10
03 2016
1238

Impozitul pe avere va fi aplicat, în acest an, pentru bunurile imobiliare scumpe

Persoanele fizice, proprietari ai bunurilor imobiliare, care au o suprafață mai mare de 120 m p. (cu excepția terenurilor) și valoarea estimată, apreciată de către organele cadastrale teritoriale ce depășește 1,5 milioane de lei, vor plăti un impozit pe avere, potrivit proiectului de politica bugetar-fiscală și vamală pe 2016, definitivată de Ministerul Finanțelor.
Detalii
14
01 2016
802

În Găgăuzia a fost prelungit termenul de privatizare a fondului locativ

În Găgăuzia termenul privatizării fondului locativ a fost prelungit pînă în noiembrie 2016. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții Direcției generale a dezvoltării economice a Găgăuziei, care au menționat că s-a procedat în acest mod conform art.59 al Legii cu privire la locuințe din 30 aprilie 2015.
Detalii
01
09 2015
1066

Agenţia Proprietăţii Publice organizează o nouă rundă de privatizare

Ministerul Economiei informează că Agenţia Proprietăţii Publice va organiza, în perioada 28 august – 16 octombrie, o nouă rundă de privatizare.

Conform planului, la data de 6 octombrie va avea loc licitaţia „cu strigare” pentru privatizarea a 12 bunuri, inclusiv 2 complexe patrimoniale unice, 4 complexe de bunuri imobile și 6 construcţii nefinalizate. Preţul iniţial de vânzare al bunurilor expuse la licitaţie „cu strigare” este de 34 937 100 lei.
Detalii
18
08 2015
842

1. (29.1.7.74) În cazul transmiterii bunurilor imobile în locațiune, misiunile diplomatice au obligația de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice - cetățeni ai Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile art.90 din Codul fiscal, obligația de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice este stabilită pentru orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.
Detalii
25
03 2015
1565

Reglementări privind prestarea serviciilor de arendă/locațiune a bunurilor imobile, aflate în gestiunea fiscului

Mijloacele speciale de la darea în arendă/locațiune a bunurilor imobile, aflate în gestiunea IFPS și inspectoratelor fiscale teritoriale se constituie în baza Legii anuale a bugetului de stat — completări în acest sens într-o decizie anterioară a sa, datată cu 2 octombrie 2006, a aprobat guvernul.
Detalii
11
03 2015
907

În curînd vor fi anunțate noi oportunități de privatizare a unor bunuri imobile, amplasate în diverse localități ale țării

Circa 100 bunuri imobile, proprietate publică a statului și unităților teritorial-administrative urmează a fi scoase la privatizare. Un proiect de lege în acest sens, prin derogare de la prevederile Codului civil și Legii cu privire la administrarea și deetatizarea proprietății publice, a elaborat Ministerul Economiei la o solicitare a Guvernului.
Detalii
28
11 2014
1046

2. (5.7.1.9) Este obligată persoana fizică-cetăţean să achite impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care bunul imobil a fost lichidat, demolat sau distrus?

În cazul în care obiectul impunerii existent a fost lichidat, demolat sau distrus complet, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează pînă la momentul radierii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare din registrul bunurilor imobile sau pînă la momentul încetării exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare (art. 281 alin. (4) din Codul fiscal).
Detalii
10
09 2014
2846

Persoana fizică-cetățean a primit prin donație un apartament. Cum se va calcula creșterea de capital și cine urmează să declare în cazul existenței acesteia?

Este necesar de menționat că regulile generale cu privire la momentul încheierii contractului de donație sînt stabilite în Titlul III „Categorii de obligații”, Capitolul III „Donația” din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 1107 din 06.06.2002 (publicat în MO Nr. 82-86 din 22.06.2002).

În conformitate cu prevederile art. 827 alin. (1) din Codul Civil, prin contract de donație, o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părți (donatar).
Detalii