21
05 2020
896

Plățile pentru poluarea mediului rămân în bugetul de stat

Plățile colectate pentru poluarea medului vor rămâne în bugetul de stat. În ședința de ieri, 20 mai, Guvernul nu a susținut modificarea sistemului de colectare a acestora prin transferarea în bugetele locale.

Un grup de deputați a elaborat o inițiativă legislativă, argumentând necesitatea modificărilor în legislație prin faptul că poluarea mediului cu emisiile de la sursele staționare, deversările de poluanți cu ape uzate și depozitarea deșeurilor afectează, în primul rând, ariile unde sunt amplasate obiectele care generează poluarea. Pe de altă parte, Guvernul susține că poluarea nu are au doar caracter local, aceasta afectând și zonele învecinate surselor de poluare.
Detalii
17
10 2019
343

SNC+Legea contabilității. Bălți

Acum la Bălți!

Trainingul de perfecționare „Legea contabilității și raportării financiare și modificările SNC” va elucida neclaritățile în modificările din domeniul contabil.

Scopul instruirii este de a aduce la cunoștința publicului larg modul de aplicare a modificărilor parvenite în SNC, dar și aspectele noi din Legea contabilității și raportării financiare.

În contextul aplicării directivelor UE, unele acte normative au fost modificate și armonizate cu mediul internațional. În acest an avem modificările în Standardele Naționale de Contabilitate și Legea contabilității și raportării financiare. Am elaborat o sinteză a modificărilor în aceste acte.
Detalii
23
04 2019
11863

Cotele taxelor locale pentru anul 2019

Data de 25 aprilie este termenul-limită de prezentare a dărilor de seamă cu privire la taxele locale. Astăzi încă o dată vă propunem informația ce ține de cotele acestor taxe, aprobate de autoritățile publice locale și care sunt valabile pentru anul 2019.

Taxele locale reprezintă plată obligatorie efectuată la bugetul local, sunt reglementate în titlul VII din Codul fiscal și includ:

  • taxa pentru amenajarea teritoriului;
  • taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
  • taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
  • taxa de aplicare a simbolicii locale;
  • taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
  • taxa de piaţă;

Detalii
03
10 2018
500

Facilităţile Ghişeul unic, prezentate la Bălţi

Avantajele Ghișeul unic electronic au fost prezentate în cadrul unui eveniment public la Bălţi de către Vitalie Iurcu, secretar de stat; Aurel Casian, director executiv al Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității II (PAC II); Douglas Muir, director de program Programul USAID pentru Reforme Structurale în Moldova; Galina Codița, directoarea filialei Bălți a Camerei de Comerț și Industrie. La eveniment au participat oameni de afaceri din Regiunea Nord a țării, reprezentanți ai altor filiale a Camerei de Comerț și Industrie din nordul țării.
Detalii
02
08 2018
507

Curtea de Conturi: denaturări nesemnificative la APL Bălți

Sistemul de management financiar și control implementat în cadrul Primăriei municipiului Bălți necesită îmbunătățiri, deoarece nu au fost dezvoltate unele elemente proprii sistemului dat, care țin de identificarea riscurilor asociate obiectivelor stabilite prin Planul anual de activitate, a riscurilor de fraudă asociate procesului de raportare financiară, elaborarea Ghidului privind activitățile de control etc., se spune în Raportul auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public ale mun. Bălți pe anul 2017 care a fost publicat în Monitorul Oficial din 27 iulie curent.
Detalii
28
03 2018
567

Program pentru susţinerea mediului de afaceri din Moldova

Programului pentru Reforme Structurale în Moldova, finanțat de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), a fost prezentat la Bălţi, în regiunea de dezvoltare Nord, de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Implementarea Programului este preconizată pentru patru ani, bugetul fiind de $11,2 mil. Compania americană Nathan Associates Inc., contractată de USAID, este cea care va asigura implementarea Programului în Moldova.
Detalii
28
10 2017
2126

Cursuri de instruire în capitala de Nord a Țării

Centrul de Instruire din cadrul Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” va organiza cursuri de instruire privind utilizarea „Serviciilor fiscale electronice” pentru contribuabilii din zona de nord a țării. Evenimentul va fi găzduit de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălți.
Detalii
25
09 2017
15961

Normele de diurnă și plafoanele de cazare, majorate

La delegarea unei persoane în două şi mai multe ţări, diurna pentru ziua deplasării dintr-o ţară în alta se va achita în mărime de 50 % în valută străină. Conform plafonului stabilit pentru fiecare țară, în prezent, aceasta se achită 100%.

Hotărârea Guvernului ce se referă la reglementarea modului de ajustare a plafoanelor pentru diurnă și cazare pe teritoriul țării conform indicelui de creștere economică a prețurilor pentru servicii, a intrat în vigoare, fiind publicată în Monitorul Oficial, nr. 340-351 din 22 septembrie curent.
Detalii