19
08 2019
502

Расчет по налогу на недвижимое имущество (Forma BIJ17) реорганизованным путем разделения предприятием

В процессе деятельности наше предприятие было реорганизовано путем разделения. Согласно разделительному балансу, вновь созданному предприятию была передана часть основных средств (недвижимости). В Агентстве государственных услуг (в Государственном регистре юридических лиц) разделительный баланс был зарегистрирован 14 июня 2019 г. Права собственности на недвижимое имущество у вновь созданного предприятия в Реестре недвижимого имущества были зарегистрированы 20 августа 2019 г.

Как правильно обеим фирмам сдать Расчет по налогу на недвижимое имущество (Forma BIJ17), принимая во внимание тот факт, что с июня по август 2019 г. по данной недвижимости зарегистрированы расходы, а также для того, чтобы соответствующие расходы были вычитаемы?

Detalii
21
06 2019
551

Reducerea la impozitul pe bunuri imobiliare în cazul corectării dării de seamă

Agentul economic ”X”, proprietar de bunuri imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 282 alin. (2) din CF, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018 a achitat impozitul pe bunurile imobiliare integral până la 30.06.2018. Ulterior, s-a constat necesitatea prezentării, pentru aceeași perioadă, a unei dări de seamă corectate. Se va menține în acest caz dreptul la reducerea în mărime de 15% de care a beneficiat agentul economic?

Conform prevederilor art. 2811 alin. (1) din CF, persoanele juridice, persoanele înregistrate în calitate de întreprinzător sunt obligate să prezinte calculul impozitului pe bunurile imobiliare până la data de 25 iulie (inclusiv) a perioadei fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la
Detalii
22
04 2019
518

Reducerea la impozitul pe bunuri imobiliare în cazul corectării dării de seamă

Agentul economic ”X”, proprietar de bunuri imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 282 alin. (2) din CF, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018 a achitat impozitul pe bunurile imobiliare integral până la 30.06.2018. Ulterior, s-a constat necesitatea prezentării, pentru aceeași perioadă, a unei dări de seamă corectate. Se va menține în acest caz dreptul la reducerea în mărime de 15% de care a beneficiat agentul economic?
Detalii
10
06 2019
565

Льготы по уплате земельного налога, предоставляемые администрации СЭЗ

В результате дополнения ст. 283 НК ч. (5) (Закон № 187 от 26.07.2018 г.), от налога на недвижимое имущество (земельные участки, сектора участков) освобождаются администрации зон свободного предпринимательства в период управления ими соответствующим недвижимым имуществом.

В связи с этим возникли вопросы:
— с какого периода применяется данное освобождение?
— применяется ли соответствующее освобождение для земельных участков, не оцененных кадастровыми органами в целях налогообложения?

Detalii
26
12 2018
307

2. (5.8.12) Agentul economic deține în proprietate, pe parcursul unei perioade fiscale, două bunuri imobiliare cu destinație comercială, unul există la situația din 1 ianuarie perioade fiscale şi altul dobîndit în a doua jumătate a anului. Conform cărui formular şi în ce termen agentul economic prezintă сalculul impozitului pe bunurile imobiliare?

Pentru bunurile imobiliare existente
Detalii
29
06 2018
2339

Expiră termenul de prezentare a unor dări de seamă

P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” aminteşte cititorilor săi fideli că pe data de 2 iulie expiră termenul limită de prezentare a unor rapoarte, dar şi de achitare a plăţilor aferente la buget.

Astfel, persoanele care intenţionează să beneficieze de scutirea de 15% din cota impozitului pe bunurile imobiliare, care se achită în bugetele locale, urmează să achite sumele respective până la data de 2 iulie (în condiţiile art. 282 alin.2 ale Codului fiscal. Termenul expiră pe data de 30 iunie. Dat fiind faptul că această zi este nelucrătoare, termenul este extins până luni, inclusiv).
Detalii
07
06 2018
3663

Особенности применения налога на недвижимое имущество / земельного налога и порядке представления расчета по налогу на недвижимое имущество (forma BIJ-17)

Кем представляется Расчёт по налогу на недвижимое имущество (forma BIJ-17)

Расчёт по налогу на недвижимое имущество (forma BIJ-17), утвержденный Приказом ГНС № 108 от 19.05.2017 г. (ОМ № 162-170/991 от 26.05.2017 г.)), представляется:
Detalii
04
04 2018
1073

Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare: cladiri şi terenuri evaluate

Avem în posesie un imobil cu nr. cadastral și valoare estimată, precum și terenul pe care este amplasat acesta are valoare estimate. Impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din valoarea total estimată a bunului imobiliar și teren la cota 0,3% sau se calculează separat impozitul funciar și pe bunurile imobiliare din col. 5 a dării de seamă Forma BIJ17? În cazul când imobilul a fost procurat pe parcursul anului fiscal și impozitul se calculează reieșind din numărul de zile calendaristice în care subiectul deține dreptul de proprietate se arată deplin valoarea estimată?
Detalii
31
01 2018
852

Prezentarea Formei BIJ 17 la procurarea bunurilor imobile

Întreprinderea a procurat două loturi de pământ fără construcţii în sectorul privat pentru construcţia unui depozit. Evident, apare necesitatea de prezentare a raportului BIJ 17. Avem preţul de estimare efectuată de organul cadastral şi indicat în contractul de vânzare-cumpărare a loturilor. Conform facturii, preţul este mai mare. În ce rând al dării de seamă indicăm costul imobilului, care sumă şi la ce cotă?
Detalii