07
08 2018
946

Cota TVA la livrarea pe teritoriul RM a producției din zootehnie procurate de la subiecții care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar

La ce cotă TVA sе livrează pe teritoriul RM producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală procurată de la persoanele juridice și fizice, subiecți ai activității de întreprinzător, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat, care se află pe teritoriul RM și care nu au relații
fiscale cu sistemul ei bugetar?

Detalii
30
07 2018
1254

Deducerea cheltuielilor de reparaţie într-un cuantum mai mare decât cel permis

În cadrul controlului fiscal prin metoda verificării tematice la entitatea „B” S.R.L. s-a constatat că aceasta, în perioada fiscală 2017, a dedus în scopuri fiscale cheltuieli de reparaţii ale mijloacelor fixe arendate într-un cuantum mai mare decât este permis. Cheltuielile respective entitatea le-a indicat în declaraţia cu privire la impozitul pe venit în rd. 03011, împreună cu cheltuielile de reparaţii ale mijloacelor fixe proprii. Este corectă această abordare şi ce sancţiuni riscă entitatea „B” ca urmare a controlului fiscal?
Detalii
27
06 2016
1274

Privind impozitarea cu T.V.A. a valorii comisionului

La livrarea pachetelor turistice, precum și a serviciilor turistice, în valoarea lor este inclusă și valoarea comisionului încasat de întreprindere. Este scutită de T.V.A. valoarea comisionului încasat de întreprindere în cadrul activității turistice?

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 10) din CF, pachetele de servicii turistice sînt scutite de T.V.A. Totodată, în partea ce ține de serviciile ce nu constituie parte a pachetului turistic, comunicăm
Detalii
27
06 2016
1667

Despre eliberarea greșită a facturii fiscale și procedura emiterii altei

În cazul în care, la efectuarea unei livrări impozabile cu T.V.A. a fost eliberată greșit „Factură fiscală”, care va fi procedura emiterii altei, cu date corecte. Cum ar fi posibil de a reflecta această operațiune in Declarația privind T.V.A., și poate cumpărătorul exercita dreptul la trecerea în cont a T.V.A.?

Pentru livrările impozabile, în cazul retragerii facturii fiscale eliberate cu erori, factura fiscală corectată se va elibera cu reflectarea datei livrării și datei eliberării de facto a acesteia, cu
Detalii
14
04 2016
1693

Întreprinderea noastră acordă servicii de arendă a spațiilor comerciale. Lunar apare obligația refacturării cheltuielilor compensate. Care aste modalitatea de întocmire a documentelor de strictă evidență și reflectarea acestora în registrele livrărilor/procurărilor, precum și în declarația privind T.V.A.?

În conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (10) din CF, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală, eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii.

În cazul în care livrarea de mărfuri, servicii lipseşte, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli.
Detalii
13
04 2016
851

Societatea cu răspundere limitată X a fost nou creată cu includerea în capitalul social activelor materiale pe termen lung. Mai curînd cota în capitalul social ce a constituit 100% a fost transmisă contra datoriei altei întreprinderi Y. În acest caz rămîne în vigoare facilitatea fiscal, conform art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, scutirea de T.V.A., dacă s-a schimbat asociatul?

Aspecte, ce ţin de modul de aplicare a scutirii de T.V.A. pentru activele destinate includerii în capitalul social, sunt reglementate de prevederile art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art. 28 lit. q2) din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin HG nr. 145 din 26.02.2014 (p. 5 lit. a)) și explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 14/4-13/177 din 29.06.2015.

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) p. 29) din CF, activele materiale pe termen lung, care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă, nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declarației vamale respective sau eliberării facturii.
Detalii