03
03 2020
1019

taxi.petitie@sfs.md: comunică abaterile depistate

Serviciul Fiscal de Stat a lansat platforma on-line de petiții pentru depunerea sesizărilor referitoare la abaterile întâlnite de cetățeni la transportatorii de pasageri în regim de taxi. Plângerile vor putea fi remise la adresa electronică taxi.petitie@sfs.md și informația transmisă pe această poștă va fi preluată de direcțiile responsabile pentru verificare. Beneficiarii de servicii de taxi vor avea dreptul să nu achite călătoria în cazul în care nu le-a fost emis şi înmânat bonul de casă pe suport de hârtie și/sau în formă electronică.

Acțiunile anunțate de SFS au drept scop conformarea voluntară și forțată a contribuabililor care desfășoară activitate de transport de pasageri în regim de taxi.
Detalii
16
08 2019
1225

(video) O nouă campanie socială lansată de Serviciul Fiscal de Stat „Fii onest - cere bonul de casă”

Serviciul Fiscal de Stat dă start unei campanii de sensibilizare a societății a bonului fiscal, dar și de atenționare a populației asupra aspectelor obligatorii ale unui bon fiscal veridic.

Astfel, pînă la finele anului curent, SFS va desfășura un complex de acțiuni în cadrul căruia va fi mediatizat și un spot video social în care cetățenii sunt îndemnați să nu fie indiferenți — să solicite bonul de casă. Concomitent, în spot se atenționează asupra elementelor unui bon fiscal veridic, astel, sensibilizând cetățenii cum să distingă un bon fiscal adevărat și o notă de evidență internă. În scopul unei informări mai profunde, SFS a creat un ghid video (vezi aici) în care un specialist din cadrul SFS va relata despre elementele esențiale ale unui bon fiscal.
Detalii
15
08 2019
1223

„Fii onest - cere bonul de casă”

Serviciul Fiscal de Stat dă start unei campanii de sensibilizare a societății, de atenționare a populației asupra aspectelor obligatorii ale unui bon fiscal veridic.

Astfel, până la finele anului curent, SFS va desfășura un complex de acțiuni în cadrul căruia va fi mediatizat și un spot video social în care cetățenii sunt îndemnați să nu fie indiferenți — să solicite bonul de casă. Concomitent, în spot se atenționează asupra elementelor unui bon fiscal veridic, astel, sensibilizând cetățenii cum să distingă un bon fiscal adevărat și o notă de evidență internă. În scopul unei informări mai profunde, SFS a creat un ghid video în care un specialist din cadrul SFS va relata despre elementele esențiale ale unui bon fiscal.
Detalii
13
02 2019
689

Posturi fiscale la comercianții de flori

În zilele de 13-15 februarie 2019, Serviciul Fiscal de Stat va monitoriza activitatea comercianților de flori de pe teritoriul mun. Chișinău.

Aceste acțiuni se vor desfășura în contextul creșterii cererii în ajunul sărbătorilor, fapt ce duce la sporirea riscului de încălcări fiscale prin neutilizarea mașinii de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar în scopul diminuării veniturilor și, respectiv, a impozitelor și taxelor aferente bugetului public național.
Detalii
03
10 2017
875

Activitatea cazinourilor: pe lângă drepturi, există obligaţiuni

Evidenţa zilnică a jocurilor de noroc se asigură prin confirmarea documentară — bonurile de casă emise de MCC și înregistrarea concomitentă a operaţiunilor în Registrul MCC.

Guvernul a aprobat Regulamentul-tip cu privire la organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc, care conține drepturile, obligațiile și interdicțiile atât pentru organizatorul jocurilor, cât şi pentru jucători, cerințele față de localul de joc și sala cazionului, utilajul și mijloacele de joc, condițiile de plată a câștigurilor etc.
Detalii
02
10 2017
1372

1. (34.6.2) Se eliberează bonul de casă în cazul achitării cu cardul bancar (cardul de plată)?

Punctul 5 din Regulamentul cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscalăpentru efectuarea decontărilor în numerar, anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, stabilește că dacă în cadrul decontărilor bănești în numerar contribuabilul (comerciantul) acceptă, în mod stabilit, cardurile de plată în calitate de instrument de plată fără numerar, sau alt mod de plată, decontările respective se efectuează de asemenea prin intermediul mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală (MCC).
Detalii
08
02 2017
860

In noiembrie 2016 SRL a importat din Ukraina produse agricole, care au fost realizate persoanelor fizice cu eliberarea bonului de casă prin intermediul MCC, fara eliberarea facturilor fiscale. Este corect sau operațiunile necesită eliberarea facturilor?

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, contribuabilii sunt obligaţi să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar (MCC, terminale cash-in) respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.
Detalii