11
12 2018
166

1. (29.6.14) Care este modalitatea de calculare a venitului impozabil în cazul semnării contractului de înstrăinare a unui activ de capital, diferit de locuința de bază, de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător în I etapa a perioadei fiscale 2018, iar obţinerea mijloacelor băneşti în etapa a doua a perioadei fiscale 2018?

În conformitate cu art. 43
Detalii
08
12 2018
166

ORDIN SFS nr. 655 din 07. 12. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale