01
10 2016
4134

Cu privire la înregistrarea unui contract de locațiune a bunului imobil

Persoana fizică cetățean a decis să transmită apartamentul, care îi aparține cu drept de proprietate, în locațiune. Unde urmează a fi înregistrat contractul de locațiune dacă bunul imobil se află în sectorul Botanica, mun. Chişinău, iar proprietarul bunului imobil dat în locațiune deține viză de domiciliu în sectorul Rîşcani, mun. Chişinău, locul unde potrivit prevederilor legislației în vigoare persoana fizică cetățean urmează să-şi declare veniturile impozabile obținute?

Într-adevăr, potrivit prevederilor art. 83 alin. (4) din CF, declarația cu privire la impozitul pe venit se completează în conformitate cu procedura stabilită de Guvern, potrivit formei aprobate de acesta, şi se prezintă organului fiscal nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.
Detalii
27
07 2016
746

Sute de milioane de lei, ratate la bugetul municipal Chișinău

Autoritățile de la Primăria municipiului Chișinău au ratat venituri de aproximativ 307 mln. lei la bugetul municipal, din cauza gestionării defectuoase a bunurior publice.

Este concluzia membrilor Curții de Conturi a R. Moldova, care au realizat un Raport de audit al conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din Chișinău pentru anii 2014 — 2015.
Detalii
01
07 2016
806

Precizări privind unele informaţii din mass-media referitoare la ,,obligaţia contribuabililor de a evalua/reevalua, din cont propriu, bunurile imobile în scopul aplicări impozitului pe bunurile imobiliare”

Ministerul Finanţelor cu referinţă la informaţiile apărute în presă privind faptul că, prin politica fiscală, vamală şi bugetară pentru anul 2016, aprobată de Parlament în a doua lectură la data de 17 iunie 2016, a fost stabilită obligaţia contribuabililor de a evalua/reevalua, din cont propriu, bunurile imobile în scopul aplicări impozitului pe bunurile imobiliare, precizează că informaţiile respective nu corespund realităţii.
Detalii
13
06 2016
1703

Achită prin MPay taxa impozitului pe bunurile imobiliare

30 iunie 2016 — termenul limită de achitarea impozitului pe bunurile imobiliare pentru contribuabilii care doresc o reducere de 15% din suma totală a impozitului.

Pentru cetățenii care nu știu încă, achitare poate fi realizată online, prin serviciul Fișa Imobilului. Vestea și mai bună este că, de acum pot fi evitate inclusiv drumurile la ghișeele băncilor comerciale.
Detalii
13
05 2016
1554

Locurile de parcare din clădiri vor fi incluse în registrul bunurilor imobile

Legea cadastrului bunurilor imobile a fost completată cu un articol ce prevede înregistrarea locurilor de parcare din clădiri în registrul bunurilor imobile. Un proiect în acest sens a fost votat în lectură finală în cadrul ședinței plenare a Parlamentului și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
Detalii
04
05 2016
1538

Solicităm respectuos să ne explicați modalitatea de calculare și achitare la buget a impozitului funciar pentru un teren agricol pe care sunt amplasate construcții și instalații, cum ar fi: brigada de tractoare; frigidere agricole; ferma zootehnică.

Menționăm, că categoria bunurilor imobiliare evaluate în scopul impozitării se impozitează în conformitate cu prevederile Titlului VI al Codului fiscal, iar bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale se impozitează potrivit prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (în continuare — Lege).
Detalii
16
04 2016
934

În Moldova se va facilita vînzarea locurilor de parcare

La acest fapt vor contribui amendamentele la Legea cadastrului bunurilor imobile, adoptate de Parlament în prima lectură, în conformitate cu care locurile de parcare din interiorul clădirii, delimitate în conformitate cu instrucţiunile privind lucrările de cadastru, vor fi considerate obiecte de înregistrare şi vor fi luate la evidenţă separat în cadastrul bunurilor imobile ca încăperi izolate, cu atribuirea numărului de cadastru.
Detalii