20
07 2021
150

În BASS au fost acumulate 54,8% din suma anuală

Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru semestrul I al anului 2021. Astfel, în BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de 14478,7 mil. lei sau 54,8% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii sunt acumulate în sumă de 7745,1 mil. lei sau 51,4% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2020, suma a înregistrat o creştere cu 988,4 mil. lei sau cu 14,6%.
 


Detalii

22
06 2021
531

CNAS: clasificația economică pentru achitarea contribuţiilor de asigurări sociale

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte: 25 iunie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 
În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:
  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexa menţionată au obligaţia să declare cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)
    Detalii
18
06 2021
96

CNAS: veniturile BASS au depăşit cheltuielile executate cu 583,5 mil. lei

În bugetul asigurărilor sociale de stat în primele cinci luni ale anului curent au fost acumulate venituri în sumă totală de 12171,1 mil. lei, sau 45,9% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei. Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Raportul operativ privind BASS. Potrivit acestuia, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii au fost acumulate în sumă de 6220,7 mil. lei sau 41,3% din suma anuală aprobată (15080,1 mil. lei). Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2020, suma CAS acumulată în perioada de raportare este creştere cu 720,1 mil. lei sau cu 13,1%.
 


Detalii

15
06 2021
137

Curtea de Conturi: auditul Raportului privind executarea BASS în 2020

Curtea de Conturi a publicat Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2020. Potrivit documentului, cu anumite excepții acesta oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare aplicabile.

 

Astfel, veniturile BASS provenite din contribuțiile de asigurări sociale încasate în anul 2020 au fost înregistrate şi raportate regulamentar, în timp ce normele de raportare a veniturilor nu oferă utilizatorilor o imagine de ansamblu asupra calculării, achitării, creanțelor și datoriilor pe indicatori separați.


Detalii

18
05 2021
164

CNAS: veniturile BASS au sporit cu 10,8%

În primele patru luni ale anului 2021 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 9873,3 mil. lei, ceea ce constituie 37,4% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Potrivit Raportului operativ privind executarea BASS, în lunile ianuarie-aprilie au fost acumulate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 4933,6 mil. lei (32,7% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei). Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2020, suma a înregistrat o creştere cu 480,2 mil. lei sau cu 10,8%.
 


Detalii

04
05 2021
156

Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 4 luni

Încasările în bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în 4 luni ale anului curent 14,6 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 2,1 mld. lei sau cu 17,5 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, în bugetul de stat s-au încasat 6,4 mld. lei, ceea ce constituie cu 1,2 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sau o creștere de 22,8 %. 


Detalii

01
04 2021
143

Încasările la BPN administrate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 3 luni

Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în 3 luni ale anului curent 11 mld.lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 1,1 mld. lei sau cu 11,4 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Respectiv, la cele patru componente ale Bugetului public național, au fost înregistrate următoarele rezultate:


Detalii

29
03 2021
349

Modificări la Legea bugetului de stat

La situația din 31 decembrie 2021, datoria de stat internă nu va depăși suma de 36805,3 mil. lei, inițial fiind aprobată suma de 36350,5 mil.lei.
 
Parlamentul a aprobat în ședința din 26 martie curent,  în ambele lecturi,  proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021, modificările fiind necesare  pentru aplicarea noii modalități de indexare a pensiilor începând cu 1 aprilie anul curent.

 

Reamintim că, la 12 martie curent, Legislativul a adoptat Legea privind modificarea unor acte normative, prin care se instituie un nou mecanismul de indexare a pensiilor.
Detalii

18
03 2021
215

Veniturile BASS sunt în creștere

Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în primele două luni ale anului 2021 publicat recent de Casa Națională de Asigurări Sociale denotă că suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în ianuarie-februarie ale anului curent a înregistrat o creştere cu 44,1 mil. lei (1,9%) față de cea acumulată în aceeași perioadă de raportare din anul 2020 și a atins cifra 2338,8 mil. lei sau 15,5% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. La situația din 1 martie în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 4685,9 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare la nivel de 18,2% a planului anual de 25792,0 mil. lei.
 
Alte venituri au fost încasate constituie 42,5 mil. lei, dintre care 42,2 mil. lei sunt partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
 


Detalii