10
08 2016
1107

Referitor la cota impozitului reținut din plățile efectuate de către cabinetul avocatului în folosul persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător

La ce cotă urmează a fi reținut un impozit din plățile efectuate de către cabinetul avocatului în folosul persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător, dar care transmite în locațiune un bun imobil și prestează unele servicii?

Conform prevederilor art. 5 pct. 16) din CF, activitate de întreprinzător, afacere (business) reprezintă orice activitate potrivit legislației, cu excepția muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obținerea venitului, sau, în urma desfășurării căreia, indiferent de scopul activității, se obține venit.
Detalii
27
05 2016
2262

Despre impozitarea avocaților

La ce cotă urmează a fi impozitate veniturile obținute de către cabinetul avocatului și biroul asociat al avocaților? Care dare de seamă urmează a fi prezentată?

Conform art. 2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, notarilor, avocaţilor
Detalii
11
09 2015
1683

Urmează agentul economic care a beneficiat de servicii prestate de un avocat stagiar să rețină impozit pe venit din plățile direcționate în folosul acestuia? Care vor fi obligațiile fiscale ale stagiarului?

Este necesar a menționa că, cadrul juridic ce reglementează activitatea profesiei de avocat este stipulat de prevederile Legii cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002 (MO al RM 126-127/1001, 12.09.2002) (în continuare-Legea).

Conform prevederilor alineatelor (3) și (31) din art. 15 din Lege, avocatului stagiar i se permite să acorde, contra plată, asistență juridică clientului în cadrul judecătoriilor, curţilor de apel şi autorităţilor publice. Remunerarea avocatului stagiar se efectuează în condițiile art. 63 din Legea menționată.
Detalii
21
01 2015
2450

Va fi obligat avocatul, care activează în cadrul biroului asociat de avocați, să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) în parte sau o să fie îndeajuns Declarația prezentată de Biroul asociat de avocați?

Pentru început trebuie de menționat că cadrul juridic al activității de avocat se constituie din Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002 (MO 126-127/1001, 12.09.2002), alte legi care reglementează activitatea menţionată din statutul profesiei de avocat, precum şi din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Detalii
17
07 2014
2126

Ce obligaţii privind impozitul pe venit apar la persoana fizică, care nu practică activitate de întreprinzător și care transmite în locaţiune un imobil către сabinetul avocatului?

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) al Legii nr. 1260-XVdin 19.07. 2002 cu privire la avocatură, cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. Respectiv, se constată că are loc o tranzacţie între două persoane fizice.
Detalii
16
06 2014
1393

România: "Avocatul contribuabilului după modelul din SUA", o solutie la abuzurile Fiscului

În statele Unite ale Americii funcţionează o instituţie publică menită să apere interesele contribuabililor în raport cu temutul Fisc american (IRS), numită Tax Payer Advocate.

În Germania şi Spania există instituţii similare, de drept privat, care apără interesele plătitorilor de taxe. În România, tocmai a fost lansată o iniţiativă pentru crearea unei asemenea organizaţii.
Detalii