și Râșcani, iar 109599 lei pentru plata titlurilor executorii din raioanele Edineț și Dondușeni.
Detalii
09
10 2019
525

Auditorii interni sunt instruiți în domeniul Guvernanței TIC

În perioada 4-10 octombrie auditorii interni din 20 de entități publice din Republica Moldova participă la o serie de activități de instruire și schimb de experiență în domeniul auditului Guvernanței Tehnologiei Informației și Comunicației (TIC). Instruirile sunt organizate de experți letoni în cadrul proiectului de cooperare „Dezvoltarea sistemelor eficiente de control intern și audit intern în Republica Moldova”, implementat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor din Letonia.

Potrivit Raisei Cotorobai, șefa Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor, instruirile le oferă participanților posibilitatea de consolidare a cunoștințelor în domeniul auditului tehnologiei informațiilor și comunicației. Totodată, aceștia vor învăța să identifice lacunele în cadrul sistemelor și să ofere recomandări fezabile de minimizare a riscurilor asociate și de fortificare a măsurilor de control.
Detalii
20
06 2017
1481

ORDIN сu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (Nr. 40 din 21 februarie 2017)

În temeiul art. 191 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială) şi Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare,
Detalii