19
12 2015
3012

Persoanele fizice rezidente vor declara veniturile obținute în 2015 prin CET08, iar nerezidenții prin NER08

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat face precizări în legătură cu decizia guvernului privind noul formular (CET 15) al Declarației cu privire la impozitul pe venit prin care persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova și persoane fizice nerezidente, ce nu practică activitatea antreprenorială își vor declara veniturile. Decizia a fost aprobată la 1 decembrie 2015 și publicată în Monitorul Oficial.
Detalii
10
03 2015
3857

Согласно форме Декларации физического лица о подоходном налоге (форма СЕТ08), утвержденной ПП № 1398 от 8.12.2008, при получении дохода в виде налогооблагаемых премий и призов, включая полученные в неденежной форме на конкурсах, розыгрышах и т.д., он должен быть указан в п. 1.8 «Налогооблагаемые премии и призы, включая полученные в неденежной форме на конкурсах, розыгрышах и т.д.» Декларации.

Следует ли физическому лицу задекларировать все выигрыши, полученные им в течение одного налогового периода, или действующее законодательство предусматривает доходы, которые не нужно декларировать?

25 марта — последний день представления Декларации и уплаты подоходного налога физическими лицами-резидентами.

Форма и порядок заполнения Декларации физического лица о подоходном налоге (форма СЕТ08), которую следует представить за 2014 год, утверждена ПП № 1398 от 8.12.2008 об утверждении бланка Декларации физического лица о подоходном налоге и порядке его заполнения.
Detalii
10
03 2015
2429

Potrivit formularului Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), aprobat prin HG nr. 1398 din 8.12.2008, la obținerea veniturilor sub formă de prime şi premii impozabile, inclusiv obținute în forma nemonetară în urma concursurilor, tombolelor etc. urmează a fi reflectate în rîndul 1.8 „Primele şi premiile impozabile, inclusiv obținute în formă nemonetară în urma concursurilor, tombolelor etc.” din Declarație.

Urmează persoana fizică să declare toate cîștigurile obținute de către aceasta pe parcursul unei perioade fiscale sau legislația în vigoare prevede careva venituri ce nu urmează a fi declarate?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente.

Forma Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) şi modul de completare a acesteia care urmează a fi prezentată pentru perioada fiscală 2014, este aprobată prin HG „Pentru aprobarea formularului” nr. 1398 din 8.12.2008.
Detalii
10
03 2015
2269

Urmează persoanele fizice, la completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) pentru anul 2014, să completeze poziția 1.6 „Royalty” din Declarație, în cazul în care acestea pe parcursul perioadei fiscale au obținut venitul respectiv?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente.

În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 1) din CF, royalty (redevență) reprezintă plăți de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiințifice
Detalii
05
03 2015
2738

Care persoane fizice sînt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) pentru anul 2014?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente.

Dreptul de a prezenta Declarația îl au toți contribuabilii (art. 83 alin. (1) din CF). Totodată, persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăților şi acționarii fondurilor de investiții) vor fi obligate sa prezinte Declarația pentru anul 2014 in următoarele cazuri
Detalii
10
06 2014
1470

1. (29.1.4.14) Apare oare obligaţia de prezentare a Declaraţiei (Forma CET08 ) pentru contribuabil şi soţia/soţul în cazul în care unul din soţi a beneficiat de scutirea suplimentară a soţului/soţiei, iar pe parcursul anului fiscal aceştia au întrerupt relaţia de căsătorie?

Potrivit pct. 20 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, dacă pe parcursul anului fiscal soţii întrerup relaţiile de căsătorie, în cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea soţului /soţiei, pînă la 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, soţii urmează să prezente declaraţia (Forma CET 08), unde fiecare va indica numai scutirea sa personală, cu recalcularea respectivă a obligaţiunii privind impozitul pe venit.
Detalii