13
11 2018
349

Calitatea de registrator al gajului bunurilor imobile

Registrul garanţiilor este un registru public, în care se înregistrează gajul bunurilor mobile, precum şi oricare alte drepturi de garanţie asupra acestor bunuri. El este organizat astfel încât să asigure ca procesele de înregistrare şi acces la Registru să fie simple, eficiente, public accesibile şi transparente, conform prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea cu privire la gaj nr. 449 din 30.07.2001.
Detalii
11
09 2018
352

7. (29.1.5.9) Cum urmează a se determina creșterea sau pierderea de capital în cazul înstrăinării printr-o singură operație a două sau mai multor bunuri?

Bunurile care sunt stabilite drept active de capital sunt enumerate la art. 39 alin. (1) din Codul fiscal.

Conform art. 40 alin. (1) din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.
Detalii
10
09 2018
372

5. (5.4.2.2) Care este baza impozabilă pentru bunurile imobiliare şi terenurile care nu au fost evaluate în scopul impozitării?

Pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impunerii, pentru toţii subiecţii impunerii baza impozabilă constituie suprafața terenurilor.

Pentru clădirile, construcţiile şi alte obiecte ale impunerii, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor baza impozabilă constituie:
Detalii
04
09 2018
503

SFS poate obţine noi atribuţii

Serviciul Fiscal de Stat va putea comercializa bunurile confiscate nu doar prin comerţul de consignaţie, în baza unui contract de vânzare-cumpărare și în bază de concurs, după cum prevede legislația în vigoare, dar și prin licitații.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre ce prevede învestirea SFS cu atribuţiile respective.
Detalii
13
08 2018
574

1. (5.9.2.5) În care condiții se aplică scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare categoriilor de persoanele indicate la art. 283 alin. (1) lit. h)-l) din Codul fiscal?

Conform prevederilor art. 283 alin. (2) şi (21) din Codul fiscal, categoriile de persoane indicate la lit. h)-l) al aceluiași articol, beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii ce întrunesc concomitent următoarele condiții:
Detalii
05
06 2018
1456

Primăriile vor înregistra contractele de arendă cu termen de până la 5 ani

Termenul contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole, înregistrate în Registrele ţinute de primării, va fi extins de la trei la cinci ani.

Un proiect de hotărâre de Guvern ce are ca scop consolidarea terenurilor agricole și reducerea costurilor de înregistrare a contractelor de arendă este propus spre consultare publică de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
Detalii
05
06 2018
2007

Impozitul pe bunurile imobiliare. Termenul de achitare cu reducere, extins

Astăzi Publicaţia Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” începe campania de promovare a conformării benevole a contribuabililor în domeniul impozitului pe bunurile imobiliare.

Amintim că, conform prevederilor Codului fiscal, persoanele care achită până la 30 iunie al anului în curs suma integrală a impozitului pentru anul fiscal respectiv beneficiază de dreptul la reducerea a sumei impozitului ce urmează a fi achitat cu 15%. Reieşind din faptul că în acest an acestă dată este zi de odihnă, termenul limită de achitare impozitului cu reducere este transferat pentru data de 2 iulie, inclusiv.
Detalii
31
03 2018
666

Cu referire la suspendarea activității unei entităţi

Un cetăţean, conducător şi unic fondator al entităţii „X” SRL, intenţionează să plece peste hotare pe o perioadă de cel puţin 1 an şi să suspende activitatea entităţii. Ce paşi urmează să întreprindă în acest sens?

Prevederile aferente suspendării temporare a activităţii entităţii sunt stabilite la art. 30 din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
Detalii