14
04 2021
130

Peste 4,6 mii contracte de locațiune au fost înregistrate la SFS de la începutul anului 2021

Serviciul Fiscal de Stat continuă măsurile de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

 

Astfel, urmare a acțiunilor întreprinse, au fost identificate 1 617 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.


Detalii

02
03 2021
157

Prețul la imobile rezidențiale în capitală a sporit cu 14%

Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) publicat de Banca Națională a Moldovei denotă că, la finele trimestrului IV al anului 2020, prețul de ofertă la bunurile imobile rezidențiale din mun. Chișinău a înregistrat o creștere cu circa 14,0% față de trimestrul IV al anului 2019, fiind mai pronunțată comparativ cu trimestrul III 2020 și comparativ cu perioada similară a anului precedent.
 
Prețul de ofertă la bunurile imobile noi, prezentate pe piața primară, a crescut cu 17,3% față de perioada de referință, iar la bunurile imobile rezidențiale din cadrul pieței secundare – cu 11,8 la sută față de perioada de referință.

Detalii
11
02 2021
296

Ordinul SFS nr. 63 din 09.02.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

11
02 2021
244

(5.5.2.1) Corespunzător cărui diapazon autoritățile administrației publice locale sunt în drept să stabilească cotele concrete în cazul impozitului pe bunurile imobiliare pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării?

Bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (în continuare - Lege).

Detalii
26
01 2021
933

Solicitarea online a informației din Registrul bunurilor imobile

Informațiile din Registrul bunurilor imobile comandate online și disponibile anterior doar pentru bunurile amplasate în mun. Chișinău, pot fi solicitate prin internet pentru toate imobilele amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, anunță Agenţia Servicii Publice.
 
Astfel, cetățenii pot solicita online:
  • eliberarea planului cadastral la nivel de sector cadastru (reprezentarea informaţiei grafice despre toate terenurile înregistrate cuprinse întru-un sector cadastral)
  • eliberarea planului cadastral pentru un bun imobil: teren, încăpere izolată sau loc de parcare (reprezentarea grafică din baza de date a cadastrului bunului imobil înregistrat)

  • Detalii
28
12 2020
1417

Prezentarea Formei BIJ17 de către locatarii bunurilor imobile – proprietate publică

În ultimul timp frecvent apar întrebări referitor la calcularea și achitarea impozitului pe bunurile imobiliare de către deţinătorii drepturilor patrimoniale (de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de către arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

 

Categoria de contribuabili menționată supra, chiar dacă nu dețin în proprietate bunuri imobile, trebuie să prezente calculul impozitului pe bunurile imobiliare luate în locațiune / arendă de la autorități / instituții publice.
Detalii

03
12 2020
384

Corectarea erorilor în Registrul bunurilor imobile

În procesul evaluării bunului imobil construit de familia noastră, organul cadastral a indicat în destinație „locativ”, dar în realitate această construcție este un business centru. Acum am primit avizul de plată la impozitul pe avere, în care este inclus și clădirea centrului de business. Ce trebuie să întreprindem pentru ca acest obiect să fie exclus din avizul de plată?
 

Detalii
18
11 2020
1556

Guvernul a aprobat Regulamentele privind evaluarea și reevaluarea imobilelor în scopul impozitării

Evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării cu utilizarea metodelor de evaluare de piață, prevăzute în două Regulamentele aprobate astăzi, 18 noiembrie 2020, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, prezintă un concept absolut nou pentru Moldova. Odată cu intrarea documentelor în vigoare, va fi abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1303/2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării.
 
Autorii documentelor declară și condițiile ce au impus elaborarea proiectelor de Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării și Regulamentul privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării (Regulamente).
Detalii
22
10 2020
291

Pachetul de legi privind digitizarea: registrul bunurilor imobile și achizițiile publice

Extrasul din registrul bunurilor imobile şi certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile ar putea fi eliberate sub formă de document electronic, iar la cererea solicitantului se va elibera și un exemplar pe hârtie. Prevederea poate fi inclusă în Legea cadastrului bunurilor imobile  și se regăsește în pachetul de legi privind digitizarea economiei naționale. 

Astfel, în dosarul cadastral electronic vor fi incluse copiile scanate ale documentelor, a căror autenticitate este confirmată prin semnătura electronică aplicată de registrator. Dacă cererea și documentele anexate se prezintă prin mijloace electronice de comunicare, registratorul, până la efectuarea înregistrărilor, poate solicita prezentarea actelor originale, dacă este necesară verificarea autenticității și doar dacă această verificare nu poate fi realizată în alt mod.


Detalii
16
09 2020
513

SFS solicită autorităților publice să respecte prevederile referitoare la bunurile imobile

 Serviciul Fiscal de Stat informează că, deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune și/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova și arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice și ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar (potrivit art. 277 alin. (1) lit. c) și d) din Codul fiscal).

 

  În vederea calculării şi achitării în termen de către subiecţii impunerii a obligaţiilor fiscale aferente impozitelor cu referinţă, autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile, în temeiul prevederilor art. 277 al Codului fiscal, sunt obligate să prezinte gratuit acestora informaţia privind
Detalii