11
10 2018
1181

Contabilitatea activităţii profesionale în sectorul justiției: Indicații metodice

Începând cu 1 ianuarie 2019, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției vor ține contabilitatea în baza unor noi indicații metodice. Ministerul Finanțelor a propus spre consultare proiectul ”Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.

Actul normativ cuprinde prevederi referitor la regulile de ținere a contabilității, documentarea operațiunilor economice, contabilitatea veniturilor și cheltuielilor, a proprietății pentru care se calculează amortizarea, contabilitatea stocurilor, numerarului, inventarierea patrimoniului și rapoartele persoanei fizice.
Detalii
14
09 2018
697

Seminar ,,Contabilitatea și impozitarea persoanelor ce practică activitatea profesională în domeniul juridic’’

Scopul seminarului constă în instruirea specialiștilor (avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi, mediatori, experţi judiciari) în ceea ce privește cunoașterea şi utilizarea sistemului informational economic în activitate ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de ţinerea corectă a contabilităţii.
Detalii
07
08 2018
737

Corectarea de către avocat a dării de seamă privind impozitul pe venit

În octombrie 2017 avocatul a încheiat cu un client contract de asistență juridică în sumă de 6 000 lei pentru prezentarea intereselor în instanța de judecată în 12 ședințe, câte 500 lei pentru fiecare. În darea de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017 avocatul a declarat suma de 6 000 lei și a achitat impozitul pe venit din toată suma.
Detalii
23
07 2018
359

Darea în sublocaţiune a spaţiilor de către cabinetul avocatului

Cabinetul avocatului închiriază de la persoana juridica un spațiu comercial si dă în sublocațiune, cu acordul Locatorului principal, o parte din spațiul închiriat, la același cost şi condiții care sunt indicate în contractul de bază (nu înregistrează sumele pentru sublocațiune nici la clasa de cheltuieli, nici la clasa de venituri în partea ce ţine de spațiul dat în sublocațiune, pentru evidenta serviciilor de sublocațiune folosindu-se contul 836 — costuri refacturate), la doi sublocatari — unui administrator autorizat şi organizației necomerciale.
Detalii
02
07 2018
482

Reprezentarea intereselor contribuabilului în cadrul SFS la examinarea cazului de încălcare a legislației fiscale

Conform art. 243 Cod fiscal (CF), cazul de încălcare fiscală se examinează în prezenţa persoanei trase la răspundere pentru săvârşirea încălcării. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunţă persoana în scris (prin citaţie) despre locul, data şi ora examinării cazului.

Cazul de încălcare fiscală poate fi examinat în lipsa persoanei trase la răspundere pentru săvârşirea încălcării numai dacă există informaţii că a fost anunţată în modul stabilit despre locul, data şi ora examinării cazului şi dacă de la ea nu a parvenit un demers argumentat de a fi amânată examinarea.
Detalii
26
06 2018
754

Reprezentarea contribuabilului în instanța de judecată în contextul noilor prevederi

Conform prevederilor Codului de procedură civilă, părțile în instanța de judecată își pot apăra drepturile și interesele ocrotite de lege, personal sau prin intermediul unui reprezentant. Reprezentarea judiciară este o instituție a dreptului procesual civil prin care o persoană îndeplinește în numele altei persoane acțiuni procesuale delegate în temeiul legii. Importanța participării reprezentantului în procesul civil se manifestă prin faptul că acesta contribuie la examinarea mai obiectivă și mai rapidă a pricinii, deoarece el dispune de cunoștințe profesionale în domeniu.
Detalii
13
02 2018
1720

Noi plătitori de contribuții în BASS şi FAOAM

Nu doar notarii publici, executorii judecătorești, mediatorii și avocații vor achita primele de asigurare medicală, după cum prevedea legislația în vigoare, dar și experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, administratorii autorizați, interpreții și traducătorii, care deja vor avea și ei statut de asigurat.

În Monitorul Oficial de vineri, 9 februarie 2018 a fost publicată legea ce prevede ajustarea cadrului legislativ în vigoare și uniformizarea sistemului de protecție socială și de asigurare medicală pentru reprezentanții tuturor profesiilor conexe justiției.
Detalii