10
07 2017
687

Moldova și Belgia, fără dubla impunere

Deputații au votat în prima și a doua lectură proiectul de lege prezentat de Ministerul Finanțelor ce se referă la ratificarea protocolului de modificare a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit și pe capital.
Detalii
31
05 2017
912

Moldova tot mai aproape de a aplica o nouă Convenție pentru evitarea dublei impuneri cu Belgia

La data de 31 mai 2017 cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege privind ratificarea Protocolului de modificare, întocmit la Bruxelles la 30 martie 2017, a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bruxelles la 4 decembrie 2008.
Detalii
23
10 2014
961

Belgia, Franţa şi Finlanda riscă să devină „noua periferie“ a zonei euro din cauza costurilor mari

Anumite economii dezvoltate din zona euro, precum Belgia, Finlanda sau Franţa, ţări care se confruntă cu creşterea masivă a costurilor cu forţa de muncă, riscă să piardă din competitivitate şi să alunece la periferia zonei euro, potrivit unei analize a companiei de cercetare macroeconomică Capital Economics.

Autorii raportului au analizat evoluţia costului mediu cu forţa de muncă pe unitate produsă în statele din zona euro şi au observat că economiile dezvoltate, în special Belgia, Finlanda şi Franţa, au înregistrat creşteri masive în ultimii patru ani, atât în termeni absoluţi, cât şi raportat la media din zona euro.
Detalii
15
10 2014
974

Întreprinzători autohtoni din sectorul agroalimentar participă la o misiune economică în Belgia şi Olanda

Un grup de întreprinzători autohtoni din sectorul agroalimentar participă în perioada 13-17 octombrie la o misiune economică în Belgia şi Olanda. Misiunea este organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a R. Moldova în cooperare cu Asociaţia Businessului European — EBA, CCI din Antwerpen, Belgia, şi Centrul CBI din Olanda, cu susţinerea financiară a Proiectelor «East Invest» şi «DCFTA. Informarea şi consolidarea capacităţilor agenţilor economici», relatează MOLDPRES.
Detalii
07
07 2014
1017

Exemplul Belgiei pentru independenţă energetică: cooperativele de energie regenerabilă la care oricine poate participa

Oficialităţile europene se uită la exemplul Belgiei, care a înfiinţat cooperative energetice, pentru a mări independenţa energetică a Uniunii Europene (UE), dar şi pentru a reduce emisiile de carbon din atmosferă, scrie EurActiv.

UE a cheltuit anul trecut aproape 1,25 miliarde de euro pe zi pe importurile de energie, potrivit celor mai recente estimări ale Comisiei Europeane. Preţul este cu atât mai mare cu cât Rusia, pricipala sursă externă de energie a Europei, îşi foloseşte resursele ca armă geopolitică.
Detalii
09
09 2013
2947

Prezentarea practicii internaţionale privind uzura (amortizarea) bunurilor tangibile şi intangibile

Uzura (amortizarea) bunurilor tangibile şi intangibile este un subiect ce nu a fost dezvoltat pe paginile revistelor de specialitate şi în articolele ştiinţifice, reieșind din complexitatea abordărilor sale, care crează dificultăţi în percepere atît agenţilor economici (aceştia apreciază uzura drept o deducere greoaie şi preferă să nu o utilizeze, pentru a evita costurile administrative exagerate legate de calcularea acesteia), cît şi cercetătorilor economici în domeniul fiscal (uzura se prezintă drept un subiect interesant unui contingent restrîns de utilizatori). În cele ce urmează, se prezintă practica internaţională de aplicare a uzurii în scopuri fiscale1.
Detalii