05
07 2022
178

Veniturile BPN administrate de SFS au sporit cu 19,6%

Încasările în bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat în 6 luni ale anului 2022 au constituit 27 mld. lei, fiind în creștere de 4,4267 mld. lei sau cu 19,6 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat (BS) au fost încasate 12,1 mld. lei, cu 2,52 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021 (în creștere cu 26,3 %). 
 


Detalii

09
06 2022
290

Executarea BPN și a componentelor acestuia în primele cinci luni

Ministerul Finanțelor anunță că în primele 5 luni ale anului curent, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 33,5 mld. lei, fiind în creștere cu 5,5 mld. lei față de perioada similară a anului trecut. 

Cheltuielile au constituit 36,6 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari cu 5,4 mld. lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,1 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 10,5 mld. lei.


Detalii

11
02 2022
337

Ministerul Finanțelor asigură managementul prudent al lichidităților

În prima lună a anului 2022 în bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 5,9 mld. lei, în creștere cu 0,8 mld. lei față de perioada similară a anului precedent, comunică Ministerul Finanțelor. Cheltuielile au constituit 6,0 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari cu 0,8 mld. lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 0,1 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 12,6 mld. lei.
 
Veniturile bugetului de stat în perioada de referință au constituit 3,6 mld. lei, înregistrând o creștere de 0,4 mld. lei față de perioada similară a anului trecut,
Detalii
13
01 2022
1199

Plățile la BPN în anul 2022. Particularitățile modului de achitare și evidență

Anual, în temeiul prevederilor pct. 8 subpct. 13) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanțelor, Ministerul Finanțelor stabilește modul de încasare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi primelor de asigurare obligatorie, precum şi altor plăți stabilite prin legile/deciziile bugetare anuale. În anul 2022, achitarea plăților la bugetul public naţional este reglementată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 153/2021.
 
Comparativ cu reglementările stabilite în anul precedent, acesta din urmă se caracterizează prin continuarea practicii inițiate în anul 2021 privind optimizarea codurilor IBAN aferente încasărilor la BPN, dar și printr-un șir de noutăți legate de încasare a unor categorii de plăți, modul de achitare în valută străină (EUR/USD) și de procedura de examinare a demersurilor înaintate de plătitori cu privire la corectarea sau restituirea unor categorii de plăți.


Detalii

01
12 2021
366

Către 1 decembrie SFS a asigurat încasarea a 42,0 mld. lei în BPN

Veniturile în bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în 11 luni ale anului curent 42,0 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 6,1 mld lei sau cu 17,3 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat au fost încasate 17,7 mld. lei, ceea ce constituie cu 2,7 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sau o creștere cu 18,1 %
 


Detalii

01
11 2021
332

Veniturile administrate de SFS au sporit cu 17,7%

Încasările în bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat în 10 luni ale anului curent au constituit 38,3 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 5,7 mld. lei sau cu 17,7 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în BPN în lunile ianuarie-octombrie ale anului 2021 au fost încasate 16,2 mld. lei, ceea ce constituie cu 2,5 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creșterea fiind cu 18,2%. 
În bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de 4,3 mld. lei, ceea ce reprezintă cu 920 mil. lei mai mult (cu 27,1%) comparativ cu perioada similară a anului precedent.


Detalii

01
10 2021
344

Veniturile în BPN administrate de autoritatea fiscală au sporit cu 18,3%

Încasările în bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în 9 luni ale anului curent 34,4 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 5,3 mld. lei sau cu 18,3 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat au fost încasate 14,6 mld. lei, ceea ce constituie cu 2,3 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, în creștere cu 18,6%.
Detalii
03
09 2021
295

Veniturile acumulate în BPN sunt în creștere

În perioada ianuarie – august 2021, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 46,9 mld. lei, fiind în creștere cu 8,0 mld. lei față de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile au constituit 49,9 mld. lei, care, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 5,9 mld. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,0 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 8,6 mld. lei, comunică Ministerul Finanțelor.

 
Detalii

01
09 2021
368

Veniturile administrate de SFS, în creștere cu circa 18%

Încasările la bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit, în 8 luni ale anului current, 30 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 4,5 mld lei sau cu 17,9 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat au fost încasate 12,5 mld. lei, ceea ce constituie cu 2 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sau cu 18,7 %. 
 


Detalii

01
07 2021
381

Veniturile administrate de SFS au sporit cu 17,1%

Încasările în bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în primele șase luni ale anului curent 22,6 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 3,3 mld. lei sau cu 17,1 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat, în 6 luni ale anului 2021 s-au încasat 9,6 mld. lei, ceea ce constituie cu 1,5 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, sau o creștere de 18,3 %. 
 

În bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de 2,5 mld. lei, ceea ce reprezintă cu 464,7 mil. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu 22,7 %.

 

De asemenea, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în perioada menționată, s-au încasat 7,8 mld. lei, ceea ce constituie cu 1,0 mld. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de 14,8 %.      

 

Totodată, la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat 2,6 mld. lei, ceea ce constituie cu 345 mil. lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2020 sau cu 15,0 %.


Detalii