02
01 2020
376

2. (29.2.5.13) În cazul procurării de la persoana fizică a proprietății conform contractului lease-back este obligată persoana fizică să prezinte declaratia privind impozitul pe venit (Forma CET)?

Conform art.922 alin.(1) din Codul civil (modificat prin Legea nr.133/15.11.2018), prin contractul de leasing, o parte (locator) se obligă să asigure celeilalte părţi (locatar), în decursul unui termen convenit care depăşeşte 1 an (termenul de leasing), posesia şi folosinţa unui bun cumpărat de locator, precum şi să acorde locatarului opţiunea de a dobîndi în proprietate bunul, de a prelungi termenul de leasing ori de a restitui bunul la expirarea termenului de leasing, iar locatarul se obligă să efectueze plăţile periodice convenite (rate de leasing).
Detalii
17
09 2018
3756

Formularul CET18 și Regulamentul privind modul de completare a acestuia, publicate

Ministerul Finanțelor a aprobat, prin Ordinul nr.150 din 5 septembrie 2018, formularul CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi Regulamentul privind modul de completare a acesteia. În document este stipulat că „prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului-tip aprobat, va fi pentru etapa II a perioadei fiscale 2018”.

Conform Regulamentului privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18), dreptul de a prezenta Declarația îl au toţi contribuabilii.
Detalii
23
07 2018
969

Facilităţi acordate persoanelor terţe

Agentul economic vrea sa transfere unei agentii de turism bani pentru o foaie de odihnă, destinată unei persoane fizice care nu este angajată la agentul economic respectiv. Apar urmatoarele întrebari:

1.Trebuie sa reținem 7% la sursa de plată din costul foii la sanatoriu?
2.Daca da, atunci în ce dări de seamă trebuie reflectată suma achitată şi impozitul reținut (IPC18, IALS...)?
3.Persoana fizică care va beneficia de foia la sanatoriu, va trebui să prezinte până la 25 martie 2019 declarația persoanei fizice CET?

Detalii
11
12 2015
1285

S-a identificat alternativa pentru CET-urile existente în Moldova

Un grup de companii din Italia sunt interesate de realizarea unor Parteneriate Publice Private În Republica Moldova, în cadrul cărora să fie construite centrale termice de cogenerare pe biomasă.

Experții din sectorul energetic declară că aceste centrale ar putea fi o alternativă pentru CET-urile existente în țara noastră, care sunt depășite tehnologic și oferă un randament foarte scăzut.
Detalii
20
10 2014
1523

Pas important în implementarea proiectului de modernizare a CET-Nord

Guvernul va aproba semnarea Acordului de finanțare cu BERD privind realizarea proiectului ”Sistemul Termoenergetic al municipiului Bălți
(CET-Nord)”

Prin acest Acord, Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare va acorda un împrumut suveran în valoare de 7 mil. euro pentru modernizarea CET-Nord. ”Monitorul Fiscal FISC.md” a informat că, în săptămîna precedentă, Consiliul directorilor BERD a susținut oferirea acestui împrumut.
Detalii
02
06 2014
3095

По причине ухода в декретный отпуск на 3 года я намереваюсь передать свое личное освобождение моему супругу (начиная с мая 2014 г.). Возникает ли в данном случае необходимость представления в территориальную налоговую инспекцию Декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET08) за 2014 год у обоих супругов?

В период представления физическими лицами деклараций о подоходном налоге (форма CET08) данный вопрос часто задается ГНС в отношении различных ситуаций. Мы рассмотрим одну из них в свете предписаний действующего законодательства.

Detalii
13
09 2013
4016

Ce trebuie de declarat la momentul vînzării unui apartament (a unui bun imobil)?

Exact la momentul vînzării (donării) imobilului nu se declară nimic. Termenul de depunere a Declarației CET expiră la 31 martie al anului următor anului în care a avut loc vînzarea (donația).

În urma înstrăinării activului de capital (în cazul dat a apartamentului) se obţine creştere sau pierdere de capital. Conform art. 37 alin. (5) din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate, în raport cu baza valorică a acestor active. Adică, în cazul dat, creşterea de capital constituie diferența dintre valoarea de vînzare, înscrisă în Contractul de vînzare-cumpărare a bunului imobil, înregistrat la notar şi valoarea apartamentului înscrisă la Cadastru. Mărimea pierderilor de capital, suportate în urma vînzării, schimbului sau altei forme de înstrăinare a activelor de capital, este egală cu excedentul bazei valorice a acestor active în raport cu venitul obţinut.
Detalii