13
01 2022
213

Accelerarea inflației la sfârșitul anului 2021

La sfârşitul anului 2021, inflația anuală a atins 13,94%, comunică Biroul Național de Statistică. Astfel, prețurile medii de consum în luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 au crescut la produse alimentare cu 17,46%, mărfuri nealimentare – cu 12,06% și servicii prestate populaţiei cu –11,59%.
 
În luna decembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020 au sporit prețurile la produsele alimentare, dar și la gazele naturale, cărbune, motorină și benzină, piese de schimb pentru transport, lemne pentru foc etc. Totodată, în luna decembrie 2021 faţă de luna noiembrie 2021, prețurile au crescut cu 1,66%, creșterea fiind determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2,22%, la mărfurile nealimentare – cu 1,07% și la serviciile prestate populației – cu 1,72%.


Detalii

15
09 2021
263

PIB-ul Moldovei a sporit cu 11,7%

Produsul Intern Brut (PIB) al Moldovei în semestrul I al anului curent a atins în valoare nominală 104,2 mld. lei, fiind în creștere comparativ cu aceeași periodă din anul precedent cu 11,7%. Menționăm, indicatorul în cauză s-a redus cu 7,2% în semestrul I din anul 2020 față de semestrul I din anul 2019.

Valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 85,4% la formarea PIB, a contribuit cu 8,7% la creșterea PIB în semestrul I curent față de semestrul I al anului trecut, volumul VAB fiind în creștere cu 10,0%.

 

Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), PIB estimat pentru trimestrul II curent a însumat 57,7 mld. lei (prețuri curente (de piață)). Comparativ cu trimestrul II din anul 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 21,5% pe seria brută și cu 19,1% pe seria ajustată sezonier, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în trimestrul II/2020 față de trimestrul II/2019 cu 14,0%, în termeni reali.


Detalii

03
08 2021
274

Investițiile în active imobilizate. Datele precizate pentru anul 2020

Volumul investițiilor în active imobilizate, conform datelor precizate ale Biroului Național de Statistică (BNS), a constituit în anul trecut 30,1 mld. lei sau cu 3,1% (în prețuri comparabile) mai puțin faţă de rezultatele înregistrate la finele anului 2019.

 

Astfel, în perioada analizată investițiile în imobilizări corporale au constituit 29,5 mld. lei ce reprezintă 98,0% din valoarea totală a investițiilor, indicatorul fiind în descreștere cu 2,0% față de anul 2019. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 587,0 mil. lei sau cu 38,6% mai puțin față de anul precedent.


Detalii

22
08 2019
979

Turismul intern, tot mai popular

În ianuarie-iunie 2019 agențiile de turism şi turoperatorii Moldovei au acordat servicii turistice la 151,6 mii de turiști și excursioniști, cu 12,2% mai mult decât în perioada corespunzătoare din anul 2018. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS), majorarea numărului de turişti şi excursioniști a fost condiționată de creșterea numărului de participanți la turismul intern — cu 23,0% față de indicatorii din I semestru al anului 2018, la turismul emițător – cu 11,3% și turismul receptor — 1,1%.
Detalii
16
08 2019
596

Crește volumul exporturilor

Volumul exporturilor moldovenești în prima jumătate a anului 2019 a crescut cu 3,5%, comparativ cu aceeași perioadă din 2018, depășind $1,36 mld.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), exportul de bunuri moldovenești în 6 luni 2019 a însumat aproximativ $950,6 mil. (69,8% din total), în creștere de 8,4% față de aceeași perioadă a anului precedent. În același timp, reexportul de bunuri în ianuarie-iunie 2019 s-a ridicat la aproximativ $410,7 mil. (30,2% din total), care este cu 6,2% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2018.
Detalii
08
08 2019
455

Mai puține autorizații de construire

În primul semestru al anului curent s-au eliberat 1432 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale şi nerezidențiale, mai puține cu 8,2% comparativ cu aceiași perioadă din anul 2018, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Astfel, după mediul de rezidență, în ianuarie-iunie 2019, în mediul urban au fost eliberate 809 autorizații de construire sau cu 3,7% mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent, iar în mediul rural au fost eliberate 623 autorizații sau cu 13,5% mai puțin față de primul semestru din 2018.
Detalii
06
08 2019
549

Prețurile producătorului la produsele agricole în I semestru

În primul semestru al anului curent, indicele prețurilor producătorului la produsele agricole, fată de perioada respectivă a anului 2018 a constituit 94,7%, potrivit datelor publicate de Biroul National de Statistică.

Astfel, la produsele vegetale preturile producătorului s-au micșorat în medie cu 7,3%. Esențial au scăzut preturile la struguri – cu 46,1%, fructe sămânțoase – cu 41,9%, culturi leguminoase boabe — cu 21,1%, soia – cu 14,4%, porumb – cu 4,3%. În același timp, au crescut preturile de vânzare la tutun – cu 58,9%, cartofi – cu 33,7%, legume — cu 27,7%, grâu — cu 19,7%, rapița – cu 7,7%.
Detalii
01
08 2019
695

Producția globală agricolă în Moldova, în scădere

În primul trimestru, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile din Moldova (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti şi gospodăriile populaţiei), conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri comparabile 5,235 mld. lei sau cu 4,2% mai puţin faţă de perioada respectivă a anului 2018.

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, diminuarea producţiei agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 8,8% și a producţiei animaliere — cu 3,2%.
Detalii
30
07 2019
597

În anul 2018 au fost date în exploatare mai puține locuințe

În anul 2018 au fost date în exploatare 7301 locuințe — apartamente și case individuale de locuit, cu suprafața totală de 551,4 mii m², potrivit datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică.

Comparativ cu anul 2017, numărul acestora este în scădere cu 21,3%.

După mediul de rezidență, în anul 2018, în mediul urban au fost date în exploatare 6595 locuințe cu suprafața totală de 465,7 mii m². Comparativ cu anul 2017 acest indicator s-a diminuat cu 28,1%.
Detalii
26
09 2018
716

În luna august au fost transportate 1,9 mil. tone de mărfuri

În primele opt luni ale anului 2018, întreprinderile de transport rutier au transportat 8,2 mil. tone de mărfuri, cu 14,7% mai mult decât în perioada similară din anul precedent, informează Biroul Național de Statistică.

Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiile Chişinău (43,1%) şi Bălţi (6,3%), precum și din raioanele: Rezina (18,0%), Anenii Noi (3,5%), Sângerei (3,2%),
Detalii