20
06 2017
980

ORDIN сu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (Nr. 40 din 21 februarie 2017)

În temeiul art. 191 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială) şi Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare,
Detalii
23
05 2017
642

Managementul proprietății publice va avea un ghid

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a elaborat și propune spre consultare publică Ghidul practic „Managementul proprietății publice”, în vederea acordării suportului și consolidării capacităților autorităților publice locale în domeniul gestionării proprietății publice.
Detalii
23
06 2016
938

Cu „Semnătura electronică Fiscservinform” este mai ușor să participi la LICITAȚIILE PUBLICE

În economiile contemporane, tot mai multe bunuri și servicii sunt achiziționate de autoritățile publice de pe piață de la sectorul privat, prin organizarea diferitor licitații.

Astăzi, achizițiile publice reprezintă un element important pentru dinamizarea pieței din Republica Moldova, oferind oportunități pentru întreprinderi, încurajînd investițiile publice și private, precum și contribuind în mod concret la creșterea economică.
Detalii
20
04 2016
823

Competența de asigurare a tinerilor specialiști cu locuințe va fi transmisă către APL de nivelul I

Tinerii specialiști cu studii superioare și postuniversitare de rezidențiat, repartizați și angajați în câmpul muncii în instituțiile publice din țară vor fi asigurați cu locuințe gratuite de către autoritățile publice locale de nivelul I, potrivit proiectului modificărilor și completărilor, elaborate și promovate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în decizia Guvernului din 12noiembrie 2008.
Detalii
22
02 2016
822

Procedura de obținere a actelor permisive pentru desfășurarea afacerilor necesită îmbunătățire

Doar un sfert din agenții economici consideră că procedura de obţinere a licenţelor, permiselor, certificatelor şi autorizaţiilor în Moldova este simplă şi clară. Alți 30% nu sunt categoric de acord cu afirmaţia respectivă, iar 43% consideră că o astfel de procedură este simplă şi clară doar într-o anumită măsură.
Detalii
09
11 2015
771

2. (29.1.3.49) Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcția drumului care constituie proprietate publică?

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1), (2) și (3) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51
Detalii
28
10 2015
1218

3. (10.2.5) În temeiul cărui act legislativ și pentru care genuri de activitate ce pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător este necesară deținerea autorizației eliberate de către autoritățile administrației publice locale ?

Potrivit art. 4 alin. (4) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare – Legea nr. 93-XIV), în cazul în care, conform legislației, pentru desfășurarea unor genuri de activitate indicate în anexă la Legea nr. 93-XIV, este necesară autorizația autorității administrației publice locale, la cererea de eliberare a patentei sau de prelungire a termenului ei de valabilitate se anexează autorizaţia respectivă.
Detalii