17
07 2019
99

Restricții pentru asiguratorii cu deficit de active

Asigurătorii (reasigurătorii) care înregistrează rata de solvabilitate conform ultimului semestru sub 120% și/sau un deficit de active eligibile admise în fondul asiguraților, nu vor fi în drept să primească în reasigurare riscurile subscrise.

Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a decis, în cadrul ședinței din 15 iulie curent, completarea Regulamentului privind cerințele față de programul de reasigurare al asigurătorului și regulile de contractare a reasigurărilor. Prin această prevedere se introduce un element de prudențialitate impus asigurătorilor în scopul acoperirii provizioanelor și cerințelor de solvabilitate.
Detalii
05
07 2019
169

CNPF avertizează unii emitenți. Repetat

Până la 10 iulie curent, SA Topaz, SA Fabrica de brânzeturi din Soroca, SA Aqua Prut, SA Icam și SA Manvin trebuie să publice informația adresată deținătorilor de valori mobiliare în Monitorul Oficial, în ziarul prevăzut de statut și pe pagina web oficială a emitentului, dacă există.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a emis Ordonanța nr. 27/4-O din 1 iulie, în care a decis să prescrie executarea prevederii, în mod repetat, emitenților de valori mobiliare admise spre tranzacționare în cadrul MTF. În document se menționează că neregulile creează impedimente procesului de verificare și transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
Detalii
03
07 2019
98

FINPractice, inaugurat

Inaugurarea FINPracticeCentrului de formare continuă practică pentru specialiștii din domeniul finanțelor din Republica Moldova a avut loc pe data de 2 iulie curent. Evenimentul a fost găzduit de Centrul de Excelență în Economie și Finanțe din Chișinău.

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, care a fost prezent la inaugurare, a menționat că BNM rămâne ferm angajată în realizarea proiectelor de educație financiară a populației şi de pregătire a specialiștilor pentru sectorul financiar-bancar.
Detalii
01
07 2019
207

Astăzi intră în vigoare o nouă modalitate de prezentare și calcul a RCA

În perioada 1 iulie 2019 – 30 iunie 2020, asiguratorii vor aplica prima de referință pentru asigurarea de răspundere civilă auto internă calculată de Comisia Națională a Pieței Financiare. Prima de referință este cea care va fi stabilită la încheierea contractelor de asigurare în Sistemul informațional automatizat RCA Data, în funcție de categoriile autovehiculelor, teritoriul utilizării, statutul juridic al posesorului autovehiculului, tipul contractului, vârsta şi vechimea în conducere a asiguratului şi utilizatorului autovehiculului, fără aplicarea sistemului bonus-malus, care va fi aplicat automatizat în funcție de istoricul daunelor individual pentru fiecare asigurat.
Detalii
25
06 2019
87

Piața de capital în luna mai 2019

În luna mai 2019, în Registrul de stat al valorilor mobiliare au fost înregistrate trei emisiuni – una de constituire (în valoare de 0,06 mil. lei) și două suplimentare (în valoare de 47,58 mil. lei). Totodată, volumul emisiunilor de acţiuni în mai 2019 s-a majorat comparativ cu aceeași lună a anului precedent cu 14,47 mil. lei, potrivit datelor publicate de Comisa Națională a Pieței Financiare.

Totodată, în primele cinci luni ale anului curent au fost realizate opt emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de 61,94 mil. lei, ceea ce constituie o descreștere cu 318,26 mil. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Detalii
21
06 2019
103

CNPF: înregistrarea rezultatelor emisiunii închise de obligațiuni

Pentru înregistrarea la Comisia Naţională a Pieței Financiare (CNPF) a dării de seamă privind rezultatele emisiunii închise de obligațiuni, emitentul urmează să prezinte o serie de acte, printre care: cererea de înregistrare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni, actele de constituire ale emitentului, procesul-verbal al organului abilitat care a aprobat hotărârea privind emisiunea de obligațiuni, ultimele situații financiare ale emitentului prezentate către organul de statistică etc.

CNPF propune spre consultare publică proiectul hotărârii cu privire la modificarea Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare.
Detalii
10
06 2019
164

Curtea de Conturi: raportul auditului situațiilor financiare ale CNPF

Situațiile financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară, se menționează în raportul Curții de Conturi privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale CNPF încheiate la 31 decembrie 2018. Hotărârea cu privire la raportul menționat este publicată în Monitorul Oficial din 7 iunie curent.

Nu am identificat evenimente, condiții sau aspecte care să indice existența unei incertitudini ce ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea entității de a-și continua activitatea conform principiului continuității activității. Totodată, deși au fost create provizioane, se denotă riscul de compromitere/nerecuperare a unor creanțe în sumă de 338,7 mii lei, cauzate de litigii și proceduri de
Detalii
15
05 2019
176

Auditul asiguratorilor va fi efectuat conform Regulamentului

Comisia Națională a Pieței Financiare a propus spre consultare proiectul Regulamentului cu privire la auditul asiguratorilor (reasiguratorilor). Documentul reglementează cerințele față de entitatea de audit, efectuarea auditului extern, inclusiv celui al situațiilor financiare și în scop de supraveghere, documentarea și comunicarea dintre entitatea de audit, asigurător și CNPF, cerințele cu privire la rapoartele de audit, precum și atribuțiile, funcțiile și responsabilitățile comitetului de audit.

Regulamentul prevede că activitatea asigurătorilor se supune unui audit anual efectuat de către o entitate ce corespunde cerințelor Legii privind auditul situațiilor financiare și a Legii cu privire la asigurări.
Detalii
19
04 2019
272

Performanțele pieței financiare nebancare

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) comunică că profitul net al instituțiilor de creditare nebancare din Republica Moldova în anul precedent a constituit 689,3 mil. lei, majorându-se cu 29,2% față de anul 2017, când profitul a atins cifra de 533,36 mil. lei. Clasamentul este condus de Easy Credit cu 173,37 mil. lei și Iute Credit cu 136,76 mil. lei, cee ace constituie 45% din profitul net obținut de organizațiile non-bancare.

Conform datelor prezentate de CNPF, din totalul celor 176 de organizații de microfinanțare 50 au suportat pierderi în anul 2018, cele mai mari fiind înregistrate de Credits 2 (-7,7 mil. lei), Credit-Profit (-4,3 mil. lei) și Credit Nobil (-3,3 mil. lei).
Detalii
17
04 2019
438

Termenul-limită de dezvăluire a informației de către societățile pe acțiuni este 30 aprilie

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) sesizează persoanele cu funcții de răspundere ale Societăților pe acțiuni asupra necesității dezvăluirii informaţiei, în vederea conformării societăților prevederilor legislației în vigoare.

Atragem atenția societăților asupra punerii în aplicare, începând cu 1 martie 2019, a Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare (Regulamentul), aprobat în redacție nouă prin Hotărârea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019.

Termenul-limită de dezvăluire a raportului este 30 aprilie 2019.
Detalii