07
05 2021
116

Facilitarea plasamentelor publice de obligațiuni emise de APL

În Instrucțiunea privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administraţiei publice locale aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 18/1/2018 vor fi operate modificări. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a elaborat proiectul ce are ca scop impulsionarea plasamentelor publice de obligațiuni emise de autoritățile  publice  locale și facilitarea accesului la respectivele instrumente de către investitori, precum și pentru aducerea în concordanță cu ultimele prevederi, în contextul creării Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.
 
Astfel, principale modificări ce se propun în proiect derivă din derularea programului  ce vizează promovarea obligațiunilor guvernamentale locale
Detalii
23
03 2021
175

Birourile istoriilor de credit: schimbul reciproc de informaţii

Birourile istoriilor de credit vor fi obligate să asigure schimbul reciproc de informaţii prin prezentarea altor birouri a rapoartelor de credit la solicitarea scrisă a acestora, solicitarea fiind înaintată în baza demersului utilizatorului sau subiectului istoriei de credit.
 
În Monitorul Oficial din 19 martie curent a fost publicată Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 11/5 din 2 martie 2021 privind modificarea Hotărârii CNPF nr.8/15/2009 cu privire la aprobarea unor regulamente, aceasta fiind completată cu capitolul ce va reglementa prezentarea raportului de credit altor birouri ale istoriilor de credit.


Detalii

31
12 2020
673

CNPF: Metodologia unică de calculare a primelor va fi aplicată de la 1 iulie 2021

Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 61/1 din 15 decembrie 2020 privind modificarea Hotărârii nr.25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto  prevede că asigurătorii vor aplica prima de referință pentru asigurarea de răspundere civilă auto internă calculată de autoritatea de supraveghere până la 30 iunie 2021. Respectiv, prima de asigurare de bază și coeficienții de rectificare aferenți AORCA calculați de către asigurători potrivit Metodologiei unice de calcul al primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă  se vor pune în aplicare anual de la 1 iulie 2021.

 


Detalii
22
12 2020
253

Legea privind fondurile de pensii facultative, publicată

În Monitorul Oficial din 18 decembrie curent a fost publicată Legea nr.198 din 20 noiembrie 2020 privind fondurile de pensii facultative, ce stabilește cadrul legal privind constituirea și funcționarea fondurilor de pensii facultative (Fond) ca parte a sistemului de asigurare facultativă pe baza economiilor individuale capitalizate, cerințele privind organizarea, licențierea și activitățile desfășurate de administratorii Fondurilor, normele aplicabile depozitarilor, precum și competențele de supraveghere a acestor entități atribuite Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).
 
Potrivit legii, Fondul se înființează de către administrator pe baza contractului de societate civilă încheiat în formă scrisă, la care participantul devine parte după semnarea contractului individual de aderare și virarea contribuției.
Detalii
14
12 2020
347

CNPF a extins lista taxelor și plăților percepute

Lista taxelor şi plăţilor stabilite şi percepute de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în anul 2021 de la societățile de asigurări este completată cu plățile din asigurările de viață.
 
Conform Hotărârii regulatorului nr.59/17 publicate în MO din 10 decembrie, este modificată Hotărârea CNPF nr. 50/17 din 27.10.2020, prin care anterior au fost aprobate plățile percepute de Comisie. Astfel, din suma primelor brute anuale subscrise plătitorii urmează să transfere la conturile CNPF 0,35%.
 

Detalii
14
12 2020
182

Regulamentul privind agențiile de rating de credit, publicat

Băncile, asigurătorii/reasigurătorii, societățile de investiții și organismele de plasament colectiv în valori mobiliare vor putea utiliza ratinguri de credit în scopuri de reglementare doar dacă acestea sunt acordate de agențiile de rating de credit înregistrate și care își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul privind agențiile de rating de credit (Regulament).
 
Prevederea este inclusă în Regulamentul elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) publicat vineri, 11 decembrie 2020, în „Monitorul oficial”. Hotărârea privind aprobarea Regulamentului va intra în vigoare din 1 ianuarie 2021.
 

Detalii
10
12 2020
253

CNPF va elabora metodologia de calcul a primelor AORCA

Cadrul metodologic de calculare și aplicare al primelor aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă va fi stabilit de către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) – autoritatea de supraveghere, conform actelor sale normative. Totodată, asigurătorii și intermediarii din domeniu vor fi obligați să ofere solicitantului asigurării informația privind cuantumul primei de asigurare, precum și a coeficientului bonus-malus care va fi aplicat.
 
Ieri, 9 decembrie, membrii Cabinetului de miniștri au aprobat proiectul legii pentru modificarea unor acte normative ce țin de reglementarea primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Detalii
03
12 2020
159

(ne)Dezvăluirea informației de către emitenții valorilor mobiliare

Organele competente ale emitentului de valori mobiliare ar putea decide nedezvăluirea unor informaţii, cu condiţia anunțării despre acest fapt a acţionarilor societăţii. Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul  hotărârii privind modificarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare
 
Astfel, în scopul evitării prejudierii reputației entității, organul competent ar putea avea dreptul să nu dezvăluie informațiile în raport cu:
 

Detalii
28
09 2020
283

BNAA, membru cu drepturi depline în cadrul SIA „Carte Verde”

Asambleea Generală, organul de conducere al Sistemului Internațional de Asigurări „Carte Verde”, a luat decizia de acceptare a Republicii Moldova în calitate de membru al Sistemului Internațional de Asigurări. Pe data de 24 septembrie 2020, aceasta  a hotărât ”... de a nu prelungi statutul de ”monitorizare” a BNAA din R. Moldova”, după două decenii de monitorizare instituită de către Consiliul Birourilor „Carte Verde” (CoB, Bruxelles) 
 
Conform anunțului Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Biroul Național al Asigurătorilor  de Autovehicule (BNAA), care este organ reprezentativ al companiilor de asigurări emitente ale certificatelor respective, a obținut statut de membru cu drepturi depline în cadrul SIA „Carte Verde”.

Detalii
16
09 2020
237

Contractul de societatea civilă în cazul constituirii organismelor de plasament colectiv

Contractul de societate civilă încheiat în cazul constituirii organismelor de plasament colectiv trebuie să conțină informații privind identitatea fondului de investiții: denumirea, sediul, data constituirii, numărul şi data avizului de constituire eliberat de Comisia Naţională a Pieței Financiare, adresa web și e-mail.
 
CNPF a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul hotărârii de modificare a unor acte normative, care prevede completarea Regulamentului privind avizarea constituirii și funcționării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.49/2014  cu o anexă ce va reglementa conținutul minim al contractului de societate civilă.

Detalii