31
03 2022
914

Dreptul la utilizarea scutirii personale de către persoanele fizice

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepția veniturilor1 prevăzute la art.901, pentru anul 2022 are dreptul la o scutire personală în sumă de 27000 lei pe an.
 
Potrivit prevederilor art. 5 pct. 3) din CF, drept persoană fizică este calificat orice:
a) cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin, apatrid;
b) forma de organizare a activității de întreprinzător cu statut de persoană fizică, potrivit legislației, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier), dacă CF nu prevede altfel.


Detalii

07
03 2022
769

CSE: derogări pentru prezentarea dărilor de seamă și achitarea obligațiilor fiscale de către avocați și avocații stagiari

Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova a publicat  Dispoziția nr.7, care a fost aprobată pe data de 4 martie 2022, venind cu  precizări la măsurile specifice în domeniul justiției, aprobate prin Decizia nr.5 a CSE din 2 martie curent.

Astfel, prin derogare de la prevederile art. 695 alin. (2) Cod fiscal, termenul de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit de către avocați și avocații stagiari, precum și termenul de achitare de către aceștia a impozitului pe venit pentru trimestrul I al anului 2022, se extinde până la la data de 25 mai 2022,  prin depunerea unei cereri la Serviciul Fiscal de Stat.


Detalii

20
10 2021
1269

Tichet de masă. Acordarea și raportarea de către liber profesioniștii în sectorul justiției

I. Principii generale de acordare de către angajatori a tichetelor de masă salariaților săi

 

Tichetul de masă (TM) reprezintă ca un card de plată prevăzut la art. 5 pct. 401 din Codul fiscal, emis de către operator în condițiile Legii nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă, acordat de către angajator salariaților și este utilizat ca instrument de plată în scopul procurării produselor alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul, conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 166/2017.


Detalii

08
10 2021
528

Noi prevederi în Legea cu privire la avocatură

Proiectul modificărilor la Legea nr.1260/2002 cu privire la avocatură  prevede o altă procedura de admitere în avocatură a procurorilor și judecătorilor și are drept scop consolidarea instituţii avocaturii, crearea unui sistem echitabil de administrare a justiţiei, care va garanta independenţa și calitatea profesională înaltă a avocaţilor. Documentul a obținut avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului.
 
Astfel, judecătorii și procurorii care au decis să devină avocați și au o vechime în muncă de cel puțin zece ani, ar putea fi scutiți de efectuarea stagiului, însă nu și de examenul pentru admitere în profesie. Candidații la profesie vor trebui să facă și cel puțin 20 de ore de curs în materie de deontologie.


Detalii

18
08 2021
2424

Cabinetul avocatului. Este în drept contribuabilul să-și transmită în locațiune propriul automobil?

Cabinetul avocatului, în cadrul desfășurării activității sale sub forma organizatorico-juridică ca persoană fizică, efectuează deplasări în teritoriu în interes de serviciu. Este în drept contribuabilul – persoană fizică cetățean să-și transmită în locațiune propriul automobil, care îl va folosi în cadrul activității sale de avocatură?

 

Conform art.779 alin. (1) lit. a) din Codul civil (CC), obligaţia unei persoane este corelativă obligaţiei care incumbă altei persoane în situația când executarea obligaţiei se face în schimbul executării celeilalte obligaţii.


Detalii

08
07 2021
1394

Avocații, birourile acestora și avocații stagiari: transparența fiscală

Biroul asociat de avocați este persoană juridică și este supus regimului transparenței fiscale. Plata impozitului pe venit se face, prin intermediul biroului asociat de avocați, de către fiecare avocat și avocat stagiar care activează în cadrul biroului asociat de avocați, pentru venitul propriu, prevede noua redacție a art.31 alin (2) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, care a intrat în vigoare la 14 iunie 2021. Modificările au fost aprobare prin Legea nr. 67/2021.
 
Amintim, conform art. 29 alin. (1) din, profesia de avocat se exercită, la discreţia fiecărui avocat, în una din următoarele forme:


Detalii

17
06 2021
553

Legea cu privire la avocatură stabilește regimul transparenței fiscale

Biroul asociat de avocați este persoană juridică și este supus regimului transparenței fiscale. Plata impozitului pe venit se face prin intermediul biroului asociat de avocați de către fiecare avocat și avocat stagiar care activează în cadrul biroului asociat de avocați, pentru venitul propriu. În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 67 din 22 aprilie 2021 pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură.

 

Aceasta specifică și faptul că avocatul stagiar are dreptul să asiste avocatul îndrumător, la orice fază a procesului penal, în cazul apărării drepturilor bănuitului, ale învinuitului sau ale inculpatului
Detalii

10
06 2021
539

Deducerea cheltuielilor aferent salariaților de către biroul individual al avocaților

Situație de caz: Este în drept cabinetul avocatului de a angaja persoana prin contract individual de muncă, pentru acordarea ajutorului avocatului în procesul de exercitare a activității profesionale si care cheltueli pot fi deduse în scopuri fiscale de către biroul individual al  avocatului?


Conform articolului 29 și art. 30 din Legea nr.1260 din 19-07-2002 cu privire la avocatură (în continuare – Lege), profesia de avocat se exercită, la discreţia fiecărui avocat, în una din următoarele forme:
a) cabinet al avocatului;
b) birou asociat de avocaţi.


Detalii

02
06 2021
1372

CSJ: Aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției este întemeiată și legală

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova la 28.12.2018 a emis Ordinul nr. 216 cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției (Indicații metodice). Conform pct. 1 din Indicațiile metodice, acestea sunt elaborate în baza Legii contabilității şi raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017) şi a Codului fiscal (CF).


Detalii