08
05 2020
216

Guvernul, în căutarea noilor soluții pentru evitarea incapacității de plată a debitorilor

Guvernul identifică soluții suplimentare pentru îmbunătățirea situației financiare a companiilor autohtone, în special celor care au credite angajate la instituțiile financiare. Restricțiile impuse de situația epidemiologică au afectat activitatea practic pe toate domeniile economiei. Executivul e axat pe măsuri capabile să conserve locurile de muncă și să susțină vitalitatea întreprinderilor.

În cadrul unei ședințe, premierul Ion Chicu a solicitat informația despre interacțiunea dintre instituțiile financiare bancare, sectorul non-bancar și debitori (persoane fizice și juridice) la capitolul reeșalonării creditelor și renunțarea la sancțiuni pentru întârzierea rambursării.
Detalii
03
04 2020
230

Compensarea prejudiciilor produse de vehicule

Comisia Națională a Pieței Financiare propune spre consultare publică proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule. Documentul reglemetează raporturile juridice dintre asigurători, asigurați şi persoane terțe ce derivă din contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și modul de realizare a acestui tip de asigurare.

Asfel, potrivit proiectului, persoanele fizice și juridice care posedă vehicule înregistrate în RM vor fi obligate să încheie contracte de asigurare pentru orice cazuri de răspundere civilă pentru pagubele produse de accidentele de vehicule. Contractul de asigurare urmează să acopere în mod obligatoriu atât prejudiciile materiale, cât și vătămările corporale.
Detalii
31
03 2020
285

Încheierea contractului de asigurare RCA prin metode electronice

În cazul în care contractul de asigurare RCA este încheiat prin utilizarea oricărui mijloc electronic, iar persoana nu a aplicat semnătura electronică calificată avansată, se va considera că prin plata primei de asigurare asiguratul a consimțit încheierea contractului.

În Monitorul Oficial din 27 martie curent a fost publicată Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/3 din 24.03.2020 privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 20/5/2008.
Detalii
30
03 2020
425

AEÎ și OCN sunt în drept să micșoreze DAE

Pe data de 27 martie 2020 a intrat în vigoare Hotărârea nr.13/5 a Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind unele măsuri de atenuare a efectelor crizei epidemiologice, documentul fiind publicat în MO. Regulatorul stabilește că, în cazul în care o asociație de economii și împrumut (AEÎ) sau o organizație de creditare nebancară (OCN) va micșora cu cel puțin 5% dobânda anuală efectivă calculată conform contractului de credit (împrumut) acordat debitorilor până la data de 17 martie 2020 și nu va aplica penalități sau dobânzi de întârziere aferente creanței pretinse pentru perioada 17 martie 2020 – 31 mai 2020, entitatea este în drept să mențină provizioanele pentru pierderi la creditele (împrumuturile) respective acordate, potrivit clasificării efectuate la data de 17 martie 2020, pentru un termen de până la 31 decembrie 2020. CNPF precizează că micșorarea sumelor corespunzătoare poate fi efectuată unilateral de către AEÎ/ONC fără acordul debitorilor.
Detalii
27
03 2020
333

CNPF va reglementa activitatea agențiilor de rating de credit

Guvernul a susținut proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital (Legea nr.171/2012), ce reglementează activitatea agențiilor de rating de credit pe piața de capital. Documentul a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), care, după intrarea modificărilor în vigoare, va înregistra și supraveghea agențiile ale căror ratinguri de credit vor fi utilizate în contextul legislației privind piața financiară nebancară.

Conform proiectului, agenție de rating de credit va fi persoana juridică a cărei activitate include acordarea, cu titlu profesional, de ratinguri de credit, înregistrată în modul stabilit de CNPF.
Detalii
26
03 2020
143

OCN, obligate să-și majoreze capitalul social

Din 1 ianuarie 2021, mărimea minimă a capitalului social pentru organizațiile de creditare nebancară (OCN) va constitui 1 mil. lei, ceea ce va contribui la consolidarea stabilităţii financiare a acestora (actualmente indicatorul este de 300 mii lei). Prevederea este inclusă în Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (Legea nr. 1/2018), modificările fiind publicate în „Monitorul oficial”.

Cerințele au fost elaborate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în scopul consolidării capacității în domeniul reglementării şi supravegherii activității OCN,
Detalii
26
03 2020
215

Înregistrarea provizorie a valorilor mobiliare

Valorile mobiliare ce nu vor corespunde cerinţelor de admitere spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau în Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTF), vor fi înregistrate provizoriu, la cererea membrului acestor piețe, fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile pieței reglementate sau MTF, doar în scopul înstrăinării lor și pentru o perioadă ce nu depășește termenul maxim de plasare a unui ordin de bursă.

Comisia Națională a Pieței Financiare propune spre consultare publică proiectul hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.14/5/2016.
Detalii
18
03 2020
267

Regulamentul cu privire la auditul asiguratorilor poate fi modificat

Pentru a efectua auditul la asigurătorul care deţine licenţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă, entitatea de audit va trebui să dispună de renume și experiență recunoscută în domeniul auditului instituțiilor financiare internaționale.

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat un proiect de hotărâre privind modificarea pct.8 din Regulamentul cu privire la auditul asiguratorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 19/3/2019.
Detalii
16
03 2020
169

Transmiterea DCU a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare cu cota statului de peste 50%

Societăţile de registru şi emitenţii care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare individual sunt obligaţi să transmită Depozitarului central registrele deţinătorilor de valori mobiliare şi documentaţia aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic şi pe suport de hârtie.

În acest sens, în Monitorul Oficial din 13 martie curent a fost publicată Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 10/2 din 9 martie 2020 cu privire la unele măsuri aferente verificării și transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale societăților pe acțiuni, în care cota statului depășește 50% din capitalul social.
Detalii
27
02 2020
153

Piața de capital în luna ianuarie 2020

În luna ianuarie 2020 pe piața de capital reglementată au fost efectuate 38 tranzacții în volum de 12,79 mil. lei raportate la 0,03 mil. valori mobiliare, potrivit Buletinului lunar publicat de Comisia Națională a Pieței Financiare.

În structura tranzacțiilor, ponderea maximă revine celor de vânzare-cumpărare în volum de 12,45 mil. lei, ceea ce reprezintă 97,34 % din totalul operațiunilor înregistrate. Totodată, costul tranzacțiilor efectuate prin intermediul licitațiilor cu strigare constituie 0,34 mil. lei sau 2,66 % din volumul valorilor mobiliare tranzacționate pe piața reglementată.
Detalii