17
08 2015
1545

Important Stimați contribuabili!

Serviciul Fiscal de Stat, își exprimă scuzele în legătură cu eroarea înregistrată în sistemul de evidență a plăților fiscale, în rezultatul cărora în contul persoanelor fizice (cetățeni), pentru neachitarea impozitului pe bunurile imobiliare în termen de până la data de 15 august, nejustificat s-a înregistrat penalitate.
Detalii
19
06 2015
2482

A fost aprobat formularul tipizat a Calculului la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15)

În Monitorul Oficiat de astăzi, 19 iunie, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 495 din 10.06.2015, privind aprobarea formularului tipizat a Calculului la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15), instrucţiunea privind modul de completare a acesteia, precum și codurile înlesnirilor acordate la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar.
Detalii
20
05 2015
1195

Î.S. „Fiscservinform” asigură servicii electronice Primăriei mun. Chişinău

Impozitul imobiliar este un impozit local, care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare a cetăţenilor. Bunurile imobiliare includ: terenurile şi / sau îmbunătăţirile de pe ele — clădiri, construcţii, apartamente şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii.
Detalii
24
04 2015
1588

În adresa contribuabililor – persoane fizice, deținători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chișinău

Stimaţi contribuabili!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu numărul mare de adresări care parvin din partea contribuabililor — persoane fizice, deținători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chișinău referitor la faptul că nu au primit avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar, inclusiv referitor la conținutul informațiilor din avizele de plată primite, aduce la cunoștință următoarele.
Detalii