06
10 2018
435

Extinderea zonei de intervenție a Consiliului Concurenței

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), anual, până la data de 1 martie, va prezenta Consiliului Concurenţei un raport privind beneficiarii efectivi şi nivelul concentrării pieţei în domeniul audiovizualului. Totodată, în cazul în care CCA constată semne de concentrare economică, acesta va sesiza Consiliul Concurenţei şi îi va pune la dispoziţie toate informaţiile relevante deţinute.

Parlamentul a votat, în prima lectură, un proiect de lege ce prevede completarea Legii Concurenței cu un nou articol — 251, ce va reglementa evaluarea concentrărilor economice în domeniul mass-media.
Detalii
03
10 2018
388

Angajaţii CCA ar putea beneficia de spor salarial pentru eficiență

Funcţionarii publici din cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) ar putea beneficia de spor lunar pentru eficienţă în activitate în mărime de la o,8 până la 1,5 salarii de funcţie, în modul stabilit de preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce are drept scop ajustarea nivelului de salarizare în cadrul CCA, în vederea asigurării unei remunerări rezonabile atât pentru membrii cât şi pentru angajaţii din cadrul instituţiei.
Detalii
14
05 2018
448

Curtea de Conturi: denaturări nesemnificative la CCA

Raportul financiar al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) la situația din 31 decembrie 2017 a fost denaturat nesemnificativ ca urmare a înregistrării necorespunzătoare a tranzacțiilor privind contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Este una din concluziile Curții de Conturi din Raportul asupra auditului situațiilor financiare, publicat în Monitorul Oficial din 11 mai 2018.

În același timp, auditul menționează că plenitudinea calculării veniturilor din taxa de reglementare a fost afectată din cauza nestabilirii procedurilor de control intern.
Detalii