11
07 2018
95

Efectuarea expertizei mărfurilor de către CCI

Subdiviziunile Camerei de Comerț și Industrie (CCI) pot efectua mai multe tipuri de expertiză. Procedura efectuării acestora, responsabilitățile evaluatorului, cerințele pentru perfectarea raportului și alte aspecte sunt prevăzute în Instrucțiunea cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor de către Camera de Comerț și Industrie, publicată vineri, 6 iulie, în Monitorul Oficial.

Astfel, subdiviziunile CCI pot efectua următoarele genuri de expertiză:
Determinarea producătorului
• Determinarea ţării de origine
• Determinarea calităţii şi cantităţii

Detalii
06
07 2018
129

CCI a RM invită antreprenorii la seminarul despre regulile de origine

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită mediul de afaceri la seminarul “Confirmarea originii mărfurilor: reguli de origine și proceduri simplificate”, care va avea loc la data de 11 iulie 2018, între orele 09.30- 16.30, la sediul CCI a RM (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 151).

Seminarul organizat de instituția camerală vine să acorde asistență agenților economici – exportatori și importatori, care sunt interesați de regulile de origine preferențiale și procedurile vamale de confirmare a originii în baza certificatului EUR1.
Detalii
20
06 2018
532

Business-ul din regiunea Lvov caută parteneri în Moldova

În perioada 20-21 iunie 2018 are loc vizita în ţara noastră a unei delegaţii de afaceri din regiunea Lvov, Ucraina, gazda căreia este Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

CCI informează agenţii economici că mâine, 21 iunie 2018, se va desfăşura Forumul de Afaceri „Republica Moldova-Ucraina”. Acesta reprezintă o platformă pentru discutarea priorităţilor şi provocărilor comune, pentru prezentarea potenţialului economic al regiunii Lvov şi al Republicii Moldova, dar şi a subiectelor actuale de cooperare economică şi comercială.
Detalii
13
06 2018
372

AEO: curs de instruire gratuit

Camera de Comerț și Industrie desfăşoară pe data de 27-28 iunie 2018 un curs gratuit de instruire cu genericul: “Chestionarul de autoevaluare AEO”.

Acesta este organizat la solicitarea agenților economici care deja sunt Agenţi Economici Autorizaţi (AEO) sau doresc să obțină acest statut pentru a beneficia de simplifcarea procedurilor vamale și au sesizat complexitatea Chestionarului de autoevaluare AEO, completarea căruia a devenit o precondiție obligatorie pentru certificarea AEO.
Detalii
22
05 2018
138

Soluționarea alternativă a litigiilor comerciale: mediere și arbitraj

Conducerea Centrului de Mediere și a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova continuă informarea mediului de afaceri despre modalitățile eficiente de soluționare a litigiilor comerciale prin mediere și arbitraj.

Apariția în Republica Moldova a unui cadru legal nou cu privire la mediere și arbitraj este un răspuns la preocupările existente în acest sens la nivel național și de reformă a sistemului judiciar din Republica Moldova. Astfel, rolul medierii și arbitrajului tinde să devină tot mai important într-o societate frământată de multiple cauze comerciale.
Detalii
03
05 2018
119

Un pas spre dezvoltarea economică în regiuni

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și Asociaţia Obştească “Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri” (CEDA) vor contribui la dezvoltarea în Soroca, Cahul și Chișinău a parteneriatelor între Administrațiile Publice Locale, Direcțiile de Învățământ, structurile teritoriale ale ANOFM/CGC, instituțiile ÎPT, angajatorii locali, ONG-urile relevante.

CCI şi CEDA au semnat un Acord de Cooperare, care are drept scop ghidarea tinerilor în carieră, obținerea calificării într-un oarecare domeniu și integrarea acestora pe piața muncii.
Detalii
28
03 2018
163

Program pentru susţinerea mediului de afaceri din Moldova

Programului pentru Reforme Structurale în Moldova, finanțat de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), a fost prezentat la Bălţi, în regiunea de dezvoltare Nord, de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Implementarea Programului este preconizată pentru patru ani, bugetul fiind de $11,2 mil. Compania americană Nathan Associates Inc., contractată de USAID, este cea care va asigura implementarea Programului în Moldova.
Detalii
05
03 2018
175

Specialiștii în mecatronică vor fi la mare căutare

Compania germană „Dräxlmaier” este interesată de colaborarea cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți pentru dezvoltarea învățământului dual. Aspecte ale eventualei colaborări au fost discutate zilele trecute de rectoratul instituției, reprezentanții Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului cu reprezentanții Companiei „Dräxlmaier”, rezident al Zonei Economice Libere Bălți.

Barbara Gerber, responsabilă la Compania „Dräxlmaier” de implementarea proiectelor ce țin instruire profesională în afara Germaniei, a explicat modul în care „Dräxlmaier” a reușit să pună în aplicare practici ale învățământului dual în mai multe țări
Detalii
07
02 2018
220

Prevenirea şi reducerea şomajului

Proiectul de Lege cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă, care vine să înlocuiască Legea nr. 102 din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă a fost discutat ieri în cadrul ședinței grupului de lucru „Dezvoltarea Pieței Muncii” a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

Necesitatea elaborării noi legi reiese din faptul că actualul cadru de reglementare este depășit,nu corespunde cerințelor pieței și a fost evaluat drept birocratic şi ineficient de către subiecții reglementării.
Detalii
29
01 2018
233

Învățământul dual, tot mai aproape de implementare

Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual, ce stabilește modul de organizare şi desfăşurare a formării profesionale, a fost publicat în Monitorul Oficial din 26 ianuarie 2018.
Detalii