10
01 2019
8653

Formularul CAS18-AN. Modul de completare și prezentare

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că pe data de 15 ianuarie 2019 expiră termenul-limită de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) pentru anul 2018.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, forma CAS18-AN se prezintă de către persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, şi nu au persoane angajate prin contract individual de muncă:
Detalii
11
10 2018
1556

Contabilitatea activităţii profesionale în sectorul justiției: Indicații metodice

Începând cu 1 ianuarie 2019, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției vor ține contabilitatea în baza unor noi indicații metodice. Ministerul Finanțelor a propus spre consultare proiectul ”Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.

Actul normativ cuprinde prevederi referitor la regulile de ținere a contabilității, documentarea operațiunilor economice, contabilitatea veniturilor și cheltuielilor, a proprietății pentru care se calculează amortizarea, contabilitatea stocurilor, numerarului, inventarierea patrimoniului și rapoartele persoanei fizice.
Detalii
14
09 2018
1046

Seminar ,,Contabilitatea și impozitarea persoanelor ce practică activitatea profesională în domeniul juridic’’

Scopul seminarului constă în instruirea specialiștilor (avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi, mediatori, experţi judiciari) în ceea ce privește cunoașterea şi utilizarea sistemului informational economic în activitate ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de ţinerea corectă a contabilităţii.
Detalii
23
07 2018
491

Darea în sublocaţiune a spaţiilor de către cabinetul avocatului

Cabinetul avocatului închiriază de la persoana juridica un spațiu comercial si dă în sublocațiune, cu acordul Locatorului principal, o parte din spațiul închiriat, la același cost şi condiții care sunt indicate în contractul de bază (nu înregistrează sumele pentru sublocațiune nici la clasa de cheltuieli, nici la clasa de venituri în partea ce ţine de spațiul dat în sublocațiune, pentru evidenta serviciilor de sublocațiune folosindu-se contul 836 — costuri refacturate), la doi sublocatari — unui administrator autorizat şi organizației necomerciale.
Detalii
02
07 2018
651

Reprezentarea intereselor contribuabilului în cadrul SFS la examinarea cazului de încălcare a legislației fiscale

Conform art. 243 Cod fiscal (CF), cazul de încălcare fiscală se examinează în prezenţa persoanei trase la răspundere pentru săvârşirea încălcării. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunţă persoana în scris (prin citaţie) despre locul, data şi ora examinării cazului.

Cazul de încălcare fiscală poate fi examinat în lipsa persoanei trase la răspundere pentru săvârşirea încălcării numai dacă există informaţii că a fost anunţată în modul stabilit despre locul, data şi ora examinării cazului şi dacă de la ea nu a parvenit un demers argumentat de a fi amânată examinarea.
Detalii