17
07 2014
2142

Ce obligaţii privind impozitul pe venit apar la persoana fizică, care nu practică activitate de întreprinzător și care transmite în locaţiune un imobil către сabinetul avocatului?

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) al Legii nr. 1260-XVdin 19.07. 2002 cu privire la avocatură, cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. Respectiv, se constată că are loc o tranzacţie între două persoane fizice.
Detalii
16
06 2014
1406

România: "Avocatul contribuabilului după modelul din SUA", o solutie la abuzurile Fiscului

În statele Unite ale Americii funcţionează o instituţie publică menită să apere interesele contribuabililor în raport cu temutul Fisc american (IRS), numită Tax Payer Advocate.

În Germania şi Spania există instituţii similare, de drept privat, care apără interesele plătitorilor de taxe. În România, tocmai a fost lansată o iniţiativă pentru crearea unei asemenea organizaţii.
Detalii
10
03 2014
2012

Agentul economic a beneficiat de servicii de avocat. Urmează acesta să reţină impozitul pe venit din plăţile îndreptate în favoarea avocatului la achitarea serviciilor respective?

Pentru perioada de pînă la 01.01.2014
Iniţial este necesar de menţionat că agentul economic nu a concretizat sub care forma organizatorico-juridică activează avocatul în folosul căruiea urmează de efectuat plata.
Tipul formei organizatorico-juridice, în care îşi exercită activitatea sa avocatul, joacă un rol esenţial, la determinarea obligaţiei fiscale a agentului economic care achită plăţi în folosul avocatului pentru serviciile prestate.
Detalii
28
01 2014
2021

7. (29.3.4) Urmează să se reţină, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul avocatului care activează sub forma de cabinet al avocatului în perioada de pînă la 31 decembrie 2013?

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform art.30 alin.(2) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002, cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică.
Detalii
28
01 2014
1730

6. (29.3.5) Urmează să se reţină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul avocatului care activează sub forma de birou asociat de avocaţi?

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform art.31 alin.(2) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002, biroul asociat de avocaţi este o persoană juridică.
Detalii
30
09 2013
1975

Avocaţii şi notarii vor fi impozitaţi pe vechi

În anul 2014 veniturile avocaţilor, notarilor publici, executorilor judecătoreşti şi mediatorilor vor fi impozitate la fel ca şi în prezent – cu 18%, a anunţat vice-ministrul finanţelor, Victor Barbăneagră, într-o emisiune la Radio Moldova. Decizia a fost luată după un schimb de opinii ale autorităţilor cu subiecţii impozitării, scrie IPN.
Detalii